III dzień nowenny

Bez Ciebie, o nasz Maleńki,
jakże smutne byłoby życie!
Rozum zaćmiony namiętnością,
serce porwane żądzą i skłonnością do złego,
bez nadziei uleczenia,
zamiast postępować z dobrego w lepsze,
zstępowałoby ze złego w gorsze,
aby znaleźć to, co najgorsze
– wieczne odżegnanie się od szczęścia i nieba.

Gdy otworzysz księgę Ewangelii i wczytasz się w dzieje Boga-Człowieka, zobaczysz i odczujesz wszędzie tchnienie Boskiego imienia. Czymże ci się okaże Jezus? W blaskach tego imienia błyszczą wszystkie tytuły Syna Człowieczego, i od Niego biorą światło:

Jezus-Zbawiciel, Jezus Baranek, który gładzi grzechy świata, niepokalany i bez zmazy; Jezus-Alfa i Omega; Sprawca życia i zbawienia, ten który był i miał przyjść; Pośrednik nasz, Chrystus Pan, Emmanuel, Syn Boga, Jednorodzony Ojca, Syn Dawida i Syn Człowieczy.

O Boskie Dziecię, błogosław nam, uświęcaj nas, jednocz nas z Sobą i w Twym Bożym dziecięctwie daj żyć i umierać. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…