W domu Maryi

Serwis ten, drogi Przyjacielu, będzie się starał wprowadzić Cię w świat autentycznej i odnowionej duchowości maryjnej, bazującej na przesłaniu biblijnym, na wytycznych Ojców Kościoła i jego Urzędu Nauczycielskiego oraz na zdobyczach współczesnej mariologii i teologii życia duchowego, zwłaszcza karmelitańskiej, na wskroś maryjnej szkoły duchowości. Co więcej, znajdziesz tutaj w swoim czasie m.in. omówienie maryjnej pobożności św. Jana Pawła II – Papieża, który jako karmelita z ducha i Totus Tuus nadał duchowości maryjnej w całym Kościele nowe tchnienie i zwielokrotniony wymiar.

Będę się starał dzielić z Tobą moimi przemyśleniami, które dotyczącymi Matki Chrystusa i Kościoła, które powstawały najpierw podczas moich studiów mariologicznych na Papieskim Wydziale Teologicznym „Marianum” w Rzymie, później podczas wykładów, jakie podejmowałem z duchowości maryjnej na Papieskim Instytucie Duchowości „Teresianum”, także w Rzymie, oraz w Karmelitańskim Instytucie Duchowości w Krakowie, i które nadal stanowią treść moi rozważań, konferencji i publikacji.

Nie ukrywam, że inicjatywa dzielenia się tymi myślami z Tobą w sieci stanowi dla mnie kolejne wyzwanie, ale podejmuję je w duchu nadprzyrodzonym, także w kluczu głoszenia Słowa Bożego, które wpisane jest w tożsamość każdego kapłana. Będę się starał przekazywać Ci te myśli w sposób zsyntetyzowany. Żywię nadzieję, że pomogą Ci one wzrastać w zażyłości z Niepokalaną i dążyć z Nią (ad Jesum cum Maria) do komunii z Chrystusem, realizując tym samym Jej duchowy testament zawarty w słowach wypowiedzianych w Kanie Galilejskiej: „zróbcie wszystko cokolwiek [Jezus] wam powie” (J 2,5).

Zapraszam. Kliknij od czasu do czasu na te stronę!

28 lutego 2020

Wziąć Maryję do siebie (por. J 19,27) cz. 7

Przywoływanie wstawiennictwa Bogurodzicy w innych księgach liturgicznych Należy też przywołać fakt, że oprócz Mszału Rzymskiego i Liturgii Godzin, „które trzeba uważać jakby za zawiasy całej rzymskiej […]
21 lutego 2020

Wziąć Maryję do siebie (por. J 19,27) cz. 6

Elementy maryjne w Liturgii Godzin Św. Paweł VI podkreślił, że „odnowiona księga modlitwy brewiarzowej, mianowicie Liturgia Godzin”, której reformę zobowiązany przez Sobór nakazał i ją zatwierdził, […]
14 lutego 2020

Wziąć Maryję do siebie (por. J 19,27) cz. 5

Zbiór Mszy świętych o Najświętszej Maryi Pannie W uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej, 15 sierpnia 1986 r., ukazał się w Rzymie Zbiór Mszy o Najświętszej Maryi Pannie, […]
7 lutego 2020

Wziąć Maryję do siebie (por. J 19,27) cz. 4

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę, msze wspólne i wotywne o NMP Tradycja Kościoła zachęca, aby w soboty okresu zwykłego roku liturgicznego, które dopuszczają wspomnienia dowolne, […]
31 stycznia 2020

Wziąć Maryję do siebie (por. J 19,27) cz. 3

Uroczystości, święta i wspomnienia maryjne w kalendarzu Kościoła w Polsce W Polsce, w skali całego kraju, oprócz świąt przywołanych w poprzednim odcinku, celebruje się jeszcze uroczystości […]
24 stycznia 2020

Wziąć Maryję do siebie (por. J 19,27) cz. 2

Uroczystości, święta i wspomnienia maryjne w kalendarzu Kościoła powszechnego Posoborowa reforma liturgiczna, ujmując jaśniej strukturę roku kościelnego rzuciła też pełniejsze światło na zawarte w nim celebracje […]
17 stycznia 2020

Wziąć Maryję do siebie (por. J 19,27) cz. 1

Wprowadzenie Zakończyliśmy cykl maryjny, zatytułowany „W szkole Maryi z Nazaretu”, który licząc 28 odcinków gościł na naszym portalu w piątki od końca czerwca ub. roku do […]
10 stycznia 2020

W szkole Maryi z Nazaretu (28)

Czym jest autentyczna duchowość maryjna W świetle nauki Kościoła i refleksji teologicznej, autentyczna duchowość maryjna to przede wszystkim: zaakceptowanie i włączenie się w realizowanie planu Bożego, […]
3 stycznia 2020

W szkole Maryi z Nazaretu (27)

Stosowność określenia duchowość maryjna usankcjonowana przez encyklikę „Redemptoris Mater” Pod koniec encykliki Redemptoris Mater znajdujemy zaproszenie Jana Pawła II do pogłębiania tego, co Sobór Watykański II […]
1 stycznia 2020

W Nowy Rok wraz z Maryją

„Gdy nadeszła pełnia czasu zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty” (Gal 4,4). Kończąc Oktawę Narodzenia Pańskiego, rozpoczynamy równocześnie Nowy Rok Pański. Wkraczamy w ten nowy […]