Formacja

22 stycznia 2018

Dar Bojaźni Bożej

Chciałbym w bieżącym roku podzielić się z Wami doświadczeniem działania darów Ducha Świętego. Darów, które otrzymaliśmy na chrzcie świętym, a potem bardzo mocno zostały ożywione w nas w sakramencie bierzmowania. Są […]
22 stycznia 2018

Jelenie

To, co może powstrzymywać na drodze do świętości, bądź ją opóźniać to małoduszność tchórzostwo, nieśmiałość symbolizowane przez jelenie. Może się zdarzyć, że wobec tego, co jawi […]
21 stycznia 2018

III Niedziela Zwykła B

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!”
21 stycznia 2018

Cud do beatyfikacji o. Marii Eugeniusza od Dzieciątka Jezus

Cuda przedłożone Stolicy Apostolskiej i kanonicznie zatwierdzone do gloryfikacji najnowszych Świętych i Błogosławionych Karmelu Terezjańskiego o. Szczepan Praśkiewicz OCD Cud zatwierdzony do beatyfikacji o. Marii Eugeniusza […]
20 stycznia 2018

Brak równowagi

Niedzielny, pogodny poranek. Idę razem z Postulantami do szpitala, który jest usytuowany na przeciwległym wzgórzu Gitega. Raz w miesiącu odwiedzamy tam chorych na różnych oddziałach. Jest […]
20 stycznia 2018

Święta o porywczym temperamencie cz. 4

Całą do dyspozycji Boga Elżbieta wierzyła w Trójcę Świętą, lecz wiara w tę tajemnicę aż do tamtej chwili pozostawała jakby „na uwięzi”. Podobne doświadczenia ma zapewne […]
19 stycznia 2018

Droga serca

Fragmenty książki H. J. M. Nouwena Droga serca. 1. Pustelnia Pustelnia jest piecem przemiany. Nie mając pustelni, pozostajemy ofiarami naszego społeczeństwa i jesteśmy ciągle uwikłani w iluzje fałszywego […]
19 stycznia 2018

Ptaki w locie

Tym, co będzie chciało opóźnić bieg do zjednoczenia z Bogiem, będzie chciało powstrzymać przed kroczeniem drogą świętości jest wyobraźnia, którą symbolizują tutaj ptaki, będące w locie. […]
18 stycznia 2018

Jak spodobać się Bogu?

„Aby przypodobać się Bogu, nie trzeba wiele działać, lecz raczej z dobrą wolą wszystko wykonywać, bez domieszki miłości własnej i szukania ludzkich względów” (S 58). Aby […]
18 stycznia 2018

Cud do kanonizacji siostry Elżbiety od Trójcy Świętej

Cuda przedłożone Stolicy Apostolskiej i kanonicznie zatwierdzone do gloryfikacji najnowszych Świętych i Błogosławionych Karmelu Terezjańskiego o. Szczepan Praśkiewicz OCD Cud zatwierdzony do kanonizacji bł. Elżbiety od […]
17 stycznia 2018

Zaginiona (?) MB Białynicka

Niegdyś w Wielkim Księstwie Litewskim, a dziś na Białorusi, w dawnym powiecie orszańskim, z którego pochodził Sienkiewiczowski Kmicic, na “kordonie” – granicy I rozbioru, biegnącej po […]
17 stycznia 2018

Podchodzę do Niego jak do Przyjaciela

„Podchodzę do Niego jak do Przyjaciela, chociaż jest moim Panem”. W czasie zabierania się do modlitwy może nam przyjść trudność jak podchodzić do Jezusa – przecież […]
16 stycznia 2018

365 dni ze Świętymi Karmelu

Moja dusza dojrzewała w tyglu zewnętrznych i wewnętrznych doświadczeń. święta Teresa od Dzieciątka Jezus Dojrzewanie w tyglu zewnętrznych i wewnętrznych doświadczeń wymaga modlitwy dłuższej niż zwykle […]
16 stycznia 2018

Nimfy z Judejskiej ziemi

Czy tylko ludzie początkujący, stawiający pierwsze kroki na drodze modlitwy, są narażeni na zgubne wpływy swoich nieuporządkowanych namiętności? Otóż nie. W PD Święty mówi, że nawet […]
15 stycznia 2018

Od „podoba mi się” do „kocham”

Elżbieta od Trójcy Świętej urodziła się pod koniec XIX wieku, żyła i umarła jako karmelitanka bosa w wieku XX, została zaś ogłoszona świętą Kościoła Powszechnego w […]
15 stycznia 2018

Domniemany cud eucharystyczny badany do kanonizacji siostry Marii Kandydy od Eucharystii

Cuda przedłożone Stolicy Apostolskiej i kanonicznie zatwierdzone do gloryfikacji najnowszych Świętych i Błogosławionych Karmelu Terezjańskiego o. Szczepan Praśkiewicz OCD Domniemany cud eucharystyczny badany do kanonizacji siostry […]
14 stycznia 2018

II Niedziela Zwykła B

Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: „oto Baranek Boży”. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: „Czego szukacie?”
14 stycznia 2018

Apel Jasnogórski

Genezą Apelu jasnogórskiego było odzyskanie niepodległości. U genezy Apelu jasnogórskiego, co warto sobie uświadomić w roku stulecia niepodległości Polski, było właśnie wyzwolenie Jasnej Góry spod okupacji […]
13 stycznia 2018

Pokorny syn magnata

Uważ tedy, że przez ustawiczną modlitwę, jako przez ogień od wszystkich rzeczy ziemskich bywasz oczyszczona, ponieważ bowiem modlitwa jest podniesieniem myśli do Boga; kiedy się przyuczysz […]
13 stycznia 2018

Remora

Święty Jan od Krzyża mówi o niej w Drodze na Górę Karmel. Jest to mała rybka, która, gdy się przyczepi do okrętu, sprawia, że nie może […]
12 stycznia 2018

Od adoracji do ewangelizacji

Adoracja eucharystyczna stawia człowieka wierzącego przed złożoną w ofierze obecnością Jezusa, który z miłości oddał swoje życie. Adoracja „utrwala” Jezusa w sytuacji „kryzysowej”, w tej najtrudniejszej […]
12 stycznia 2018

Cud do beatyfikacji siostry Marii Józefiny od Jezusa Ukrzyżowanego

Cuda przedłożone Stolicy Apostolskiej i kanonicznie zatwierdzone do gloryfikacji najnowszych Świętych i Błogosławionych Karmelu Terezjańskiego o. Szczepan Praśkiewicz OCD Cud do beatyfikacji siostry Marii Józefiny od […]
11 stycznia 2018

Więcej i więcej

Ten, który rozkazał, by w ciemności zabłysło światło, rozpromienił nim moje serce. 2 Kor 4.6 Czuję jak w moim wnętrzu otwiera się zapadnia, nad którą znowu […]
11 stycznia 2018

Nie to czego ja chcę, ale to czego chce Bóg…

„Droga życia nie wymaga wielu zabiegów i starań, bardziej potrzebuje umartwienia woli niż rozległej wiedzy. Szybciej pójdzie po niej ten, kto mniej będzie szukał upodobania w […]
10 stycznia 2018

Chociaż są to rzeczy małe i drobne

„Chociaż są to rzeczy małe i drobne, czyńcie je często, z miłości do Pana Boga”. Rozpoczął się okres zwykły w liturgii Kościoła. Po Świętach, wypoczynku, urlopach, […]
10 stycznia 2018

Chwasty

W tym kolejnym symbolu Święty Doktor Kościoła mówi coś bardzo ważnego o zgubnym wpływie wszelkich przywiązań, namiętności, którym nie chcemy stawić czoła. Są one niczym chwasty. […]
9 stycznia 2018

Cud do kanonizacji siostry Marii od Jezusa Ukrzyżowanego

Cuda przedłożone Stolicy Apostolskiej i kanonicznie zatwierdzone do gloryfikacji najnowszych Świętych i Błogosławionych Karmelu Terezjańskiego o. Szczepan Praśkiewicz OCD Cud do kanonizacji św. Marii od Jezusa […]
8 stycznia 2018

Ofiarowanie swego serca świętemu Józefowi

Święty Józefie, najmilszy Bożemu Sercu, Ty złożyłeś Bogu najdoskonalszą ofiarę z samego siebie i najgoręcej pragniesz pozyskać wszystkie serca dla Chrystusa. Z głęboką pokorą przynoszę do […]
8 stycznia 2018

O miłości, która nie umiera

W Biblii jest wiele opisów pięknej ludzkiej miłości wyrażonych zazwyczaj za pomocą słów skromnych i dyskretnych. Przykładem tego są między innymi opowieści o Abrahamie i Sarze, Izaaku i Rebece, Jakubie i Racheli, […]
7 stycznia 2018

Niedziela Chrztu Pańskiego B

Jan Chrzciciel tak głosił: Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym.