Przyjaciele

„Wielkie to nieszczęście dla duszy być pozostawionej samej sobie”.

Trwamy w czasie Adwentu, który już dobiega końca. Św. Teresa od Jezusa chce nam pokazać, że warto abyśmy w życiu duchowym zawsze mieli przy sobie drugiego człowieka. Aby otaczali nas ludzie, którzy się modlą. Ideałem oczywiście byłaby modląca się rodzina oraz modląca się wspólnota.

W życiu naszej Świętej tak było, ale był też okres, gdy czuła się samotna i powie, że to był najtrudniejszy moment w jej życiu. Gdy była jakby pozostawiona sama sobie. Czas Adwentu to czas oczekiwania na przyjście Pana, ale warto aby był to czas oczekiwania wspólnie. I aby uczył nas trwania we wspólnotach oraz w rodzinach, razem oczekując i razem modląc się, każdego dnia.

o. Paweł Hańczak OCD