Ogród Świętych Karmelu

Ogród Świętych Karmelu to dział, w którym pragniemy przedstawiać w krótki, syntetyczny sposób liczną grupę kanonizowanych i beatyfikowanych kobiet i mężczyzn noszących habit karmelitański. Chcemy przybliżyć ich modlitwę, drogi wiodące ich do Boga. W końcu liczymy na to, że rozważania te zachęcą do własnych duchowych poszukiwań i lektur.

14 października 2017

By nabrać odwagi – spotkanie ze św. Teresą od Jezusa

„Takie życie (…) należy do najsmutniejszych, jakie sobie można przedstawić (…). Pragnęłam żyć, bo dobrze to rozumiałam, że nie żyłam, tylko raczej szamotałam się w cieniu śmierci, […]
7 października 2017

Golgota Małej Arabki

Całe życie Małej Arabki naznaczone było tajemnicą cierpienia. Czuła, że jest to dar łaski i coś, co ją upodabnia do Boskiego Zbawiciela: „Nasz Pan powiedział mi: […]
30 września 2017

Nic nad miłość

W czasie gdy filozofowie głosili autorytatywnie, że Bóg umarł, że skończyła się era panowania religii w sercach ludzkich, Mała Arabka w pełni troski słowach nawołuje: „Matko, […]
23 września 2017

Stać u stóp krzyża, aby zbierać krew Zbawiciela

„Stać u stóp krzyża, aby zbierać krew Zbawiciela i ofiarować za grzeszników”. Pewnego dnia z modlitewnika Tereski wysunął się obrazek Ukrzyżowanego i na tej wysuniętej części […]
16 września 2017

Nadzieja umiera ostatnia

Znaleźć motywy nadziei w świecie, który naznaczony jest jej brakiem, to prawdziwa sztuka. Święci są tymi, co tę sztukę tworzą swoim życiem i przekazują ją w […]
9 września 2017

Znaczenie Eucharystii dla św. Rafała Kalinowskiego

Eucharystia, w charyzmacie karmelitańskim, jest istotnym elementem codziennego życia. Uczestniczenie w niej pogłębia już istniejący związek z Kościołem i Chrystusem, zacieśnia przymierze z Bogiem, przypomina zobowiązania […]
2 września 2017

Trudna sztuka bycia miłosiernym według Małej Arabki

„Oto co mówi Pan: Jeśli upadniecie, zaraz się upokórzcie, Pan wam przebaczy. Ale oskarżać bliźniego, Bóg tego nie przebacza łatwo. Jeśli idziecie prostą drogą, Pan mówi: […]
25 sierpnia 2017

Krzyż znakiem nadziei

Człowiek odkrywa w Jezusie Chrystusie nowy, zbawczy sens pracy, cierpienia, zaangażowania się w dzieje świata. Krzyż, który był znakiem hańby i przekleństwa, staje się znakiem nadziei, prowadzi do Zmartwychwstania. […]
19 sierpnia 2017

Miłość bliźniego podstawą drogi duchowej Małej Arabki

„Byłam przed Najświętszym Sakramentem, w oratorium. Miałam wielkie pragnienie uczynienia czegoś, by spodobać się Jezusowi. Powiedziałam Mu: Panie Jezu, co mam czynić, by Ci się podobać, […]
12 sierpnia 2017

W miłości osiągnęła pełnię

Kto się bez reszty oddaje Panu, tego obiera on za narzędzie do budowania swego królestwa. Bezgraniczne miłosne oddanie się Bogu i wzajemne oddanie się Boga, pełne […]