Podczas II wojny światowej (1939 -1945)W roku wybuchu II wojny światowej karmelitanki bose w Polsce liczyły 106 zakonnic w 7 klasztorach. Ich losy w okresie wojny niewiele odbiegały od losów ludności cywilnej. Warunki wojenne były dla nich o tyle trudniejsze, że przywykły do życia w ścisłej klauzurze. W 1939 r. na krótko opuściły swoje klasztory zgromadzenia w Poznaniu i Łodzi, a na rok zgromadzenie łobzowskie, ponieważ ich klasztor został zbombardowany. Na czas remontu zamieszkały w klasztorze na Wesołej. Powróciły tutaj ponownie w 1943 r., kiedy to w ramach ogólnej akcji wysiedlania klasztorów krakowskich, one również otrzymały polecenie opuszczenia swego domu i udania się do klasztoru na Wesołej. Od 1940 r. mieszkały w nim karmelitanki z Poznania. W 1939 r. trzy klasztory, tj. lwowski, przemyski i wileński znalazły się na obszarach zajętych przez Związek Sowiecki. Zgromadzenie lwowskie w celu uratowania klasztoru otwarło przytułek dla bezdomnych staruszek, nad którym opiekę przejął Zarząd Opieki Społecznej, która mianowała świecką kierowniczkę przytułku. Pracę w przytułku otrzymały siostry starsze, młodsze udały się do Krakowa na Wesołą. Po zajęciu Lwowa przez Niemców w 1941 r. w klasztorze umieszczono zakład dla nieuleczalnie chorych. Klasztor przemyski najpierw został zajęty przez przesiedleńców, a następnie przez teatr ukraiński, który istniał tam do 1941 r. W 1941 r. do klasztoru w Przemyślu wróciły zakonnice, które w 1939 r. schroniły się w Krakowie. Karmelitanki wileńskie były jedynym żeńskim zgromadzeniem, które po zajęciu Wilna przez Niemców nie zostało umieszczone w obozie pracy.

Jak już wspomniano wyżej, wiosną 1940 r. znalazło się w Krakowie kilka młodych sióstr z klasztoru lwowskiego. Fakt ten wykorzystał ówczesny prowincjał o. Józef Prus dla zrealizowania planowanej już przed wojną fundacji w Warszawie. W 1941 r. wspomniane siostry wjechały do Warszawy i zamieszkały w domu przy ul. Wolskiej, ofiarowanym na ten cel przez rządcę archidiecezji warszawskiej abpa Stanisława Galla. Niedługo później przybyły tam również karmelitanki z Łodzi, wyrzucone ze swego klasztoru przez władze niemieckie. Oba zgromadzenia przeżyły w mieście powstanie warszawskie. Po upadku powstania zgromadzenie warszawskie zostało wywiezione na krótko do obozu pracy w Niemczech, skąd jeszcze w 1944 r. wyjechało do Krakowa. Do Krakowa przybyły również karmelitanki łódzkie. W ten sposób w klasztorze na Wesołej u schyłku 1944 r. znalazło się prawie 100 karmelitanek bosych z różnych klasztorów.

Do Krakowa zbliżał się front wschodni. W takiej sytuacji przebywanie tak dużej liczby sióstr w jednym domu było bardzo niebezpieczne. Prowincjał postanowił je rozdzielić. Zgromadzenie warszawskie udało się do folwarku należącego do klasztoru w Czernej, łódzkie zaś zamieszkało w domu rekolekcyjnym Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Czernej. W tym samym czasie podjęto decyzję założenia klasztoru w Zakopanem. Pierwsze zakonnice ze zgromadzenia łódzkiego udały się do stolicy Tatr już w listopadzie 1944 r., jeszcze przed wyzwoleniem miasta. W tym samym miesiącu została wyzwolona Łódź. Mimo że podczas okupacji klasztor w Łodzi został mocno zdewastowany (Niemcy urządzili w nim ciężkie więzienie dla kobiet), prowincjał polecił siostrom łódzkim powrócić do swego domu. Następnego dnia po wyzwoleniu Krakowa, tj. 20 stycznia 1945 r., pierwsze zakonnice wróciły do klasztoru na Łobzowskiej. Na początku 1946 r., karmelitanki wróciły do Warszawy i Poznania. Poznańskie nie odzyskały swojego budynku, zajętego przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego; z konieczności wynajęły willę przy ul. Św. Wojciecha, obok klasztoru karmelitów, i tam pozostają do dzisiaj.

Wesprzyj dowolną kwotą rozwój naszego portalu i odbierz darmowy e-book „Opiekun Odkupiciela”Na zakończenie roku poświęconego św. Józefowi przeczytaj o Jego roli w Karmelu i poznaj naszych świętych, szczególnych jego czcicieli!”

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis PayU na rzecz Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, z siedzibą przy ul. Glogera 5... Zobacz więcej

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis PayU na rzecz Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, z siedzibą przy ul. Glogera 5 w Krakowie.

 1. Niniejszym regulamin określa warunki przekazywania darowizn online za pomocą formularza dostępnego na stronie www.karmel.pl poprzez operatora płatności PayU.
 2. Strona internetowa www.karmel.pl jest administrowana przez Krakowską Prowincję Zakonu Karmelitów Bosych, 31-222 Kraków, NIP: 945-18-40-422, tel. 12 416 85 41.
 3. Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności PayU z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 (https://poland.payu.com).
 4. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwani dalej darczyńcą.
 5. Przekazane darowizny wykorzystane zostaną wyłącznie na cele statutowe Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, w tym na działalność kultu religijnego, charytatywną, opiekuńczą, oświatową, kulturalną, pożytku publicznego, w zakresie opieki nad zabytkami oraz inną, zgodną z zasadami i potrzebami Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych.
 6. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu PayU.
 7. Wpłat darowizn online dokonywane są z użyciem przelewu elektronicznego obsługiwanego przez PayU.
 8. W celu przekazania darowizny należy na stronie https://karmel.pl w module do płatności wpisać wysokość darowizny. Akceptacja niniejszego regulaminu następuje poprzez kliknięcie przycisku WSPIERAM w celu przekierowania do serwisu PayU.
 9. Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą płatności PayU nie podlegają zwrotom.
 10. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych zapewnia ochronę danych osobowych otrzymanych od PayU zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych od PayU w procesie przekazywania darowizn online jest Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest PayU.
 11. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych zapewnia, iż dane osobowe darczyńców otrzymane od PayU przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji umowy darowizny, w tym obsługi bankowej i księgowej darowizn, a także w celu realizacji uzasadnionego interesu Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych oraz z zachowaniem warunków określonych w klauzuli informacyjnej.
 12. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
 13. Darczyńcy dokonujący płatności za pośrednictwem serwisu PayU mogą składać reklamację dotyczące Usługi Płatności PayU, jeżeli przekazana przez niego darowizna nie została zrealizowana lub została zrealizowane niezgodnie z Regulaminem dokonywania wpłat w serwisie PayU.