W domu Maryi

Serwis ten, drogi Przyjacielu, będzie się starał wprowadzić Cię w świat autentycznej i odnowionej duchowości maryjnej, bazującej na przesłaniu biblijnym, na wytycznych Ojców Kościoła i jego Urzędu Nauczycielskiego oraz na zdobyczach współczesnej mariologii i teologii życia duchowego, zwłaszcza karmelitańskiej, na wskroś maryjnej szkoły duchowości. Co więcej, znajdziesz tutaj w swoim czasie m.in. omówienie maryjnej pobożności św. Jana Pawła II – Papieża, który jako karmelita z ducha i Totus Tuus nadał duchowości maryjnej w całym Kościele nowe tchnienie i zwielokrotniony wymiar.

Będę się starał dzielić z Tobą moimi przemyśleniami, które dotyczącymi Matki Chrystusa i Kościoła, które powstawały najpierw podczas moich studiów mariologicznych na Papieskim Wydziale Teologicznym „Marianum” w Rzymie, później podczas wykładów, jakie podejmowałem z duchowości maryjnej na Papieskim Instytucie Duchowości „Teresianum”, także w Rzymie, oraz w Karmelitańskim Instytucie Duchowości w Krakowie, i które nadal stanowią treść moi rozważań, konferencji i publikacji.

Nie ukrywam, że inicjatywa dzielenia się tymi myślami z Tobą w sieci stanowi dla mnie kolejne wyzwanie, ale podejmuję je w duchu nadprzyrodzonym, także w kluczu głoszenia Słowa Bożego, które wpisane jest w tożsamość każdego kapłana. Będę się starał przekazywać Ci te myśli w sposób zsyntetyzowany. Żywię nadzieję, że pomogą Ci one wzrastać w zażyłości z Niepokalaną i dążyć z Nią (ad Jesum cum Maria) do komunii z Chrystusem, realizując tym samym Jej duchowy testament zawarty w słowach wypowiedzianych w Kanie Galilejskiej: „zróbcie wszystko cokolwiek [Jezus] wam powie” (J 2,5).

Zapraszam. Kliknij od czasu do czasu na te stronę!

30 kwietnia 2019

Zachęta na maryjny miesiąc maj

Rozpoczynając maryjny miesiąc maj chciejmy w tym roku przywołać zachętę, jaką za swego pontyfikatu skierował do Kościoła papież odnowy posoborowej, św. Paweł VI, a którą ponowił […]
25 marca 2019

Święto zgody („fiat”) Matki Najświętszej

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego zaprasza nas do świętowania „zgody” Matki Najświętszej, Jej odpowiedzi „niech mi się stanie według słowa twego” danej archaniołowi (Łk 1,38), oznajmiającemu Jej, że […]
2 lutego 2019

Święto Ofiarowania Pańskiego

Dzisiejsze święto określane jest po grecku jako „Hypapante” (Spotkanie – w nawiązaniu do spotkania Świętej Rodziny z Symeonem i Anną). Św. Paweł VI, papież, który przeprowadził […]
18 stycznia 2019

Maryja – Matka jedności według św. Rafała Kalinowskiego

Także w tym roku między 18 a 25 stycznia odbędzie się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, po raz pierwszy po zerwaniu jedności eucharystycznej Prawosławia Moskiewskiego z […]
22 grudnia 2018

Przeżywać ADWENT z Maryją IV.

Oto zbliżamy się do końca adwentu i Boże Narodzenie tuż, tuż przed nami, wszak jego wigilia już pojutrze. I Kościół odczytuje nam ewangelię o Nawiedzeniu Najśw. […]
15 grudnia 2018

Przeżywać ADWENT z Maryją III.

Radujcie się zawsze w Panu, jeszcze raz powiadam: radujcie się! (Flp 4,4). Ten okrzyk świętego Pawła z listu do Filipian rozbrzmiewa w naszych kościołach, jako czytanie […]
8 grudnia 2018

Przeżywać ADWENT z Maryją II.

Liturgia adwentu – powiedzieliśmy to sobie już tydzień temu – jest na wskroś maryjna. Podkreśla to także dzisiejsza Uroczystość Niepokalanej. Ale liturgia adwentu to przede wszystkim […]
1 grudnia 2018

Przeżywać ADWENT z Maryją I.

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym (Łk 21,34). Takim to akcentem, taką zachętą do czuwania kończy Kościół rok liturgiczny […]
15 września 2018

Z „kolacji duchowych” o Matce Bożej Bolesnej

W klasztorach karmelitańskich jedną z praktyk, która miała wspierać rozwój życia duchowego wspólnoty, były „kolacje” lub konferencje duchowe. Łacińskie słowo collatio między innymi znaczy bowiem: rozważanie, […]
26 sierpnia 2018

Nazywaj mnie Królową Polski!

Niedawno minęło czterysta lat od śmierci świątobliwego włoskiego jezuity Juliusza Mancinellego, mistrza nowicjatu i świadka śmierci św. Stanisława Kostki. Równe 10 lat przed swoją śmiercią doświadczył […]