Nowenna do Dzieciątka Jezus – 2018 r.


MALEŃKI JEZUS W KARMELU

Nowenna do Dzieciątka Jezus ze Sługą Bożym Anzelmem Gądkiem OCD

Karmel, to druga kolebka Bożego Dzieciątka. Karmel jest cały maryjny, więc też od swej Matki Dziewicy bierze przede wszystkim to, co Ona ma najdroższego, to jest Świętą Dziecinę. Od Niej i od św. Józefa uczymy się piastować to Dziecię, do Niego przemawiać i słuchać co Dziecię głosi.

Betlejem i Kalwaria, żłóbek i krzyż, to charakterystyczne cechy Karmelu reformowanego. Symbolizują one ducha, jaki w Karmelu ma panować: najwyższe umartwienie i zaparcie siebie, ale pokryte i owiane uśmiechem i szczęściem dziecka. Przy żłóbku też i przy krzyżu odnawia się cały Karmel w miłości do Boga, odnawiając śluby: raz składa je w ręce Dzieciątka i Jego Matki, drugi raz bierze je odnowione mocą krzyża Jezusowego z rąk Tej, która stała pod krzyżem.

Przy żłóbku Maleńkiego Karmel terezjański się staje dzieckiem i w radości kolęduje. W ten sposób cały Karmel jest tronem Bożego Dzieciątka.

Sługa Boży o. Anzelm od św. Andrzeja Corsini OCD


Na podstawie tekstów: sł. B. Anzelma Gądka OCD zawartych w: Król mojej duszy, t. 2 serii „Biblioteka Założyciela”, Łódź 1998
przygotowała: s. Maria Konrada od Serca Bożego Dzieciątka
Karmelitanka Dzieciątka Jezus


Rady duchowe Sługi Bożego Anzelma Gądka OCD:

„W Bogu, a zwłaszcza w Bogu-Dzieciątku, tak przystępnym naszej naturze i jej potrzebom, znajdziesz wszystko, czego pragnie dusza Twoja.

Chcesz wiedzy – wiara Cię uczy, że On jest światłem,
Chcesz mocy – jedno Jego słowo jest czynem,
Chcesz radości – On jest weselem,
Chcesz lekarstwa – On jest lekarstwem,
Chcesz miłości – On jest Ojcem i Matką, i Bratem, i Oblubieńcem.

Bóg mój - wszystko moje, bo przecież dla nas jest taki nieskończenie dobry, miłosierny, hojny.

Prócz skarbów swoich, które my tak nazywamy, On daje zawsze Siebie, a my więcej zwracamy uwagę na dar niż na Dawcę. Więc bierz zawsze Jego całego, bo On się nie dzieli, a Ty także nie dziel się na grosze, lecz dawaj zawsze całą siebie”.

„Żłóbek to katedra doskonałości, przy której uczy nas klęczeć i modlić się, i wpatrywać Matka naszej kontemplacji, Dziewica Maryja. Dziecię Jezus to Gloria naszych poczynań, to Credo naszych zobowiązań, to Ojcze nasz naszego zjednoczenia z Bogiem. Przez Nie z Nim i w Nim jest Ojcu w Duchu Świętym wszelka cześć i chwała!

Ukochajmy to Dziecię i ukochajmy z Nim nasze karmelitańskie powołanie. Odnówmy się w Dziecięctwie, bo to nasze również narodziny. Karmel rodzi się w żłóbku, a doskonali się w Krzyżu; a cechą tego Karmelu to radość życia i współżycia z Bogiem. Bez tej miłości i bez tej radości nie ma Karmelu”.