Głosem Karmelu

„Głos Karmelu” jest czasopismem, które od 1927 roku popularyzuje duchowość karmelitańską w Polsce. Przez 90 lat wielu wspaniałych polskich teologów, filozofów, poetów i humanistów dzieliło się wynikami poszukiwań i długoletnich studiów nad pismami świętych Karmelu Refundowanego - zawsze na miarę czasów i miejsca, biorąc pod uwagę wrażliwość czytelników. Dzisiaj „Głos Karmelu” jest przestrzenią niekończącej się dyskusji między przekazaną tradycją i nową wiedzą na temat człowieka, wszechświata i jego historii. W krótkich cotygodniowych esejach Redakcja czasopisma zaprasza do głębszego wsłuchania się w głos Jedynego Słowa i pogłębienia tego czasu przy lekturze najnowszego numeru.

22 stycznia 2018

Dar Bojaźni Bożej

Chciałbym w bieżącym roku podzielić się z Wami doświadczeniem działania darów Ducha Świętego. Darów, które otrzymaliśmy na chrzcie świętym, a potem bardzo mocno zostały ożywione w nas w sakramencie bierzmowania. Są […]
15 stycznia 2018

Od „podoba mi się” do „kocham”

Elżbieta od Trójcy Świętej urodziła się pod koniec XIX wieku, żyła i umarła jako karmelitanka bosa w wieku XX, została zaś ogłoszona świętą Kościoła Powszechnego w […]
8 stycznia 2018

O miłości, która nie umiera

W Biblii jest wiele opisów pięknej ludzkiej miłości wyrażonych zazwyczaj za pomocą słów skromnych i dyskretnych. Przykładem tego są między innymi opowieści o Abrahamie i Sarze, Izaaku i Rebece, Jakubie i Racheli, […]
1 stycznia 2018

Matka Boga

Był rok 431. W Efezie zgromadzili się biskupi Kościoła, aby rozważyć kwestię, czy Maryi przysługuje tytuł Matki Bożej (gr. Θεοτόκος) czy jedynie Matki Chrystusa. Wbrew pozorom nie był to tylko spór o słowa. Otóż […]
25 grudnia 2017

Śpiew z księgi świadectwa

Kiedy zapada zmierzch w wigilię Bożego Narodzenia i według polskiego zwyczaju katolicy siadają do stołu, dzieląc się opłatkiem i niecodziennymi potrawami, w klasztorach karmelitańskich uroczyste obchody […]
18 grudnia 2017

Miłość w teatrze

Drogi Widzu! Do teatru przychodzisz na własne ryzyko. Takie hasło jest rozpowszechniane w wielu teatrach w Polsce. Pochodzi od przedstawicieli tzw. teatru krytycznego, zaangażowanego społecznie i politycznie. Aktorzy, przez artystyczną prowokację, zmuszają widzów […]
11 grudnia 2017

Ludzie jak drzewa

Widzę ludzi, bo gdy chodzą, dostrzegam ich niby drzewa” (Mk 8,24). Fragment Ewangelii wg św. Marka przytacza wypowiedź człowieka niewidomego podczas procesu uzdrawiania go przez Jezusa. […]
4 grudnia 2017

Nowy numer i seria 2018

Kiedy bliska osoba płacze, ciężko się robi na sercu nawet najmniejszemu szkrabowi. Ta organiczna pompa krwi stała się symbolem uczuć i zamieszkała w kulturze ludzkiej na […]
27 listopada 2017

Módl się za nami

Ostatnie nasze rozważanie modlitwy Zdrowaś Mario poświęcimy zagadnieniu modlitwy wstawienniczej Matki Bożej za nami, Jej dziećmi wędrującymi przez ten świat. Teksty biblijne mówiące wprost o tej […]
20 listopada 2017

Dziedzictwo Eliasza

Koniec ziemskiej działalności Eliasza w Izraelu wiąże się z wyznaczeniem następcy, który kontynuuje misję prorocką i z zadaniem przewodnika duchowego Izraelitów. Pewne znaki końca ziemskiej misji […]