Ogród Świętych Karmelu

Ogród Świętych Karmelu to dział, w którym pragniemy przedstawiać w krótki, syntetyczny sposób liczną grupę kanonizowanych i beatyfikowanych kobiet i mężczyzn noszących habit karmelitański. Chcemy przybliżyć ich modlitwę, drogi wiodące ich do Boga. W końcu liczymy na to, że rozważania te zachęcą do własnych duchowych poszukiwań i lektur.

21 marca 2020

Zgroza i piękno

Trudne czasy nadeszły. Skończył się sen o ekonomicznym szczęściu. Odebrano nam pewność dotyczącą bezpieczeństwa i zdrowia. Puste ulice, markety i kościoły. I lęk o najbliższych. Tadeusz […]
14 marca 2020

Źródło wody żywej

Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. Słowa te usłyszymy w jutrzejszej Ewangelii. Wypowiedziane przez Samarytankę przy studni, są reakcją […]
29 lutego 2020

Cierpliwość

Cierpliwość – jakżeż to piękna, ale jak trudna i rzadka cnota. św. Rafał Kalinowski Przeżywając czas Wielkiego postu często słyszymy wezwanie do nawrócenia, zmiany sposobu życia, […]
22 lutego 2020

Poszukiwanie prawdy

Wydaje mi się, że aby znaleźć się u bram Tajemnicy, musiałby Pan na drodze intelektu dotrzeć najpierw do granic samej ratio. (…) To, że nie usiłowałam przedstawić […]
15 lutego 2020

Odnalezienie siebie nawzajem

Każdy akt życia zakonnego wykonany z miłością, wiernością, w zjednoczeniu z Panem Jezusem, nabywa wartości jakby nieskończonej, mimo całej nędzy naszej. św. Rafał Kalinowski Przeglądając ostatnio […]
8 lutego 2020

Dar Najświętszej Obecności

Myślą i sercem rozpoczęłam nawiedzać Jezusa w tabernakulum w ciągu dnia, a także nocą. Adorowałam go we wszystkich świątyniach świata, w tych zwłaszcza, w których pozostawał […]
5 lutego 2020

Błogosławiona samotność

W niebie cieszą się ustawicznym pokojem, święci bowiem znajdują w Bogu wszelkie dobro; w życiu zakonnym, gdzie się jedynie szuka dróg prowadzących do Boga, znaleźć też […]
18 stycznia 2020

Jedyne Słowo Boga

Dzisiaj, w obecnym okresie łaski, kiedy wiara jest już utwierdzona w Jezusie Chrystusie i ogłoszone jest już prawo Ewangelii, nie ma potrzeby pytać Boga dawnym sposobem […]
11 stycznia 2020

Święty Jan Chrzciciel – prorok Karmelu

Po niejakim czasie miał Jan do uczniów mowę nad Jordanem o rychło mającym nastąpić chrzcie Mesjasza, którego nigdy nie widział. Odezwał się do nich w te […]
8 stycznia 2020

Eucharystia źródłem życia

Dzisiaj zaś muszę jednak wyznać pani Ludwice, że oddawanie czci Panu Jezusowi w Sakramencie Ołtarza było i jest dla mnie źródłem cierpliwości, wytrwałości, ratunku, pociechy, jest […]