Symbole Teresy: Woda ze strumienia

Wpis dostępny również w wersji audio:


Czworaki – zdaje mi się – może być sposób podlewania: albo sprowadzając wodę z rzeki czy ze strumienia, i ten jest sposób o wiele lepszy, bo i ziemia obficiej się wodą nasyca, nie potrzeba, więc tak częstego podlewania, i ogrodnik daleko mniejszą ma pracę.

(KŻ 11,7)

Postęp w życiu duchowym w modlitwie polega na tym, że Bóg przejmuje w naszym życiu inicjatywę, a właściwie to my pozwalamy Mu działać. Chcąc dojść do tego etapu potrzebna jest determinacja, samozaparcie i konsekwencja w kroczeniu za Panem. Ta rodzi się z kolei z miłości, która sprawia, że nie lękamy się krzyża i cierpienia, odważnie postępujemy za Chrystusem aż na Kalwarię. Wiemy, że z chwilą, gdy oddaliśmy Jemu swoje życie nie należymy już do samych siebie. Należy ono do Tego, który chce tylko naszego dobra wiec zsyła na nas tylko to, co służy temu celowi, bądź nas do niego przybliża. Czy to dobrze, że ogrodnik ma coraz mniej pracy? Tak i nie. Oczywiście, nasza zraniona natura chce, byśmy wszystko zawdzięczali sobie, naszej pracy, naszemu wysiłkowi, naszym staraniom i zapobiegliwości. W życiu duchowym, jeśli chcemy, by ono w nas wzrastało, musimy coraz bardziej przekazywać inicjatywę Bogu i Jego woli, po prostu pozwalać Mu działać. Inaczej, gdy będziemy chcieli wszystko sobie zawdzięczać i zatrzymać te owoce tylko dla siebie, by zasłużyć , zapracować w naszym mniemaniu na zbawienie, czy uwagę Boga, uschniemy, bo nie przyjmiemy tego daru, który On chce nam zesłać.

br. Tomasz Kozioł OCD

fot.unsplash.com