Podstawy duchowości

Jestem karmelitą bosym, duszpasterzem powołań krakowskiej prowincji naszego Zakonu. Nie jestem teoretykiem, ani nie chcę nim być. Co więcej, nie potrafię relacji z Bogiem zamknąć w wąskiej teorii i podać kilka matematycznych wzorów na udane życie duchowe.

Dla mnie modlitwa to nie sprawa teorii, techniki czy schematu, lecz miłości. Dlatego opis wewnętrznego świata, świata ducha nie należy do prostych, bo miłość jest ostatecznie niewyrażalna, styka się z tajemnicą. Nie oznacza to jednak, że nie można o niej nic powiedzieć. O miłości i o modlitwie napisano już bardzo wiele. Teksty, które będą pojawiały się w tym dziale są właśnie próbą takiego opisu.

Nie nazwałbym ich ani wykładami, ani konferencjami bądź prelekcjami, lecz zwykłymi pogadankami, które jednak zostały wyrażone na piśmie. Nie reklamuję ich, ani nie zachwalam. Jakie są - sami oceńcie, a może dla niektórych staną się pomocne.

4 lipca 2019

Szata Chrystusa

Powiedział Bóg na pewnym miejscu: „Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego” (Kpł 19, 18). Dla wielu ludzi jest to nie lada problem, bo nie potrafią […]
25 maja 2019

Jestem Twój

Opisując relację ze swoimi uczniami Jezus posługuje się obrazem owcy i Pasterza (por. J 10, 27-30). Owca potrzebuje opieki pasterza i jego prowadzenia. Nie zna dróg […]
18 kwietnia 2019

Bóg kocha Judaszów historii

„Wtedy jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów  i rzekł: «Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam». A oni wyznaczyli mu trzydzieści […]
2 marca 2019

Lawina

«Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na […]
11 stycznia 2019

Furtka i lot

„Albowiem postanowił Bóg zniżyć każdą górę wysoką, pagórki odwieczne, doły zasypać do zrównania z ziemią”. (Ba 5, 7) Nierówne są proporcje pracy Boga i człowieka. Człowiek […]
21 października 2018

A cóż to jest?

Potem Jezus udał się za Jezioro Galilejskie, czyli Tyberiadzkie. Szedł za Nim wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił na tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i […]
23 czerwca 2018

Własny kokonik

Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał.  Powiedział też do nich: […]
22 grudnia 2017

Procesy w winnicy

Jabłka nie dojrzewają na drzewach przez jedną noc. Wino potrzebuje czasu, by mogło nabrać głębokiego smaku leżakowania. Potrzeba także upływu czasu, by mogły nastąpić zmiany w […]
26 listopada 2017

Czubek czy centrum?

Bóg nie jest wartością jedną z wielu, a przynajmniej nie powinien nią być. W piramidalnym systemie wartości wcale nie chce zajmować jego czubka. Jaki byłby to […]
18 października 2017

Sufler życia

„I przystąpił do niego [do swego ojca] Tobiasz z żółcią z ryby w ręku, i dmuchnął na jego oczy, dotknął się i rzekł: «Ufaj, ojcze!», i […]