VIII dzień nowenny do Miłosierdzia Bożego

Piątek w Oktawie Wielkanocy

Kochać bliźnich coraz bardziej

Każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców.  Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. (Mt 7,17)

Nie wystarczy tylko wierzyć w Boga w Jego Syna Jezusa Chrystusa, ale trzeba jeszcze usilnie prosić Boga w Trójcy Jedynego, abyśmy, choć trochę umieli Go naśladować w miłości do naszych bliźnich, do tych, których stawia na naszej drodze. Inaczej bowiem, ta nasza wiara będzie martwa.

Bez usilnego starania się o cnoty, bez ciągłego ćwiczenia się w nich, zawsze pozostaniecie duchowymi niedorostkami. A daj Boże, by choć na tym się skończyło, by z braku wzrastania nie było coraz większego karłowacenia. Wiecie bowiem, że kto się nie pomnaża, ten się umniejsza, bo miłość, gdy jest prawdziwa, niepodobna, jak sądzę, by nie rosła ciągle, a jeśli nie rośnie, snadź nie jest prawdziwa.

św. Teresa od Jezusa, Twierdza wewnętrzna 7M 9,4

Jezu pełen miłosierdzia, zabierz z nas serce kamienne, serce tego świata, a daj nam serce nowe, serce z ciała, serce kochające i wybaczające, jak Twoje Najświętsze Serce.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…; Chwał Ojcu i Synowi…