Głosem Karmelu

„Głos Karmelu” jest czasopismem, które od 1927 roku popularyzuje duchowość karmelitańską w Polsce. Przez 90 lat wielu wspaniałych polskich teologów, filozofów, poetów i humanistów dzieliło się wynikami poszukiwań i długoletnich studiów nad pismami świętych Karmelu Refundowanego - zawsze na miarę czasów i miejsca, biorąc pod uwagę wrażliwość czytelników. Dzisiaj „Głos Karmelu” jest przestrzenią niekończącej się dyskusji między przekazaną tradycją i nową wiedzą na temat człowieka, wszechświata i jego historii. W krótkich cotygodniowych esejach Redakcja czasopisma zaprasza do głębszego wsłuchania się w głos Jedynego Słowa i pogłębienia tego czasu przy lekturze najnowszego numeru.

14 stycznia 2019

Pukać do dobrej strony człowieka

Rozmowa z dyrektorem Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego w Busku-Zdroju, dr n. medycznych Bernardem Soleckim. Panie Bernardzie, czym jest dla Pana wiara? B. SOLECKI Wiara jest dla mnie zawierzeniem […]
7 stycznia 2019

Z ciemności do światła

Z egipskimi karmelitami bosymi o. Antonim Fayez i br. Piotrem Sabra rozmawia o. Mariusz Wójtowicz OCD. Dla nas, Polaków, Egipt kojarzy się zazwyczaj z imponującymi piramidami, rządami faraonów, kulturą […]
31 grudnia 2018

Początek drogi modlitwy

Jeżeli modlitwę utożsamimy z odmawianiem pacierza, to mała Elżbieta modliła się już w wieku niespełna dwóch lat. Modliła się nie tylko sama, ale nawet uczyła modlitwy […]
24 grudnia 2018

Początek przerażania czyli Boże Narodzenie

Człowiek zawsze lubił swoje drogi, rozwiązania, wolność zaś uczynił miarą nieskrępowania. Buduje światy, którymi jest zachwycony, a które przydają mu chwały. Wprawiony, zanurza głęboko swe ręce […]
17 grudnia 2018

Iesu Dulcis Memoria

Bogactwo tradycji karmelitańskiej wiąże się z kalendarzem liturgicznym. Zwyczaje i rytuały, które przez wieki budowały naszą kulturę, mają swoje źródło w słowie Bożym i liturgii Kościoła […]
10 grudnia 2018

Dezintegracja pozytywna

Smutek należy do uczuć, które potocznie nazywamy negatywnymi, w opozycji do radości, której często nadajemy pozytywne znaczenie. Czy nie jest zbytnim uproszczeniem taka negatywna klasyfikacja smutku? Gdyby […]
3 grudnia 2018

Smutek w muzyce

Od czasów najdawniejszych przejawów kultury duchowej ludzkości zdawano sobie sprawę, że muzyka ma niebagatelny wpływ na emocje. Potrafi je zarówno wyrażać, jak też pobudzać. Jest zatem […]
26 listopada 2018

Błogosławiony smutek

W takim brzmieniu błogosławieństwo dla smucących się znajdujemy w Biblii Tysiąclecia, czyli tłumaczeniu Pisma Świętego używanym w liturgii Kościoła katolickiego w Polsce, a dokładniej w piątym rozdziale i czwartym wersecie Ewangelii wg św. […]
19 listopada 2018

Być własnością Maryi

W objawieniach, orędziach, przesłaniach, apelach Maryja zaprasza do współpracy z Nią. Sposoby tej współpracy są przeróżne i liczne. Które z nich są najważniejsze? A może inaczej: […]
13 listopada 2018

Rośliny pogrzebu Chrystusa. Mirra

Mirra to żywica otrzymywana z balsamowca mirry (łac. Commiphora habessinica), kolczastego krzewu, którego naturalnym terenem występowania jest Afryka i arabska część Azji. Roślina rośnie do 4 metrów wysokości. […]