Ogród Świętych Karmelu

Ogród Świętych Karmelu to dział, w którym pragniemy przedstawiać w krótki, syntetyczny sposób liczną grupę kanonizowanych i beatyfikowanych kobiet i mężczyzn noszących habit karmelitański. Chcemy przybliżyć ich modlitwę, drogi wiodące ich do Boga. W końcu liczymy na to, że rozważania te zachęcą do własnych duchowych poszukiwań i lektur.

18 stycznia 2020

Jedyne Słowo Boga

Dzisiaj, w obecnym okresie łaski, kiedy wiara jest już utwierdzona w Jezusie Chrystusie i ogłoszone jest już prawo Ewangelii, nie ma potrzeby pytać Boga dawnym sposobem […]
11 stycznia 2020

Święty Jan Chrzciciel – prorok Karmelu

Po niejakim czasie miał Jan do uczniów mowę nad Jordanem o rychło mającym nastąpić chrzcie Mesjasza, którego nigdy nie widział. Odezwał się do nich w te […]
8 stycznia 2020

Eucharystia źródłem życia

Dzisiaj zaś muszę jednak wyznać pani Ludwice, że oddawanie czci Panu Jezusowi w Sakramencie Ołtarza było i jest dla mnie źródłem cierpliwości, wytrwałości, ratunku, pociechy, jest […]
28 grudnia 2019

Rodzina przestrzenią świętości

Dobry Bóg dał mi Ojca i Matkę godniejszych Nieba niż ziemi. Prosili Pana, by dał im dużo dzieci i by je wziął dla Siebie. Pragnienie to […]
21 grudnia 2019

Pielgrzymka wigilijna

Dziewica Przenajświętsza Ze Słowem Bożym w łonie Do ciebie przyjdzie z drogi, Czy więc Jej dasz schronienie? św. Jan od Krzyża „O Słowie Bożym” Według historyków […]
14 grudnia 2019

Noc nad światem

Doktor Mistyczny przyciąga dzisiaj szczególną uwagę wielu wierzących i niewierzących swym opisem nocy ciemnej jako doświadczeniem typowo ludzkim i chrześcijańskim. Nasza epoka przeżyła dramatyczne momenty, w […]
12 grudnia 2019

Stanąć w prawdzie przed Bogiem – Ojcem miłosierdzia

Spójrz o Panie, miłosiernie na niedoskonałości mej spowiedzi, na nieporządek i bezład w mym sercu przed Komunią św. i roztargnienie mego umysłu w czasie dziękczynienia. Patrz […]
30 listopada 2019

Świadomość przemijania

Będąc obecnym w czasie ostatnich chwil nieboszczki, zrozumiałem bardziej niż kiedykolwiek istotną nędzę człowieka, gdym zajrzał w siebie zadrżałem na widok mej lichej, zeszpeconej grzechami lepianki […]
31 października 2019

Gotowość na ofiarę

Dla Ciebie, o Boże wstaję, dla Ciebie znoszę różne cierpienia, pokusy, utrapienia, walki, gotowość na dzwon i głos Pański. św. Rafał Kalinowski   Dzisiaj dla wielu, […]
19 października 2019

Świat płonie

Oto świat płonie pożarem, oto chcieliby na nowo zasądzić na śmierć Chrystusa i tysiące fałszywych świadków przeciw Niemu stawiają, chcieliby obalić Jego Kościół. św. Teresa od […]