14 kwietnia

To prawda, że można bardzo upadać, można popełniać niewierności, ale miłość, która potrafi wszystko obrócić na swoją korzyść, bardzo szybko spali wszystko, co może nie podobać się Jezusowi, pozostawiając w głębi serca jedynie pokorny i głęboki pokój.
św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza

Miłość jest wszystkim. Jest kluczem do zrozumienia tego, czego nie da się pojąć rozumem. Bez niej nie będziesz w stanie przyjąć nawet najmniejszego cierpienia. Z niej będziesz zdawać sprawę Bogu pod koniec doczesnego życia. Jeśli żyjesz na co dzień w tej perspektywie, w całkowitym zaufaniu do Jezusa, przyjmiesz od Niego wszystko. Bo ”wszystko służy do dobrego tym, którzy Boga miłują i trwają w Jego miłości” (Rz 8, 28). Bez miłości nie można zrozumieć licznych świadectw wiary, jak chociażby tego, które pozostawił święty Tomasz More. Zanim został ścięty z rozkazu króla Anglii Henryka VIII, napisał do swojej córki Małgorzaty: ”Nic nie może się zdarzyć, czego by Bóg nie zechciał. Cokolwiek zaś On chce, choćby nam się wydawało złe, w rzeczywistości jest najlepsze”.