OdrodzenieW 1867 r., z inicjatywy ks. Aleksandra Jełowickiego, wspartej przez ziemian poznańskich, w Poznaniu osiedliły się karmelitanki z Belgii. Przełożoną klasztoru została m. Jadwiga Wielhorska, profeska francuskiego zgromadzenia w Carcassone. Klasztor szybko zapełnił się polskimi kandydatkami. Zgromadzenie prowadziło surowy tryb życia oddziałując religijnie na znaczne kręgi inteligencji poznańskiej, tak duchownej jak i świeckiej.

W 1874 r., w wyniku antykościelnej polityki Bismarcka, musiały opuścić Prusy zakonnice urodzone poza Cesarstwem Niemieckim, a w roku następnym pozostałe udając się do Krakowa, gdzie przyjęły je w gościnę współsiostry z klasztoru na Wesołej. Wobec braku jakichkolwiek szans na powrót do Poznania i z powodu znacznych różnic obu zgromadzeń w praktykowaniu obserwy zakonnej, po kilku miesiącach zgromadzenie poznańskie przeniosło się do domu przy ul. Łobzowskiej, gdzie z czasem wybudowano istniejący obecnie klasztor, który w 1877 r. przeszedł pod jurysdykcję Zakonu. Zgromadzenie to zabiegało usilnie o odnowienie życia zakonnego w klasztorze czerneńskim, jego też dziełem było pozyskanie dla zakonu kilku kandydatów, przede wszystkim zaś Józefa Kalinowskiego, znanego pod imieniem zakonnym Rafała od św. Józefa.

W 1880 r. z inicjatywy biskupa krakowskiego Albina Dunajewskiego oraz m. Jadwigi Wielhorskiej, doszło do założenia klasztoru w Wieliczce k. Krakowa. Fundacja ta od początku nie miała szans przetrwania. Po kilku latach, na prośbę biskupa, wzięli ją pod swoją jurysdykcję przełożeni generalni, przenosząc w 1888 r. zgromadzenie – bez m. Wielhorskiej – do Lwowa. Matka Wielhorska wyjechała do Rzymu, gdzie przez pewien czas mieszkała w klasztorze p.w. śś. Piotra i Marcelina, zakładając następnie w 1889 r. klasztor karmelitanek adoracji wynagradzającej pod jurysdykcją wikariusza Rzymu. Do klasztoru m. Jadwigi wstępowały często Polki, jedna z nich w 1919 r. doprowadziła do złączenia zgromadzenia z macierzystym Zakonem, co było stałym pragnieniem m. Jadwigi. Później wspólnota wybudowała nowy dom p.w. Regina Carmeli, zwracając równocześnie wyremontowany przez siebie klasztor św. Brygidy brygidkom – pierwotnym właścicielkom.

Konwent łobzowski okazał się bardzo żywotny. W 1884 r. z niego wyszła fundacja przemyska. W 1911 r., w chwili uniezależnienia się polskich klasztorów karmelitańskich, do semiprowincji polskiej należało 60 karmelitanek bosych w czterech klasztorach. Klasztory te zawdzięczają bardzo dużo św. Rafałowi Kalinowskiemu. W ciągu całego kapłańskiego życia był ich spowiednikiem i kierownikiem duchowym, poświęcił wiele czasu w celu uporządkowania spraw klasztornych we Lwowie i Krakowie na Wesołej, towarzyszył generałom i prowincjałom podczas wizytacji kanonicznych jako sekretarz i tłumacz, z polecenia prowincjała wizytował poszczególne wspólnoty, od roku 1901 do śmierci był wikariuszem prowincjalnym dla klasztorów polskich. Szczególnie mocno związał się z klasztorem łobzowskim w Krakowie, gdzie żyła m. Ksawera Czartoryska, zakonnica dużej kultury, wielkiej świętości, o niezwykłym poczuciu odpowiedzialności za rozwój Zakonu.

Wesprzyj dowolną kwotą rozwój naszego portalu i odbierz darmowy e-book „Opiekun Odkupiciela”Na zakończenie roku poświęconego św. Józefowi przeczytaj o Jego roli w Karmelu i poznaj naszych świętych, szczególnych jego czcicieli!”

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis PayU na rzecz Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, z siedzibą przy ul. Glogera 5... Zobacz więcej

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis PayU na rzecz Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, z siedzibą przy ul. Glogera 5 w Krakowie.

 1. Niniejszym regulamin określa warunki przekazywania darowizn online za pomocą formularza dostępnego na stronie www.karmel.pl poprzez operatora płatności PayU.
 2. Strona internetowa www.karmel.pl jest administrowana przez Krakowską Prowincję Zakonu Karmelitów Bosych, 31-222 Kraków, NIP: 945-18-40-422, tel. 12 416 85 41.
 3. Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności PayU z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 (https://poland.payu.com).
 4. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwani dalej darczyńcą.
 5. Przekazane darowizny wykorzystane zostaną wyłącznie na cele statutowe Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, w tym na działalność kultu religijnego, charytatywną, opiekuńczą, oświatową, kulturalną, pożytku publicznego, w zakresie opieki nad zabytkami oraz inną, zgodną z zasadami i potrzebami Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych.
 6. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu PayU.
 7. Wpłat darowizn online dokonywane są z użyciem przelewu elektronicznego obsługiwanego przez PayU.
 8. W celu przekazania darowizny należy na stronie https://karmel.pl w module do płatności wpisać wysokość darowizny. Akceptacja niniejszego regulaminu następuje poprzez kliknięcie przycisku WSPIERAM w celu przekierowania do serwisu PayU.
 9. Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą płatności PayU nie podlegają zwrotom.
 10. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych zapewnia ochronę danych osobowych otrzymanych od PayU zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych od PayU w procesie przekazywania darowizn online jest Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest PayU.
 11. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych zapewnia, iż dane osobowe darczyńców otrzymane od PayU przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji umowy darowizny, w tym obsługi bankowej i księgowej darowizn, a także w celu realizacji uzasadnionego interesu Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych oraz z zachowaniem warunków określonych w klauzuli informacyjnej.
 12. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
 13. Darczyńcy dokonujący płatności za pośrednictwem serwisu PayU mogą składać reklamację dotyczące Usługi Płatności PayU, jeżeli przekazana przez niego darowizna nie została zrealizowana lub została zrealizowane niezgodnie z Regulaminem dokonywania wpłat w serwisie PayU.