Nowenny Karmelu

… beze Mnie nic nie możecie uczynić J 5, 15b. Zatem, jeśli wszystko jest łaską otrzymaną od Boga, to trzeba o tę łaskę usilnie prosić, prosić ciągle i wytrwale. Kościół, chcąc odpowiedzieć na zachętę Chrystusa, by zawsze się modlić i nie ustawać, przekazał wiele form modlitwy. Jedną z nich jest nowenna. Jest to usilna prośba zanoszona do Dobrego Miłosiernego Boga przez kolejne 9 dni prze wstawiennictwo świętego. Szczególnie skupimy się na świętych karmelitańskich, prosząc ich, by wyjednali nam u Boga, którego przecież już oglądają twarzą w twarz o łaski. Choć sam czuję się niczym nowicjusz, jeżeli chodzi o zgłębianie dzieł tychże świętych, bo dopiero rok minął, jak złożyłem śluby wieczyste w zakonie karmelitów bosych, a wykształcenie polonistyczne, które zdobyłem w świecie, też tutaj chyba zbytnio się nie przydaje. Z pomocą łaski Bożej i Ducha Świętego będę próbował choć trochę zgłębić myśli czczonych w karmelu świętych i wraz z wami modlić się zaproponowanymi przeze mnie treściami.

19 listopada 2018

Nowenna do św. Rafała Kalinowskiego – 2018 r.

Nowenna do św. Rafała Kalinowskiego - 2018 r.
7 listopada 2018

Nowenna do św. Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej – 2018 r.

Rozkochana w Codzienności!
5 października 2018

Nowenna przed uroczystością św. Teresy od Jezusa – 2018 r.

Solo Dios basta! - Bóg sam wystarcza!
21 września 2018

“Selfie z Tereską” – Nowenna do św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Nowenna przed świętem św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza. "Selfie z Tereską".
31 lipca 2018

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża – 2018 r.

Serce Jezusa gorejące miłością ku Ojcu w Niebie! Niech Twoja miłość przemieni nasze życie i uczyni je podobnym do Twego, gdyż stworzeni jesteśmy z miłości dla miłości.
16 lipca 2018

Nowenna do Matki Bożej z Góry Karmel – 2018 r.

Nowenna do Matki Bożej z Góry Karmel - 2018 r.
11 lipca 2018

Nowenna do Świętego Proroka Eliasza

Słowa św. Teresy od Jezusa z „Księgi fundacji” świadczą niezbicie o tym, że w czasach Świętej Matki dość mocne było przekonanie, że to właśnie ten prorok, którego słowo płonęło jak pochodnia, jest założycielem, protoplastą zakonu karmelitańskiego.
10 maja 2018

Nowenna do Ducha Świętego

Jezus Chrystusie wszystko nam oddał. Dla naszego zbawienia oddał Swoje życie, przelał swoją krew.
30 marca 2018

Nowenna do Miłosierdzia Bożego

Trójco Święta, jedyny Boże, niepojęty w wielkości miłosierdzia ku stworzeniom, a szczególnie ku biednym grzesznikom. Okazałeś swoją przepaść miłosierdzia niepojętą i nigdy nie zgłębioną przez żaden rozum, ani ludzki, ani anielski.
10 marca 2018

Nowenna przed uroczystością św. Józefa

Zakon karmelitański był od swojego początku promotorem kultu św. Józefa w Europie.