Ogród Świętych Karmelu

Ogród Świętych Karmelu to dział, w którym pragniemy przedstawiać w krótki, syntetyczny sposób liczną grupę kanonizowanych i beatyfikowanych kobiet i mężczyzn noszących habit karmelitański. Chcemy przybliżyć ich modlitwę, drogi wiodące ich do Boga. W końcu liczymy na to, że rozważania te zachęcą do własnych duchowych poszukiwań i lektur.

25 sierpnia 2018

Teresa de Los Andes – odkrywanie celu życia

Kochać i służyć Bogu, i w ten sposób zdobyć Niebo. Nie ma bowiem wznioślejszego celu niż: znać Boga, Boga, który jest nieograniczony w doskonałościach, Boga, który […]
18 sierpnia 2018

Wakacyjne rady małej Teresy z Liesieux

Zrozumiałam, że jeśli – w porządku przyrody – Jezus lubi rzucać nam pod stopy równie urocze cudowności, to po to, byśmy łatwiej pojęli tajemnice wyższego rzędu, […]
11 sierpnia 2018

Tajemnica obcowania Świętych w życiu matki Marchockiej

W takiej wyraźnej przytomności i w wyrażeniu stawiła mi się na modlitwie św. Matka Teresa od Jezusa i Ociec nasz Józef św. Nieprzypadkowo Teresa Marchocka doświadcza […]
4 sierpnia 2018

Edyta Stein – opiekunka Europy

Teresa Benedykta od Krzyża, niedawno kanonizowana, nie tylko związana była z różnymi krajami Europy, ale całym swoim życiem – jako myślicielka, mistyczka i męczenniczka – przerzuciła […]
28 lipca 2018

Feminizm Edyty Stein

Jestem przekonana, że gatunek człowiek przejawia się jako gatunek podwójny: mężczyzna i kobieta, że istota człowieka, w której nie może u żadnego z nich brakować ani […]
21 lipca 2018

Droga modlitwy matki Marchockiej

Dawał mi Pan częściej modlitwę z skupieniem i z wewnętrznym zebraniem, a z przytomnością swoją czułą w duszy (…nimem była weszła w one straszne opuszczenie, a prawie […]
30 czerwca 2018

Duchowa szczerość Sł. B. Teresy od Jezusa Marchockiej

Z jednej strony na wolej kontentacyją wielką z zakonu i pragnienie profesyjej, a z drugiej one tęskności ciężkie i nalegania, szukania sposobu wyjścia, by się jeno […]
23 czerwca 2018

Patriotyzm Matki Teresy Marchockiej

Powiadano mi potym, że pod tęż oktawę święta Naświętszej Panny Wniebowzięcia król jegomość  i pan kanclerz koronny Jerzy Ossoliński, fundator nasz, widział postać moją w obozie, […]
22 czerwca 2018

Modlitwa – osobisty dialog

Według św. Rafała życie człowieka wierzącego jest życiem modlitwy, rozmyślań i studium. Na modlitwie człowiek spotyka się nie tylko z Bogiem, ale spotyka się zarówno z […]
16 czerwca 2018

Modlitwa – jak nie popaść w rutynę

Św. Teresa nas uczy: „Kiedy odmawiam Wierzę, sam zdrowy rozsądek, zdaniem moim, mówi, że powinnam też koniecznie wiedzieć, w co wierzę. Kiedy mówię Ojcze nasz, miłość, […]