IV dzień nowenny do Miłosierdzia Bożego

Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy

Prosić o łaskę nawrócenia

Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. (Łk 15,20)

W naszą drogę do Boga został wpisany upadek, grzech, zbłądzenie, odejście. Został również wpisana możliwość nawrócenia, powrotu, czyli spotkania się w cztery oczy miłosierną, przebaczającą miłością Ojca, który bezwarunkowo kocha i dlatego czeka cierpliwie na swoje marnotrawne dziecko.

 O [Miłosierny] Panie mój! jakże bardzo tu potrzebna jest pomoc Twoja, bez której nic [dusza] uczynić nie może! Nie dopuszczaj tego przez wielkie miłosierdzie Twoje, by dusza ta uległa oszukaniu diabelskiemu i rozpoczętego dzieła zaniechała. Użycz jej światła, aby widziała, że w tym postępie ku rzeczom wyższym jest wszystko dobro jej i by zerwała ze złym towarzystwem.

św. Teresa od Jezusa, Twierdza wewnętrzna 2M 6

Jezu pełen miłosierdzia, daj łaskę nawrócenia i przemiany tym, którzy jej z nadzieją wyglądają i oczekują, jak również tym, którzy już przestali o nią prosić.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…; Chwał Ojcu i Synowi…