Być człowiekiem wolnym, by kochać Polskę – Ojczyznę

Ostatnie wydarzenia w naszej Ojczyźnie – pandemia, uliczne protesty, profanacje świątyń –  jak również ostry spór, jaki toczy się w pewnych kręgach politycznych dotyczący „PATRIOTYZMU” skłonił mnie do pewnej refleksji. Czytając niektóre przemówienia św. Jana Pawła II skierowane do nas Polaków napotkałem taki tekst:

[…] proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością – taką, jaką w nas zaszczepia Chrystus na chrzcie świętym; – abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcili; – abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy

Obecnie widzimy budzące nadzieję działania: przywracania pamięci, wydobywania z przeszłości: osób, wydarzeń, pamiątek i oddawania im właściwego miejsca. 

Św. Rafał Kalinowski, uczestnik powstania styczniowego, sybirak w jednym z listów napisał znamienne zdanie: biada narodowi, który o zachowanie pamiątek przeszłości się nie stara; wyrok zguby wówczas na siebie pisze.  Jego miłość do ojczyzny kształtowała się codziennie, przez całe życie, pielęgnował w sobie tę miłość.  W powstaniu styczniowym walczył o wolność Polski, w samotności w więzieniu i na zesłaniu walczył o swoją wewnętrzną wolność, w konfesjonale walczył o wolność człowieka, był bowiem głęboko przekonany, że tylko będąc wolnymi najpełniej kochamy Ojczyznę. Najpełniej tę jego troskę o siebie i drugiego człowieka wyrażają słowa jego modlitwy:

Daj mi o mój Boże pokorę i prostotę, daj mi tę łaskę, aby się nie uważał za coś więcej, niż jestem, abym nie ukazywał się otoczeniu memu innym, ni z jestem przed Tobą, który widzisz tajniki mego serca, daj, abym szanował pracę, zdolności i cnotę innych, bez pochlebstwa, uniżania lub zazdrości, lecz w uczuciu prawdy, z szczerą godnością i prawdziwą miłością.

Każdy z nas staje przed tym podstawowym pytaniem, czy jestem człowiekiem wolnym? Bowiem tylko będąc ludźmi wolnymi od grzechu nienawiści, grzechu zemsty, grzechu nieposzanowania dziedzictwa. Będziemy ludźmi wolnymi – kiedy będziemy bronić prawa do życia każdego człowieka, tylko wówczas możemy nieśmiało powiedzieć – kocham moją Ojczyznę Polskę.

Św. Rafale Kalinowski – módl się za nami, by nie ustała nasza miłość do Polski!

o. Stanisław Fudala OCD