"Żarliwością rozpaliłem się o chwałę Pana, Boga Zastępów."
1 Krl 19, 10

Piękno Góry Karmel i duchowe tradycje tego miejsca sprawiają, że w XIII w. rodzi się w Kościele nasza rodzina zakonna. Milczenie i samotność, rozważnie Słowa Bożego i praca oto wartości jednoczące pustelników z Karmelu wokół Maryi swej Siostry i Matki. W XVI w. dzięki staraniom św. Teresy od Jezusa i św. Jana od Krzyża otrzymujemy nowe oblicze i szczególne zadanie związane z nauczaniem modlitwy. Dzisiaj czynimy to na różne sposoby poprzez: rekolekcje, dni skupienia, katechezę, działalność naukową i wydawniczą, prowadzenie domów rekolekcyjnych, parafii i sanktuariów oraz pracę na misjach.

W tym wszystkim jesteśmy jednak powołani przede wszystkim do modlitwy, która jest życiem i do uczenia życia, które ma być modlitwą!

Oblicza Karmelu

o. Bartłomiej Kucharski

o. Benedykt Belgrau

o. Jerzy Gogola

o. Maciej Jaworski

o. Marian Zawada

o. Mariusz Wójtowicz

br. Miłosław Osowicki

o. Paweł Ferko

o. Szczepan Praśkiewicz

o. Paweł Porwit

o. Tomasz Maślanka

br. Tomasz Kozioł