Głosem Karmelu

„Głos Karmelu” jest czasopismem, które od 1927 roku popularyzuje duchowość karmelitańską w Polsce. Przez 90 lat wielu wspaniałych polskich teologów, filozofów, poetów i humanistów dzieliło się wynikami poszukiwań i długoletnich studiów nad pismami świętych Karmelu Refundowanego - zawsze na miarę czasów i miejsca, biorąc pod uwagę wrażliwość czytelników. Dzisiaj „Głos Karmelu” jest przestrzenią niekończącej się dyskusji między przekazaną tradycją i nową wiedzą na temat człowieka, wszechświata i jego historii. W krótkich cotygodniowych esejach Redakcja czasopisma zaprasza do głębszego wsłuchania się w głos Jedynego Słowa i pogłębienia tego czasu przy lekturze najnowszego numeru.

1 października 2018

Radość to owoc wolności

W słowniku języka hiszpańskiego słowo „radość” definiuje się w następujący sposób: „Uczucie zadowolenia płynące z posiadania, pamięci lub nadziei upragnionego dobra”. Posiadanie odnosi się do teraźniejszości, […]
24 września 2018

Boskie ciemności

„Pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy” (J 14:8) – proszą uczniowie Jezusa, jednak Bóg kryje się nawet w swoim Objawieniu. Aby zbliżyć się do świętych […]
17 września 2018

Przy stole grzeszników

Miła kolacja w nowo odrestaurowanym refektarzu, nad stołami piękne obrazy świętych Karmelu. Rozmowa toczy się płynnie, na różne tematy. Młody afrykański karmelita, szeroko wykształcony w kilku […]
10 września 2018

Stworzeni do szczęścia

Diabeł nie ma poczucia humoru i jest śmiertelnie poważny” – to parafraza słów zaczerpniętych z jednego z wywiadów wybitnego duszpasterza, krakowskiego dominikanina o. Jana Andrzeja Kłoczowskiego. […]
3 września 2018

Karmelitańskie Podhale

Początki wsi Kluszkowce sięgają XIV wieku. Dowiadujemy się o tym z XV wiecznej kopii, przechowywanej obecnie w zbiorach Biblioteki Czartoryskich w Krakowie. Dokument odnosi się do działalności kolonizacyjnej klasztoru klarysek […]
27 sierpnia 2018

Św. Paweł VI, obrońca nabożeństwa szkaplerznego

O związkach Pawła VI z Karmelem Terezjańskim pisaliśmy w „Głosie Karmelu” bardzo obszernie w 2014 r., z okazji jego beatyfikacji. Przedstawiliśmy tam tego Papieża reformy soborowej jako „interpretatora charyzmatu Karmelu Terezjańskiego […]
20 sierpnia 2018

Broń masowego rozproszenia

Liczba bodźców atakujących człowieka w każdej sekundzie przekracza współcześnie możliwości jego percepcji. Sukces odnoszą ci, którzy z kakofonii informacji potrafią wyłowić oraz przetworzyć najwięcej i najszybciej. […]
13 sierpnia 2018

Głos Karmelu RADOŚĆ – nowy numer

Radość – to jedno z tych słów, które wzbudzają podejrzenia i zazdrość. Powodów radości jest wiele, a jednak to nadal towar deficytowy. Uśmiechu radości brakuje w pracy, w domu, w kościele, a przecież […]
6 sierpnia 2018

Jak Bóg Kubie…

Wiem wiem, to znane polskie przysłowie brzmi nieco inaczej – to znaczy w tej akuratnie jego części podmiotem powinien być Kuba, a nie Bóg. Niemniej na […]
30 lipca 2018

Nie bój się, jestem z Tobą

Lęk i nieufność to uczucia, które najprawdopodobniej dominują w naszym zglobalizowanym świecie. Boimy się, albo też nauczono nas się bać tak różnych rzeczywistości, że wymieniając je, […]