Ogród Świętych Karmelu

Ogród Świętych Karmelu to dział, w którym pragniemy przedstawiać w krótki, syntetyczny sposób liczną grupę kanonizowanych i beatyfikowanych kobiet i mężczyzn noszących habit karmelitański. Chcemy przybliżyć ich modlitwę, drogi wiodące ich do Boga. W końcu liczymy na to, że rozważania te zachęcą do własnych duchowych poszukiwań i lektur.

11 maja 2019

Poznanie Jezusa u św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego

Przyjdź, moje pocieszenie, przyjdź, moja radości, przyjdź, mój pokoju, moja siło, moje światło. Przyjdź i oświeć mnie, abym znalazła źródło, z którego powinnam się napić. Kropla […]
4 maja 2019

Duchowe rady św. Edyty Stein

Oderwanie od wszystkiego co stworzone ma tylko ten sens, że czyni człowieka wolnym dla Pana. Bezwzględne oddanie się Jemu stanowi źródło wewnętrznego pokoju i szczęścia, których […]
27 kwietnia 2019

Prosty język miłości – czułość Boga

Względem nas Bóg jest Ojcem czułym, który prowadzi swe dzieci za rękę, i nauczycielem stojącym zawsze przy uczniu swym, aby go oświecić, kierować i dać mu […]
6 kwietnia 2019

Pokora – spojrzenie na siebie w prawdzie

Przez światło wewnętrzne, oświecające wszystkie zakątki i tajniki duszy, poznajemy przepaść nędzy naszej i zapala się w nas lampka pokory. św. Rafał Kalinowski Pokora jest spojrzeniem […]
30 marca 2019

Tylko miłość jest ważna

Oddaj się w miłości, oddaj się z miłością, oddaj się miłości Jezusa Chrystusa, gdyż On chce nami kierować, a my sami tego nie potrafimy. Niech cię […]
23 marca 2019

Droga pokory – drogą do wielkości

Daj mi o mój Boże pokorę i prostotę, daj mi tę łaskę, aby się nie uważał za coś więcej, niż jestem, abym nie ukazywał się otoczeniu […]
16 marca 2019

Szkoła życia Eucharystią

Świętą Komunię przyjmowałam zawsze w skupieniu. Bardzo szybko podczas dziękczynienia zaprzestałam posługiwać się książeczką do nabożeństwa. Od czasu do czasu spędzałam z Jezusem intymne chwile, w […]
9 marca 2019

Czy potrzebny jest post, modlitwa, umartwienie?

Pościć nie wolno mi, jałmużnę nie bardzo jest z czego dawać, do pracy sił nie mam, cierpieć i modlić się tylko mi zostaje. Większych jednak skarbów […]
23 lutego 2019

Kierować się Bożym Słowem

[10] Każdy zakonnik winien przebywać sam we własnej celi lub blisko niej, rozważając dniem i nocą Prawo Boże [por. Ps 1,2; Joz 1,8], czuwając na modlitwie […]
16 lutego 2019

Najważniejsza wiedza

„Nikt Ojca nie widział — mówi nam św. Jan — jedynie Syn i ci, którym Syn zechciał objawić. Wydaje mi się, że również można powiedzieć: Nikt […]