Ogród Świętych Karmelu

Ogród Świętych Karmelu to dział, w którym pragniemy przedstawiać w krótki, syntetyczny sposób liczną grupę kanonizowanych i beatyfikowanych kobiet i mężczyzn noszących habit karmelitański. Chcemy przybliżyć ich modlitwę, drogi wiodące ich do Boga. W końcu liczymy na to, że rozważania te zachęcą do własnych duchowych poszukiwań i lektur.

22 września 2018

Czy istnieje lekarstwo na duchowe utrapienia?

Nasze codzienne życie jako osób wierzących, pozostających w bliskiej relacji z Jezusem często naznaczone jest różnego rodzaju stanami ducha. Okresy pełne radości płynącej z wiary, z […]
15 września 2018

Św. Rafał Kalinowski – synowska miłość

Był czas, kiedy w młodocianej zarozumiałości, przypisywałem sobie tę trochę nauki i towarzyskich nabytków, jakie, pochlebiałem sobie, żem posiadł. […] Widzę, że Bóg, jakby ucząc mię […]
8 września 2018

Pustelnica miłości

Św. Teresa Małgorzata od Najświętszego Serca Jezusa, osiemnastowieczna, włoska karmelitanka bosa, ukochała nade wszystko ukryte życie z daleka od spraw świata doczesnego. „I jak Wasze życie […]
1 września 2018

Teresy de Los Andes zachwyt nad pięknem Maryi

Przedwczoraj i wczoraj byliśmy w Lourdes [grocie NMP z Lourdes w Santiago w Chile]. Lourdes! Samo to słowo powoduje drganie najgłębszych strun u chrześcijanina, u katolika. […]
25 sierpnia 2018

Teresa de Los Andes – odkrywanie celu życia

Kochać i służyć Bogu, i w ten sposób zdobyć Niebo. Nie ma bowiem wznioślejszego celu niż: znać Boga, Boga, który jest nieograniczony w doskonałościach, Boga, który […]
18 sierpnia 2018

Wakacyjne rady małej Teresy z Liesieux

Zrozumiałam, że jeśli – w porządku przyrody – Jezus lubi rzucać nam pod stopy równie urocze cudowności, to po to, byśmy łatwiej pojęli tajemnice wyższego rzędu, […]
11 sierpnia 2018

Tajemnica obcowania Świętych w życiu matki Marchockiej

W takiej wyraźnej przytomności i w wyrażeniu stawiła mi się na modlitwie św. Matka Teresa od Jezusa i Ociec nasz Józef św. Nieprzypadkowo Teresa Marchocka doświadcza […]
4 sierpnia 2018

Edyta Stein – opiekunka Europy

Teresa Benedykta od Krzyża, niedawno kanonizowana, nie tylko związana była z różnymi krajami Europy, ale całym swoim życiem – jako myślicielka, mistyczka i męczenniczka – przerzuciła […]
28 lipca 2018

Feminizm Edyty Stein

Jestem przekonana, że gatunek człowiek przejawia się jako gatunek podwójny: mężczyzna i kobieta, że istota człowieka, w której nie może u żadnego z nich brakować ani […]
21 lipca 2018

Droga modlitwy matki Marchockiej

Dawał mi Pan częściej modlitwę z skupieniem i z wewnętrznym zebraniem, a z przytomnością swoją czułą w duszy (…nimem była weszła w one straszne opuszczenie, a prawie […]