Głosem Karmelu

„Głos Karmelu” jest czasopismem, które od 1927 roku popularyzuje duchowość karmelitańską w Polsce. Przez 90 lat wielu wspaniałych polskich teologów, filozofów, poetów i humanistów dzieliło się wynikami poszukiwań i długoletnich studiów nad pismami świętych Karmelu Refundowanego - zawsze na miarę czasów i miejsca, biorąc pod uwagę wrażliwość czytelników. Dzisiaj „Głos Karmelu” jest przestrzenią niekończącej się dyskusji między przekazaną tradycją i nową wiedzą na temat człowieka, wszechświata i jego historii. W krótkich cotygodniowych esejach Redakcja czasopisma zaprasza do głębszego wsłuchania się w głos Jedynego Słowa i pogłębienia tego czasu przy lekturze najnowszego numeru.

17 lutego 2020

Poetka trudnej wiary i wielkiej miłości

Doktor Edyta Stein z Wrocławia wyfrunęła oświęcimskim kominem dziewiątego sierpnia roku Pańskiego tysiąc dziewięćset czterdziestego drugiego Szła w niebo ogromna i prosta jak słup dymu z […]
10 lutego 2020

Ciekawostki z klasztornych kronik

Kroniki klasztorne to bezcenne źródło informacji o codziennym życiu zakonników. Wyznaczeni przez przeora kronikarze, a niekiedy sami przeorzy, notowali w nich wydarzenia wzniosłe i proste, radosne […]
27 stycznia 2020

Zmiana perspektywy

Duchową lekturę Pisma Świętego ze św. Janem od Krzyża, czyli lectio divina przeprowadziliśmy na podstawie pierwszej księgi jego dzieła Droga na Górę Karmel. W niniejszym artykule […]
13 stycznia 2020

Ojcze nasz z papieżem Benedyktem (II)

Spoglądając na całość Modlitwy Pańskiej, Benedykt XVI wyróżnia dwa jej momenty, które są niejako dwoma biegunami, między którymi rozpościera się droga modlącego się człowieka: droga do […]
6 stycznia 2020

Ojcze nasz z papieżem Benedyktem (I)

Co jest istotą Kazania na Górze? W swej książce Jezus z Nazaretu Joseph Ratzinger w taki oto sposób odpowiada na to pytanie: Jezus pokazuje nam jak to możliwe być […]
31 grudnia 2019

Dobre drzewo – opowieść o Ludwiku i Zelii Martin

DOBRE DRZEWO. Opowieść o Ludwiku i Zelii Martin, rodzicach św. Teresy od Dzieciątka Jezus – o. Władysław Kluz OCD Małżeństwo Martin ukazuje nam ponadczasowe cechy wspaniałych […]
30 grudnia 2019

Początek przerażenia czyli Boże Narodzenie

Człowiek zawsze lubił swoje drogi, rozwiązania, wolność zaś uczynił miarą nieskrępowania. Buduje światy, którymi jest zachwycony, a które przydają mu chwały. Wprawiony, zanurza głęboko swe ręce […]
23 grudnia 2019

I na górze też nic

Góry i doliny na drodze duchowej są jak drabina składająca się ze szczebli i pustych przestrzeni między nimi. Bez szczebli drabina jest tylko dwiema żerdziami, bez […]
16 grudnia 2019

Co z tą modlitwą?

Na zakończenie Pierwszego Listu św. Jan daje krótkie i praktyczne wskazania odnośnie modlitwy. W pierwszej kolejności zachęca do modlitwy ufnej i wytrwałej. Jej fundamentem jest przekonanie, […]
9 grudnia 2019

Drugie wezwanie

Piotr z innymi uczniami postanowili pójść łowić ryby. Podobnie jak wtedy, gdy Jezus miał go powołać. I podobnie jak wtedy, nic nie złowili. I znowu Jezus interweniuje i dzięki Niemu […]