Ogród Świętych Karmelu

Ogród Świętych Karmelu to dział, w którym pragniemy przedstawiać w krótki, syntetyczny sposób liczną grupę kanonizowanych i beatyfikowanych kobiet i mężczyzn noszących habit karmelitański. Chcemy przybliżyć ich modlitwę, drogi wiodące ich do Boga. W końcu liczymy na to, że rozważania te zachęcą do własnych duchowych poszukiwań i lektur.

12 grudnia 2019

Stanąć w prawdzie przed Bogiem – Ojcem miłosierdzia

Spójrz o Panie, miłosiernie na niedoskonałości mej spowiedzi, na nieporządek i bezład w mym sercu przed Komunią św. i roztargnienie mego umysłu w czasie dziękczynienia. Patrz […]
30 listopada 2019

Świadomość przemijania

Będąc obecnym w czasie ostatnich chwil nieboszczki, zrozumiałem bardziej niż kiedykolwiek istotną nędzę człowieka, gdym zajrzał w siebie zadrżałem na widok mej lichej, zeszpeconej grzechami lepianki […]
31 października 2019

Gotowość na ofiarę

Dla Ciebie, o Boże wstaję, dla Ciebie znoszę różne cierpienia, pokusy, utrapienia, walki, gotowość na dzwon i głos Pański. św. Rafał Kalinowski   Dzisiaj dla wielu, […]
19 października 2019

Świat płonie

Oto świat płonie pożarem, oto chcieliby na nowo zasądzić na śmierć Chrystusa i tysiące fałszywych świadków przeciw Niemu stawiają, chcieliby obalić Jego Kościół. św. Teresa od […]
5 października 2019

Duchowość dziecięctwa Bożego

Przez całe życie starałem się ćwiczyć w miłości Dzieciątka Jezus. W tych słowach sługa Boży o. Anzelm Gądek zawarł istotę swojej duchowości. Zafascynowany był bowiem tajemnicą […]
19 września 2019

Krzyż a sens cierpienia cz. 2

Kalinowski zrozumiał, czym jest cierpienie i był głęboko przekonany o jego wartości, starał się więc wykorzystać każdą nadarzającą się sposobność, by przeżywać je w łączności z […]
14 września 2019

Krzyż – źródło życia cz. 1

Jaka jest prawdziwa zewnętrzna ozdoba każdego kościoła? To krzyż, który wznosi się nad nim i jaśniejący wzbija się ku niebu. Krzyż ten mówi wiernym, którzy na […]
7 września 2019

Płomienie Miłości

Niczego innego nie pragnę [jak tylko], aby być ofiarą Waszego Serca, spalona w ogniu Waszej świętej miłości. Być spaloną w ogniu Miłości. Być spaloną płomieniem Bożego […]
31 sierpnia 2019

Błogosławieństwo śmierci

Ujrzę mego Boga. Nie z oddali, jak widzę Go teraz, ale rzeczywiście, prawdziwie… Ujrzę żywego Boga!… Usłyszę Jego głos!… Moje kości i moje ciało będą nasycone […]
24 sierpnia 2019

W rocznicę reformy karmelitańskiej

Oto świat płonie pożarem, oto chcieliby, na nowo zasądzić na śmierć Chrystusa i tysiące fałszywych świadków przeciw Niemu stawiają; chcieliby obalić Kościół Jego, a my miałybyśmy […]