24 października: Panie, chcę Cię prosić, abyśmy się wszyscy kiedyś znaleźli w Twoim pięknym niebie. (święta Teresa od Dzieciątka Jezus)

Nieba, naszej przyszłej ojczyzny, nie sposób sobie wyobrazić. Tam nie istnieje doświadczenie czasu, jest wieczne ''teraz'', a przecież każdy z nas rodzi się w doczesności całkowicie ukształtowanej przez ''wczoraj'', ''dziś'' i ''jutro''. W niebie nie ma ograniczeń przestrzeni. Jest ono światem ducha. Jego mieszkańcy nie są przywiązani do jednego miejsca, tak jak człowiek z racji posiadania ciała, które sprawia, że może być tylko tam, gdzie jest jego ciało. Mieszkańcy nieba są wszędzie tam, gdzie jest ich myśl, gdzie działają, a więc mogą być w kilku miejscach naraz. Piękno nieba jest pięknem świata duchowego i żadne znane nam obrazy nie mają do niego zastosowania. To piękno jest wieczne, a jednocześnie wciąż nowe i nie nużące. Niebo jest społecznością aniołów i ludzi, których liczba jest dla nas niewyobrażalna. Nikt z tej społeczności nie jest kopią innego stworzenia, ale zachowuje sobie właściwe, niepowtarzalne piękno, inność. Niebo ma tyle wymiarów, ile jest w nim stworzeń. One wszystkie współistnieją bez żadnych konfliktów, bez najmniejszego zgrzytu, w pełnej harmonii.

Wspomnienie obejmuje zmarłych karmelitów bosych do 1993 roku (gdy nastąpił podział Polskiej Prowincji na Prowincję Krakowską i Warszawską) oraz od 1993 roku w Prowincji Krakowskiej.

24 października: Dzisiaj nie wspominamy żadnego ze zmarłych współbraci.

All rights reserved. Publication or distribution of any content from this site is possible only with our permission
© Krakowska Prowincja Karmelitów Bosych 1998-