Ogród Świętych Karmelu

Ogród Świętych Karmelu to dział, w którym pragniemy przedstawiać w krótki, syntetyczny sposób liczną grupę kanonizowanych i beatyfikowanych kobiet i mężczyzn noszących habit karmelitański. Chcemy przybliżyć ich modlitwę, drogi wiodące ich do Boga. W końcu liczymy na to, że rozważania te zachęcą do własnych duchowych poszukiwań i lektur.

9 września 2017

Znaczenie Eucharystii dla św. Rafała Kalinowskiego

Eucharystia, w charyzmacie karmelitańskim, jest istotnym elementem codziennego życia. Uczestniczenie w niej pogłębia już istniejący związek z Kościołem i Chrystusem, zacieśnia przymierze z Bogiem, przypomina zobowiązania […]
2 września 2017

Trudna sztuka bycia miłosiernym według Małej Arabki

„Oto co mówi Pan: Jeśli upadniecie, zaraz się upokórzcie, Pan wam przebaczy. Ale oskarżać bliźniego, Bóg tego nie przebacza łatwo. Jeśli idziecie prostą drogą, Pan mówi: […]
25 sierpnia 2017

Krzyż znakiem nadziei

Człowiek odkrywa w Jezusie Chrystusie nowy, zbawczy sens pracy, cierpienia, zaangażowania się w dzieje świata. Krzyż, który był znakiem hańby i przekleństwa, staje się znakiem nadziei, prowadzi do Zmartwychwstania. […]
19 sierpnia 2017

Miłość bliźniego podstawą drogi duchowej Małej Arabki

„Byłam przed Najświętszym Sakramentem, w oratorium. Miałam wielkie pragnienie uczynienia czegoś, by spodobać się Jezusowi. Powiedziałam Mu: Panie Jezu, co mam czynić, by Ci się podobać, […]
12 sierpnia 2017

W miłości osiągnęła pełnię

Kto się bez reszty oddaje Panu, tego obiera on za narzędzie do budowania swego królestwa. Bezgraniczne miłosne oddanie się Bogu i wzajemne oddanie się Boga, pełne […]
5 sierpnia 2017

Jezus naszą Matką

Do kogo Tyś jest podobny Panie? Do gołębicy karmiącej swe maleństwa, Do matki najczulszej nasycającej swe dziecko. Bardzo śmiałą myśl zawarła w wierszu św. Miriam od […]
29 lipca 2017

Edyta Stein – uczennica Jezusa

Dla chrześcijanina żaden człowiek nie jest Obcy. Każdy jest zawsze bliźnim, który może nas potrzebować, i nie ma znaczenia, czy jest on nam bliski, czy nie, […]
22 lipca 2017

Serce Matki – nasz dom

Przebywam przy sercu Matki i tam znajduje mego Oblubieńca. Czyż jestem sierotą? Na łonie Maryi znalazłam życie. Jakże zwać mnie można sierotą? Maryja mą Matką, a […]
15 lipca 2017

Edyta Stein – Męczeństwo – Symfonia Prawdy

Od stycznia 1943 zdaje sobie sprawę; że jej obecność w Karmelu w Echt, może mieć bardzo przykre konsekwencje dla wspólnoty. Holandia jest pod okupacją niemiecką i […]
8 lipca 2017

Drzewo Życia

Uwielbienie, uwielbienie, o Drzewo Życia, co dajesz nam owoc życia! Z głębi ziemi serce moje drży i wzdycha. Och! Któż doda mi skrzydeł, by wzlecieć ku […]