Ogród Świętych Karmelu

Ogród Świętych Karmelu to dział, w którym pragniemy przedstawiać w krótki, syntetyczny sposób liczną grupę kanonizowanych i beatyfikowanych kobiet i mężczyzn noszących habit karmelitański. Chcemy przybliżyć ich modlitwę, drogi wiodące ich do Boga. W końcu liczymy na to, że rozważania te zachęcą do własnych duchowych poszukiwań i lektur.

21 października 2020

Historia życia: grzech i łaska

Karmelici Bosi · Teresa z Los Andes – Historia życia: grzech i łaska Droga Matko: Przypuszcza Matka, że spotka się z interesującą historią, lecz nie chcę, […]
3 października 2020

Słodki czas kontemplacji

Mój Boże, Boże mój! Jakiejże dokonujesz przemiany stworzeń powstałych z mułu ziemi! Nie pożądają już niczego, jak tylko być z Tobą, w Tobie się zatracić, z […]
26 września 2020

Źródła miłosierdza

„Źródła miłosierdzia Bożego nie wysychają nigdy!” Te słowa św. Rafała Kalinowskiego mają nam uzmysłowić jedną z największych  prawd o Bogu. On dotyka nas swoją łaską i […]
19 września 2020

Krzyż – znak sprzeciwu czy rekwizyt?

Jaka jest prawdziwa zewnętrzna ozdoba każdego kościoła? To krzyż, który wznosi się nad nim i jaśniejący wzbija się ku niebu. Krzyż ten mówi wiernym, którzy na […]
12 września 2020

Zapomniany Bóg…

„Świat śpi, a Bóg nieskończonej dobroci i godzien wszelkiej chwały jest zapomniany przez wszystkich. Patrz, cała natura, niebo i ziemia uwielbiają Boga, a człowiek, który poznał […]
10 września 2020

Św. Rafał Kalinowski myślał o małżeństwie i rodzinie

Bo cóż może być rozkoszniejszego nad to zlanie się dwóch istot i zupełne ich wzajemne oddanie się. W obecnych czasach, kiedy tak bardzo wiele wartości chrześcijańskich, małżeństwo, […]
9 września 2020

Zawierzenie Bogu wg św. Teresy od Dzieciątka Jezus

„Zawierzenie” jest cnotą rodzinną familii Martin. Teresa mogła przeczytać to określenie-hasło na żaglu łódki, którą jej ofiarowała rodzona siostra Celina, w Boże Narodzenie 1887 r. (por. […]
5 września 2020

Żarliwość miłości

Odpłacić Bogu miłością za Jego miłość. Św. Teresa Małgorzata od Najświętszego Serca Pana Jezusa (Anna Maria Redi) tymi słowami wyrażała motto swojego duchowego życia. One ją […]
29 sierpnia 2020

Czas Ducha

Ludzie świeccy i osoby zakonne szukają nowych nabożeństw, a zapominają o nabożeństwie do Ducha Świętego. Duch Święty jest według św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego wielkim Zapomnianym. […]
27 sierpnia 2020

Podobne sobie: Mała Teresa i Mała Arabka

Podobieństwa między św. Teresą od Dzieciątka Jezus (Małą Teresą), a św. Marią od Jezusa Ukrzyżowanego (Małą Arabką) 1. Obydwie w dzieciństwie przeżyły śmierć rodziców. Było to […]