W nowej rzeczywistościW wyniku zmiany granic państwa polskiego po II wojnie światowej poza jego terytorium znalazły się klasztory we Lwowie i w Wilnie. W 1946 r. obie wspólnoty musiały opuścić swoje domy: karmelitanki lwowskie osiedliły się w Kaliszu, wileńskie zaś we Wrocławiu. W mieście tym od 1933 r. istniał klasztor karmelitanek bosych, założony przez siostry z Kolonii. Podczas oblężenia miasta ich klasztor został spalony, a zakonnice zamieszkały u sióstr urszulanek. Po wyzwoleniu miasta prowincjał polski skontaktował się z nimi i zaproponował im założenie wspólnego klasztoru z karmelitankami polskimi. One wyraziły na to zgodę. W październiku tego samego roku karmelitanki Niemieckie opuściły Wrocław udając się do Bawarii. W 1948 r. zgromadzenie wrocławskie zamieszkało w obecnym domu.

Okres II wojny, światowej nie wpłynął ujemnie na stan posiadania karmelitanek bosych. Wprawdzie utraciły one klasztory we Lwowie i Wilnie, ale stratę tę nadrobiły już podczas wojny, zakładając nowe domy w Warszawie i w Zakopanem, po wojnie zaś w Kaliszu i Wrocławiu. W sumie liczba domów wzrosła do dziewięciu. W tym samym czasie wzrosła również liczba zakonnic. W 1939 r. we wszystkich klasztorach było tylko 3 nowicjuszki. W 1945 r. liczba zakonnic wzrosła do 127, a w 1947 r. do 149, w tym 17 nowicjuszek. Rozwój ten w znacznym stopniu był zasługą ówczesnego prowincjała, o. Józefa Prusa, który nie zniechęcał się trudnościami wojennymi, myślał o przyszłości, nawet w przepełnionym klasztorze krakowskim polecił przyjmować nowicjuszki i odważnie inicjował powstanie nowych klasztorów.

Pierwsze lata po zakończeniu II wojny światowej były w klasztorach karmelitanek okresem stabilizacji i przystosowania się do nowych warunków. Potem nastąpiły lata stalinizmu, kiedy to nie tylko nie można było myśleć o nowych fundacjach, ale ciągle żyło się obawą likwidacji wszystkich zakonów. Przełom październikowy w 1956 r. także w dziejach zakonów otworzył nową kartę. W dziesięcioleciu 1957-1966 powstało pięć nowych klasztorów karmelitanek bosych. Pierwszy z nich założyły karmelitanki poznańskie w Częstochowie (1957); klasztor ten od 1968 r. pozostaje pod jurysdykcją biskupa. W 1958 r. powstały klasztory w Kielcach i Elblągu, a w 1966 r. – w Lublinie (od 1984 r. w Dysie) i Bydgoszczy (od 1973 r. w Tryszczynie).

W latach siedemdziesiątych większość klasztorów karmelitanek bosych cierpiała na brak powołań. Sytuacja ta zmieniła się po I pielgrzymce Ojca św. Jana Pawła II do Ojczyzny, która wpłynęła na ożywienie życia religijnego w Polsce, zwłaszcza wśród młodzieży, która zwróciła się ku Kościołowi, szukając w nim ideałów i oparcia dla siebie. Daje się w tym czasie wyraźnie zauważyć wzrost zrozumienia dla życia kontemplacyjnego i dla modlitwy. Owoc tych zmian jest wyraźnie widoczny także w klasztorach karmelitanek bosych. W 1982 r. wszystkie klasztory liczyły 29 nowicjuszek i 11 postulantek. Umożliwiło to podjęcie nowych fundacji. W 1981 r. klasztor z Elbląga zrealizował fundację w Gdyni, karmelitanki z Częstochowy osiedliły się w Szczecinie (1983 r.)

W 1984 r. wspólnym wysiłkiem zgromadzenia poznańskiego i krakowskiego z Wesołej powstał klasztor w Oświęcimiu, w 1985 r. we Włocławku (fundacja kaliska), w 1989 r. w Katowicach (fundacja wrocławska).

Obecnie polskie karmelitanki bose posiadają następujące fundacje: Borne-Sulinowo, Charków (Ukraina), Częstochowa, Dys, Elbląg, Ełk, Gdynia, Gniezno, Hafnafjördur (Islandia), Kalisz, Karaganda (Kazachstan), Katowice, Kielce, Kijów (Ukraina), Kodeń, Koszyce (Słowacja), Kraków-Łobzów, Kraków-Wesoła, Łasin, Łódź, Osiny Nowe, Oświęcim, Poznań, Przemyśl, Rzeszów, Spręcowo, Szczecin, Tarnów, Tromso (Norwegia), Tryszczyn, Usole Syberyjskie (Rosja), Warszawa, Włocławek, Wrocław i Zakopane.

Wesprzyj dowolną kwotą rozwój naszego portalu i odbierz darmowy e-book „Opiekun Odkupiciela”Na zakończenie roku poświęconego św. Józefowi przeczytaj o Jego roli w Karmelu i poznaj naszych świętych, szczególnych jego czcicieli!”

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis PayU na rzecz Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, z siedzibą przy ul. Glogera 5... Zobacz więcej

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis PayU na rzecz Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, z siedzibą przy ul. Glogera 5 w Krakowie.

 1. Niniejszym regulamin określa warunki przekazywania darowizn online za pomocą formularza dostępnego na stronie www.karmel.pl poprzez operatora płatności PayU.
 2. Strona internetowa www.karmel.pl jest administrowana przez Krakowską Prowincję Zakonu Karmelitów Bosych, 31-222 Kraków, NIP: 945-18-40-422, tel. 12 416 85 41.
 3. Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności PayU z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 (https://poland.payu.com).
 4. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwani dalej darczyńcą.
 5. Przekazane darowizny wykorzystane zostaną wyłącznie na cele statutowe Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, w tym na działalność kultu religijnego, charytatywną, opiekuńczą, oświatową, kulturalną, pożytku publicznego, w zakresie opieki nad zabytkami oraz inną, zgodną z zasadami i potrzebami Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych.
 6. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu PayU.
 7. Wpłat darowizn online dokonywane są z użyciem przelewu elektronicznego obsługiwanego przez PayU.
 8. W celu przekazania darowizny należy na stronie https://karmel.pl w module do płatności wpisać wysokość darowizny. Akceptacja niniejszego regulaminu następuje poprzez kliknięcie przycisku WSPIERAM w celu przekierowania do serwisu PayU.
 9. Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą płatności PayU nie podlegają zwrotom.
 10. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych zapewnia ochronę danych osobowych otrzymanych od PayU zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych od PayU w procesie przekazywania darowizn online jest Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest PayU.
 11. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych zapewnia, iż dane osobowe darczyńców otrzymane od PayU przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji umowy darowizny, w tym obsługi bankowej i księgowej darowizn, a także w celu realizacji uzasadnionego interesu Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych oraz z zachowaniem warunków określonych w klauzuli informacyjnej.
 12. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
 13. Darczyńcy dokonujący płatności za pośrednictwem serwisu PayU mogą składać reklamację dotyczące Usługi Płatności PayU, jeżeli przekazana przez niego darowizna nie została zrealizowana lub została zrealizowane niezgodnie z Regulaminem dokonywania wpłat w serwisie PayU.