II dzień nowenny do Miłosierdzia Bożego

Wielka Sobota

Pozwolić Bogu działać w nas i przez nas

 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca.  A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu.  O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię. (J 14,12-14)

Bóg chce się nami posługiwać. Chce kochać naszymi sercami, chce z naszą pomocą przyczynić się by na ziemi zakrólowały pokój i sprawiedliwość. Jeżeli Mu na to pozwolimy, On sprawi, że nasze czyny, słowa, gesty, nie umrą wraz z nami, ale będą żyły w sercach i świadomości tych, którzy dzięki nim odnajdą drogę do Boga.

Bo podobnie jak z czystego źródła czyste też wypływają strumienie, tak w duszy sprawiedliwej łaska w niej mieszkająca to czyni, że uczynki jej są przyjemne w oczach Boga i ludzi, gdyż wypływają z tego źródła żywota, w którym ona zasadzona jest jak drzewo nad wybrzeżem wód, i nie rodziłaby ni liści, ni owoców, gdyby nie ciągnęła soków żywotnych z tego źródła, które samo utrzymuje w niej życie i broni ją od uschnięcia, i czyni ją w dobry owoc urodzajną;

św. Teresa od Jezusa, Twierdza wewnętrzna 1M 2,1

Jezu pełen miłosierdzia, broń nas przed zatwardziałością serca i umysłu i spraw, byśmy ochoczo oddali swoje talenty na służbę Tobie i braciom

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…; Chwał Ojcu i Synowi…