Formacja

22 kwietnia 2019

Zaprzyjaźnić się z Jezusem

We wszystkich pismach św. Elżbiety wyraz przyjaźń pojawia się jedynie kilkanaście razy, z czego ani razu nie odnosi się bezpośrednio do Jezusa, ale głównie do jej […]
21 kwietnia 2019

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu.
21 kwietnia 2019

Ikona Zstąpienia Chrystusa do Otchłani

W Kościele Bizantyjskim ikonografowie przedstawiają wydarzenie Zmartwychwstania dwojako: ukazując scenę zejścia Chrystusa do Otchłani lub wizerunek Mirrofore – kobiet idących do Grobu z olejami, którymi pragną […]
20 kwietnia 2019

Wigilia Paschalna

W pierwszy dzień tygodnia niewiasty poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień zastały odsunięty od grobu.
20 kwietnia 2019

Tajemnica OTCHŁANI – rozważanie

Oto Twoja odwieczna historia wpisana w odwieczną historię Boga. Niech Zmartwychwstanie Jezusa – nadzieja wieczności – wzbudzi w Tobie pragnienie wieczności! Rozwijając ową opowieść, zacząć należy […]
20 kwietnia 2019

Wielka Sobota

Co się stało? Wielka cisza spowiła ziemię; wielka na niej cisza i pustka. Cisza wielka, bo Król zasnął. Ziemia się przelękła i zamilkła, bo Bóg zasnął w ludzkim ciele, a wzbudził tych, którzy spali od wieków. Bóg umarł w ciele, a poruszył Otchłań.
20 kwietnia 2019

Do Krzyża

Krzyżu, ty jesteś oparciem żywota, Ty mi otwierasz szczęścia jasne wrota. Sztandarze święty, pod twym zbawczym cieniem Rodzi się życia nieśmiertelna siła; Co było słabe, owiane […]
19 kwietnia 2019

Wielki Piątek

Oto się powiedzie mojemu Słudze, wybije się, wywyższy i wyrośnie bardzo.
19 kwietnia 2019

Droga Krzyżowa ze Świętymi Karmelu

18 kwietnia 2019

Wielki Czwartek

Było to przed Świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował.
18 kwietnia 2019

Bóg kocha Judaszów historii

„Wtedy jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów  i rzekł: «Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam». A oni wyznaczyli mu trzydzieści […]
17 kwietnia 2019

Cierpiący i Zmartwychwstały

„Jeśli czujesz się radosna, patrz na Zmartwychwstałego”. Trwamy w Wielkim Tygodniu, przed nami całe Triduum Paschalne oraz czas Zmartwychwstania. Św. Teresa radzi nam, by dostosować modlitwę […]
16 kwietnia 2019

Życie na wzór Maryi

ŻYCIE NA WZÓR MARYI – wydanie II – Michał od św.Augustyna (Ballaert) OCarm Traktat z zakresu teologii życia duchowego i mariologii jest syntezą duchowości maryjnej Karmelu. […]
15 kwietnia 2019

Modli się człowiek

Jeśli się ukorzę, jeśli przyznam, że jestem niczym, i wyrzeknę się dobrego mniemania o sobie, i tak jak jestem, uczynię się prochem, łaska Twoja będzie mi […]
14 kwietnia 2019

Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej

Gdy przybliżył się do Betfage i Betanii, ku górze zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc: «Idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej, znajdziecie uwiązane oślę, którego nie dosiadał żaden człowiek.
13 kwietnia 2019

Symbole Teresy: Wał twierdzy – ciało

Chociaż wewnątrz wygląd twierdzy może budzić zachwyt, podziw, to jednak zewnętrzna jej warstwa jest zbudowana z grubego, nieobrobionego diamentu. Widok nie jest imponujący. Na pewno widać […]
12 kwietnia 2019

Hospicyjna Droga Krzyżowa z Małą Teresą

11 kwietnia 2019

W każdym położeniu dziękujcie

„Całe dobro, które posiadamy, jest nam pożyczone przez Boga. Ono jest Jego własnością.Bóg i Jego dzieło jest to sam Bóg”. S.107 Kiedy Bóg stworzył ziemię i […]
10 kwietnia 2019

Porównania Teresy: Słońce

Piękno i bezcenność duszy ludzkiej bierze się stąd, że w jej najbardziej centralnym miejscu, pośrodku znajduje się źródło tej piękności i jasności, czyli sam Bóg. Niczym […]
9 kwietnia 2019

Drogi poznani Boga

DROGI POZNANIA BOGA. Studium o Dionizym Areopagicie i przekład jego dzieł – św.Teresa Benedykta od Krzyża EDYTA STEIN Książka w szczególny sposób przybliża warsztat intelektualny autorki. Stanowi […]
8 kwietnia 2019

Modlitewna brama ukrycia

Aby wejść w tajemnicę modlitwy, należy odkryć w Bogu, w Kościele i w sobie sposoby cichości i ukrycia. Modlitwa jest skarbem ukrytym (por. Mt 13:44) i tylko kryjąc się, możemy obcować z Bogiem ukrytym. […]
7 kwietnia 2019

V Niedziela Wielkiego Postu

Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał ich.
6 kwietnia 2019

Pokora – spojrzenie na siebie w prawdzie

Przez światło wewnętrzne, oświecające wszystkie zakątki i tajniki duszy, poznajemy przepaść nędzy naszej i zapala się w nas lampka pokory. św. Rafał Kalinowski Pokora jest spojrzeniem […]
5 kwietnia 2019

Porównania Teresy: Kryształ za ciemną gęstą zasłoną

Owszem, słońce znajdujące się pośrodku duszy zawsze rozsiewa wokół swoje promienie, obdarza wszystko wokół swoim światłem, bo też taka jest  jego natura i istota. Jednak nie […]
4 kwietnia 2019

Droga Krzyżowa ze Sługą Bożą Teresą Kierocińską

3 kwietnia 2019

Męka Pańska

„Warto rozpoczynać medytację fragmentem modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu”. Św. Teresa od Jezusa od najmłodszych lat była nauczona, by codziennie wieczorem czytać, rozważać krótki fragment Męki […]
2 kwietnia 2019

Pora Miłosierdzia

Wielki Post i Wielkanoc z Catherine Doherty – Catherine de Hueck Doherty “Pora Miłosierdzia” to przewodnik paschalny oparty zarówno na duchowości Wschodu jak i Zachodu, który […]
1 kwietnia 2019

Irydion Zygmunta Krasińskiego, czyli o budowaniu na zgliszczach

“Już się ma pod koniec starożytnemu światu – wszystko, co w nim żyło, psuje się, rozprzęga i szaleje – Bogi i ludzie szaleją. Gdzie postacie, które […]
31 marca 2019

IV Niedziela Wielkiego Postu

W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: «Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi».
30 marca 2019

Tylko miłość jest ważna

Oddaj się w miłości, oddaj się z miłością, oddaj się miłości Jezusa Chrystusa, gdyż On chce nami kierować, a my sami tego nie potrafimy. Niech cię […]