Nowenna do Miłosierdzia Bożego

Wstęp

Dives in misericordia, tak Bóg rzeczywiście jest Bogaty w łaskę i miłosierdzie. Tego bogactwa nie chce zatrzymywać dla Siebie, ale chce nim się dzielić, chce tym bogactwem, czyli Swoim wewnętrznym życiem podzielić się z nami, uprzednio pragnąc, byśmy zechcieli na Jego dary z ufnością i z pokorą otworzyć się i je przyjąć, wierząc mocno, że ten, który „jest miłosierny z pokolenia na pokolenie dla wszystkich, co się Go boją” nam ich udzieli.

Nie do wszystkich jednak mieszkań tej twierdzy o własnych siłach, chociażby się wam zdawały dużymi, dostać się możecie, jeśli was Pan twierdzy sam do nich nie wprowadzi. Dlatego ostrzegam was, gdybyście znalazły drzwi zamknięte, nie próbujcie dobijać się siłą, mógłby się o to zagniewać Pan i już by was nigdy nie wpuścił. On bardzo lubi pokorę.

św. Teresa od Jezusa, Twierdza wewnętrzna, zakończenie 2

2 kwietnia 2021

I dzień nowenny do Miłosierdzia Bożego

Wielki Piątek Jesteśmy świątynią Boga  Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?  Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. […]
3 kwietnia 2021

II dzień nowenny do Miłosierdzia Bożego

Wielka Sobota Pozwolić Bogu działać w nas i przez nas  Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, […]
4 kwietnia 2021

III dzień nowenny do Miłosierdzia Bożego

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego Wyrzec się wszelkiego grzechu Wchodźcie przez ciasną bramę, bo przestronna brama i szeroka ta droga, która wiedzie do zguby, a wielu jest tych, […]
5 kwietnia 2021

IV dzień nowenny do Miłosierdzia Bożego

Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy Prosić o łaskę nawrócenia Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i […]
6 kwietnia 2021

V dzień nowenny do Miłosierdzia Bożego

Wtorek w Oktawie Wielkanocy Zaakceptować własną słabość Któż z was, zgubiwszy jedną ze stu owiec, które posiada, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie chodzi za zgubioną, […]
7 kwietnia 2021

VI dzień nowenny do Miłosierdzia Bożego

Środa w Oktawie Wielkanocy Pozwolić się poprowadzić innym Jezus mu odpowiedział: — Szymonie, mam ci coś do powiedzenia…. — Czy widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego […]
8 kwietnia 2021

VII dzień nowenny do Miłosierdzia Bożego

Czwartek w Oktawie Wielkanocy Troszczyć się o Królestwo Boże i jego sprawiedliwość Przypatrzcie się liliom, jak rosną: nie pracują i nie przędą. A powiadam wam: Nawet […]
9 kwietnia 2021

VIII dzień nowenny do Miłosierdzia Bożego

Piątek w Oktawie Wielkanocy Kochać bliźnich coraz bardziej Każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych […]
10 kwietnia 2021

IX dzień nowenny do Miłosierdzia Bożego

Sobota w Oktawie Wielkanocy Żyć w promieniach miłosierdzia Choć czasem może nam się wydawać, że Bóg o nas zapomniał, że jesteśmy wyłączeni spod wpływu Jego miłosierdzia, […]

Zakończenie

Pójdźcie błogosławieni Ojca Mojego i weźcie w posiadanie Królestwo przygotowane wam od założenia świata. (Mt 25,354)

Któż z nas nie chciałby usłyszeć tych słów od Swojego Stwórcy i Odkupiciela, gdy Ten przyjdzie powtórnie, by sądzić świat. Jednak trzeba zdać sobie sprawę z tego, że podczas ziemskiego życia jesteśmy narażeni na wiele niebezpieczeństw. Grzech, który wszedł na świat przez zawiść diabła, pragnie nami zawładnąć i odebrać nam nadzieję i wiarę w potęgę łaski i miłosierdzia Bożego. Niech Bóg sprawi, abyśmy nigdy pod wpływem różnych doświadczeń i przeciwności nie zapomnieli o cudach Miłosierdzia Bożego, jakich doświadczyliśmy i doświadczamy w naszym życiu.

(...) gdy raz zakosztujecie rozkoszy tego królewskiego pałacu, wszędzie i we wszystkim, choćby to były rzeczy najtrudniejsze, znajdziecie dla siebie odpocznienie, bo w tym wszystkim towarzyszyć wam i wszystko wam osładzać będzie nadzieja powrotu do tego waszego z Bogiem przybytku i tej nadziei nikt wam odjąć nie może.

św. Teresa od Jezusa, Twierdza wewnętrzna, zakończenie 2

opracował: br. Tomasz Kozioł OCD