Nowenna przed uroczystością św. Teresy od Jezusa – 2018 r.

fot. Miguel Mas Martinez


 

Wprowadzenie

Avila - Średniowieczne mury

Miasto św. Teresy od Jezusa

Modlitwa na rozpoczęcie nowenny

Panie Jezu, Ty sprawiłeś, że św. Teresa od Jezusa stała się przewodniczką na drogach modlitwy i kontemplacji. Obdarz nas łaską, abyśmy mogli wiernie i żarliwie naśladować jej przykład. Prowadź nas do ogrodów Twej miłości, gdzie ożywieni Duchem Świętym będziemy wyśpiewywać Twoje miłosierdzie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen!

Zakończenie

Plac św. Teresy od Jezusa w Awili

 

Modlitwa na zakończenie

Módlmy się: Boże, Ty pobudziłeś przez Ducha swojego świętą Teresę, aby ukazała Kościołowi drogę do zdobycia doskonałości; dozwól nam zawsze karmić się pokarmem jej niebiańskiej nauki i pałać pragnieniem prawdziwej świętości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

o. Dominik Wider OCD

Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 1999

 

Obsada

Segowia - prezentacja uczestników

 

W nowennie udział wzięli:

Ewa Uryga - wokal

Barbara Szybalska - lektor

Grzegorz Dowgiałło - wokal

o. Mariusz Wójtowicz OCD - rozważanie

Hiszpania, 3 - 9 września 2018 r.