Głosem Karmelu

„Głos Karmelu” jest czasopismem, które od 1927 roku popularyzuje duchowość karmelitańską w Polsce. Przez 90 lat wielu wspaniałych polskich teologów, filozofów, poetów i humanistów dzieliło się wynikami poszukiwań i długoletnich studiów nad pismami świętych Karmelu Refundowanego - zawsze na miarę czasów i miejsca, biorąc pod uwagę wrażliwość czytelników. Dzisiaj „Głos Karmelu” jest przestrzenią niekończącej się dyskusji między przekazaną tradycją i nową wiedzą na temat człowieka, wszechświata i jego historii. W krótkich cotygodniowych esejach Redakcja czasopisma zaprasza do głębszego wsłuchania się w głos Jedynego Słowa i pogłębienia tego czasu przy lekturze najnowszego numeru.

13 maja 2022

Różaniec sposobem zbliżania się do Matki Bożej

„Cierpliwą, wytrwałą modlitwą jest różaniec. Kiedy powtarzamy «Zdrowaś, Maryjo», to tak, jakbyśmy nieustannie trzymali się ręki Matki Boskiej, a kiedy wymawiamy imię Jezus – jakbyśmy wciąż pukali do drzwi Jego domu” [...]
9 maja 2022

Słów kilka o nabożeństwie majowym

Jednym z najbardziej znanych, a zarazem najpiękniejszych nabożeństw poświęconych czci Matki Bożej jest nabożeństwo majowe [...]
25 grudnia 2021

Początek przerażania czyli Boże Narodzenie

Człowiek zawsze lubił swoje drogi, rozwiązania, wolność zaś uczynił miarą nieskrępowania. Buduje światy, którymi jest zachwycony, a które przydają mu chwały. Wprawiony, zanurza głęboko swe ręce […]
24 grudnia 2021

Iesu Dulcis Memoria

Bogactwo tradycji karmelitańskiej wiąże się z kalendarzem liturgicznym. Zwyczaje i rytuały, które przez wieki budowały naszą kulturę, mają swoje źródło w słowie Bożym i liturgii Kościoła […]
1 grudnia 2021

Dobry święty Józef. Jakże Go kocham!

„Miałam do św. Józefa nabożeństwo od dzieciństwa, a splatało się ono we mnie z miłością do Najświętszej Maryi Panny”. Święta Teresa z Lisieux zawarła to wyznanie w Dziejach duszy, mając 22 lata [...]
24 listopada 2021

Święty Józef w duchowości chrześcijańskiej

Zastanawia fakt, że choć Ewangelie nie odnotowały żadnego słowa św. Józefa, już tyle o nim powiedziano, powstały pisma józefologiczne, organizuje się sympozja, pisze książki, głosi konferencje [...]
17 listopada 2021

Rafał Kalinowski wierny czciciel świętego Józefa

Z racji przeżywanego w Kościele powszechnym Roku św. Józefa chciejmy stawić sobie przed oczy nabożeństwo, jakie do Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny praktykował św. Rafał Kalinowski [...]
10 listopada 2021

Józef – Oblubieniec Maryi

Kim jest oblubieniec? Tym, który „oblubia”… Słowo trudne… Słowo zadziwiające… Słowo piękne… w swej prostocie i zachwycie nad tym co nazywamy miłością. [...]
3 listopada 2021

Święty Józef w życiu św. Teresy od Jezusa

Gdy wnikniemy w duchowość św. Teresy od Jezusa, na plan pierwszy wypłynie na pewno Człowieczeństwo Jezusa, bliskość relacji z Nim, życie w Jego obecności. Ale w związku z tym nieuchronnie z szerszego planu wysuną się kolejne dwie postacie [...]
27 października 2021

Praktyki Pobożnego Żyda

Myślę oczywiście o postaci św. Józefa, u którego z łatwością da się wyodrębnić rytuał i duchowość – obydwa elementy, które stanowią przykładną i pełną formę życia religijnego [...]