Święta o porywczym temperamencie cz.1

Czy zastanawialiście się kiedyś nad świętością i ja to się dzieję, że niektórzy osiągają świętość w młodym wieku a inni w dojrzałym, czy będąc już w pełni lat. Zapewne nie znajdziemy łatwej odpowiedzi, ale to, co dla nas jest trudne do ogarnięcia nie jest takie ani dla Boga ani właśnie dla świętych.

Duchowe dojrzewanie Elżbiety Catez, urodzonej w Dijon w 1880 roku, rozpoczyna się bardzo wcześnie, już w dniu jej pierwszej Komunii świętej. Dziewczynka była uważana za dziecko trudne do poskromienia, natury porywczej i ognistej – jak mówiła jej matka. A siostra dodawała: żywiołowa, przerażająca, gwałtowna nawet, krótko mówiąc – diabeł wcielony. Również ksiądz, który ją przygotowywał do pierwszej Komunii, mówił: Ma taki temperament, że stanie się albo aniołem, albo diabłem. Jej wychowawczyni zaś stwierdzała: Ma żelazną wolę i kiedy czegoś chce, musi to mieć za wszelką cenę. Była z pewnością dzieckiem nadwrażliwym, dlatego często wybuchały w niej niepohamowane emocje i niemal codziennie zdarzały się jej napady złości.

Zgodnie z ówczesnym obyczajem, dzieci w wieku sześciu lat były przygotowywane do pierwszej spowiedzi, a w wieku lat jedenastu – do pierwszej Komunii świętej. Właśnie wtedy zaczęła się jej duchowa przygoda: w chwili gdy obudziło się w niej autentyczne pragnienie Boga.

Matka tłumaczyła jej: Jeśli chcesz przystąpić do pierwszej Komunii, musisz całkiem się zmienić. Takie zdanie wypowiada zapewne wielu rodziców, lecz dzieci nie zawsze biorą je sobie do serca. Elżbieta zaś przejęła się tymi słowami, ponieważ naprawdę pragnęła, aby Bóg udzielił jej swego przebaczenia i zagościł w jej sercu.

Świadectwa przyjaciół i znajomych – którzy dobrze znali jej temperament – były zaskakujące i zgodne: Jej charakter odmienił się prawie całkowicie, w sposób poruszający, wręcz niewiarygodny. Dawna zapalczywość nadal jeszcze wyzierała z jej oczu i widać było, jak wiele musiała wkładać wysiłku, by być łagodną i miłą. Ten wysiłek podejmowała codziennie. I nie czyniła tego pod przymusem, lecz dlatego, że została porwana przez Miłość – jakkolwiek zaskakująco może to zabrzmieć.

Elżbieta już od najmłodszych lat była wyraźnie zafascynowana sakramentem Eucharystii. Kiedy zabierano ją do kościoła i tłumaczono tajemnicę przedziwnej obecności Boga, słuchała w nadzwyczajnym skupieniu i popadała w zamyślenie.

Koniec cz. 1

o. Stanisław Fudala OCD


Wesprzyj dowolną kwotą rozwój naszego portalu i odbierz darmowy e-book „Opiekun Odkupiciela”Na zakończenie roku poświęconego św. Józefowi przeczytaj o Jego roli w Karmelu i poznaj naszych świętych, szczególnych jego czcicieli!”

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis PayU na rzecz Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, z siedzibą przy ul. Glogera 5... Zobacz więcej

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis PayU na rzecz Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, z siedzibą przy ul. Glogera 5 w Krakowie.

 1. Niniejszym regulamin określa warunki przekazywania darowizn online za pomocą formularza dostępnego na stronie www.karmel.pl poprzez operatora płatności PayU.
 2. Strona internetowa www.karmel.pl jest administrowana przez Krakowską Prowincję Zakonu Karmelitów Bosych, 31-222 Kraków, NIP: 945-18-40-422, tel. 12 416 85 41.
 3. Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności PayU z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 (https://poland.payu.com).
 4. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwani dalej darczyńcą.
 5. Przekazane darowizny wykorzystane zostaną wyłącznie na cele statutowe Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, w tym na działalność kultu religijnego, charytatywną, opiekuńczą, oświatową, kulturalną, pożytku publicznego, w zakresie opieki nad zabytkami oraz inną, zgodną z zasadami i potrzebami Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych.
 6. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu PayU.
 7. Wpłat darowizn online dokonywane są z użyciem przelewu elektronicznego obsługiwanego przez PayU.
 8. W celu przekazania darowizny należy na stronie https://karmel.pl w module do płatności wpisać wysokość darowizny. Akceptacja niniejszego regulaminu następuje poprzez kliknięcie przycisku WSPIERAM w celu przekierowania do serwisu PayU.
 9. Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą płatności PayU nie podlegają zwrotom.
 10. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych zapewnia ochronę danych osobowych otrzymanych od PayU zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych od PayU w procesie przekazywania darowizn online jest Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest PayU.
 11. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych zapewnia, iż dane osobowe darczyńców otrzymane od PayU przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji umowy darowizny, w tym obsługi bankowej i księgowej darowizn, a także w celu realizacji uzasadnionego interesu Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych oraz z zachowaniem warunków określonych w klauzuli informacyjnej.
 12. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
 13. Darczyńcy dokonujący płatności za pośrednictwem serwisu PayU mogą składać reklamację dotyczące Usługi Płatności PayU, jeżeli przekazana przez niego darowizna nie została zrealizowana lub została zrealizowane niezgodnie z Regulaminem dokonywania wpłat w serwisie PayU.