Wziąć Maryję do siebie (por. J 19,27) cz. 26

Radio Maryja pod patronatem Gwiazdy Nowej Ewangelizacji

W 1991 roku powstała, założona przez o. Tadeusza Rydzyka, katolicka ogólnopolska rozgłośnia radiowa „Radio Maryja”, należąca do Warszawskiej Prowincji Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (redemptorystów). Jest ona poddana pod patronat Najświętszej Maryi Panny – Gwiazdy Nowej Ewangelizacji, a jej elementem identyfikującym jest sygnał „Bogurodzicy” oraz chrześcijańskie pozdrowienie: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystusa i Maryja zawsze Dziewica”. Po początkowych doświadczeniach nadawania programu z Bydgoszczy, siedziba rozgłośni przeniosła się do Torunia, gdzie 29 marca 1992 roku prymas Polski – kard. Józef Glemp poświęcił nadawczą stację satelitarną, a Mszy św. koncelebrowanej z tej okazji przez licznych przedstawicieli Konferencji Episkopatu Polski przewodniczył metropolita gdański – abp Tadeusz Gocłowski. Już w kwietniu 1992 roku dokonano na Jasnej Górze zawierzenia posługi Radia Maryja Królowej Polski, a 3 listopada 1993 roku założyciela rozgłośni i jej dyrektora – o. Tadeusza Rydzyka z zespołem redakcyjnych przyjął na audiencji św. Jan Paweł II. Później Papież wielokrotnie wypowiadał się o Radiu Maryja i o jego roli. Szczególnie znane są jego słowa wypowiedziane w Rzymie 29 marca 1995 roku: „Ja Panu Bogu dziękuję codziennie, że jest w Polsce takie radio, i że się nazywa Radio Maryja”.

Dzięki werdyktowi Najwyższej Izby Kontroli z 19 września 2000 roku i uchwale sejmowej z 26 kwietnia 2001 roku, Radio Maryja cieszy się statusem nadawcy społecznego z koncesją ogólnopolską i emituje swój program przy pomocy fal krótkich, ultrakrótkich, przekazu satelitarnego oraz internetu, będąc słyszalnym na całym świecie. Od 2 maja 2006  roku z woli Konferencji Episkopatu Polski nadzór nad programem i treściami emitowanymi w radiu sprawuje Rada Programowa.

W ofercie programowej rozgłośni znajduje się bardzo wiele elementów maryjnych, z transmisją Mszy św. i liturgii godzin w uroczystości i święta maryjne, codziennym trzykrotnym odmawianiem modlitwy Anioł Pański, śpiewem Godzinek, recytacją Litanii loretańskiej i wszystkich tajemnic różańcowych z medytacjami oraz z codzienną transmisją Apelu jasnogórskiego z Częstochowy (przy współpracy z Radiem Jasna Góra). Nadto regularnie wygłaszane są na antenie katechezy nie rzadko dotyczą tematyki maryjnej. Transmitowana jest także coniedzielna maryjna modlitwa Anioł Pański z Papieżem, w poniedziałki wieczorem mają zaś miejsce transmisje z różnych sanktuariów, w większości maryjnych, gdzie gromadzą się na modlitwie słuchacze rozgłośni tworzący Rodzinę Radia Maryja (ze statutem zatwierdzonym przez Episkopat 14 marca 2012 r.) i Koła Przyjaciół Radia Maryja istniejące za zgodą duszpasterzy w wielu parafiach.

Wśród dzieł, które powstały przy Radiu Maryja, krzewiąc ewangeliczne orędzie Jezusa Chrystusa i wskazując w Jego Matce wzór pierwszej i najdoskonalszej uczennicy Chrystusa oraz formując słuchaczy do pobożności maryjnej, powstała m.in. Telewizja Trwam, która oprócz treści maryjnych nadawanych w okazjonalnych transmisjach z różnorodnych wyjazdów, każdego dnia emituje modlitwę Anioł Pański, codziennie też o godz. 20.20 nadaje modlitwę różańcową oraz o godz. 21.00 Apel Jasnogórski z Częstochowy.

Zakończenie

Kończąc nasze zagłębianie się nad tematyką duchowości maryjnej, możemy w syntetycznym skrócie stwierdzić, że jest ona czymś trwałym i stale się pogłębiającym w życiu Kościoła i w refleksji teologicznej, aż do uznania jej za wzorczą dla duchowości chrześcijańskiej.

Egzegeza i teologia biblijna odkrywa wciąż nowe bogactwa i aspekty duchowości Maryi, w sensie zapowiedzi i przygotowania typologicznego w Starym Testamencie i ich realizacji w Nowym Testamencie, gdzie Dziewica z Nazaretu pojawia się w kluczowych momentach realizowania się zbawczego planu Bożego.

Refleksja teologiczna prowadzi do wniosku, że duchowość maryjna jest archetypem duchowości eklezjalnej, gdyż wyprzedza wyodrębnienie się pojedynczych charyzmatów stojących u podstaw duchowości partykularnych.

Duchowość maryjna, właściwie rozumiana, prowadzi nie tylko do podkreślenia cnót Maryi, lecz ukazuje duchowe aspekty Jej osobowości, przedstawiając Najświętszą Dziewicę jako wzór do naśladowania w życiu chrześcijańskim.

Elementem składowym duchowości maryjnej jest pobożność maryjna wyrażająca się w różnych formach kultu religijnego, które są trwałą i ciągle się pogłębiającą rzeczywistością w życiu Kościoła od zarania jego dziejów. Wyrazy pobożności maryjnej są bardzo liczne i swoje bogactwo mają pośród nich także przejawy kultu maryjnego w różnych regionach geograficznych i państwach, w tym także w Polsce, zwanej Jej Królestwem.

Zapominanie o tym, lub odchodzenie od tego w życiu chrześcijańskim byłoby niewiernością wobec objawienia biblijnego i zerwaniem z tradycją Kościoła, a nadto zaprzeczeniem proroczych słów samej Najświętszej Dziewicy Maryi, która w Magnificat wyznała, że „błogosławić Ją będą wszystkie pokolenia” (por. Łk 1, 48).

o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD