Ogród Świętych Karmelu

Ogród Świętych Karmelu to dział, w którym pragniemy przedstawiać w krótki, syntetyczny sposób liczną grupę kanonizowanych i beatyfikowanych kobiet i mężczyzn noszących habit karmelitański. Chcemy przybliżyć ich modlitwę, drogi wiodące ich do Boga. W końcu liczymy na to, że rozważania te zachęcą do własnych duchowych poszukiwań i lektur.

16 marca 2019

Szkoła życia Eucharystią

Świętą Komunię przyjmowałam zawsze w skupieniu. Bardzo szybko podczas dziękczynienia zaprzestałam posługiwać się książeczką do nabożeństwa. Od czasu do czasu spędzałam z Jezusem intymne chwile, w […]
9 marca 2019

Czy potrzebny jest post, modlitwa, umartwienie?

Pościć nie wolno mi, jałmużnę nie bardzo jest z czego dawać, do pracy sił nie mam, cierpieć i modlić się tylko mi zostaje. Większych jednak skarbów […]
23 lutego 2019

Kierować się Bożym Słowem

[10] Każdy zakonnik winien przebywać sam we własnej celi lub blisko niej, rozważając dniem i nocą Prawo Boże [por. Ps 1,2; Joz 1,8], czuwając na modlitwie […]
16 lutego 2019

Najważniejsza wiedza

„Nikt Ojca nie widział — mówi nam św. Jan — jedynie Syn i ci, którym Syn zechciał objawić. Wydaje mi się, że również można powiedzieć: Nikt […]
2 lutego 2019

Dzień życia konsekrowanego – odnowienie ślubów zakonnych

Przyjaźń, która nie jest stale odnawiana, z czasem zaczyna słabnąć i może dojść do całkowitego jej zaniku. Podobnie bywa też z miłością do Boga. Jeżeli nie jest ona […]
12 stycznia 2019

Dobry początek roku

Modlitwa św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego (Małej Arabki) Duchu Święty, natchnij mnie. Miłości Boża, pochłoń mnie. Po prawdziwej drodze prowadź mnie. Maryjo, Matko moja, spójrz na […]
5 stycznia 2019

Chodzenie w prawdzie

Boże, obdarz mię pokorną prostotą; niech się nie cenię wyżej nad to, co jestem i nie wydaję się na zewnątrz innym, jakim jestem przed Tobą, który […]
29 grudnia 2018

Boże Narodzenie na wygnaniu

W pierwszy dzień Świąt Bożego narodzenia, nie zważając na zimno, wysłuchać się udało sześć Mszy św. Trzy za siebie a trzy drugie na intencję Kazimierza Laudyna, […]
22 grudnia 2018

Przeciw pokusie faryzeizmu

Nie habit nas święci, ale doskonałe życie. Słowa te skierowała do Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus ich założycielka matka Teresa Kierocińska. Nawiązują one do znanego przysłowia: nie […]
15 grudnia 2018

Święci z Liesieux

„Dobry Bóg dał mi tę łaskę, że bardzo wcześnie rozwinął mój umysł i wspomnienia z dzieciństwa tak głęboko utrwalił w mej pamięci, iż odnoszę wrażenie, jakoby […]