Formacja

29 stycznia 2020

Symbole Teresy: Biały płaszcz

Zanim przekroczyłam próg klasztoru, weszłam do kościoła na modlitwę. Tam wpadłszy jakby w zachwycenie, ujrzałam Chrystusa Pana, jak z wielką miłością mnie witał, wkładając mi koronę […]
28 stycznia 2020

Bóg i człowiek

BÓG I CZŁOWIEK Obraz Boga i człowieka w procesie uświęcenia na podstawie pism św. Teresy od Jezusa – s. Lidia Wrona CM. Człowiek jest głodny Boga. […]
27 stycznia 2020

Zmiana perspektywy

Duchową lekturę Pisma Świętego ze św. Janem od Krzyża, czyli lectio divina przeprowadziliśmy na podstawie pierwszej księgi jego dzieła Droga na Górę Karmel. W niniejszym artykule […]
26 stycznia 2020

III Niedziela Zwykła A

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego.
25 stycznia 2020

Symbole Teresy: Wyschnięta studnia

O początkujących w modlitwie wewnętrznej można powiedzieć, że są podobni do ludzi ciągnących wodę ze studni, co jak mówiłam, wielkie im sprawia trudu. Muszą męczyć się […]
24 stycznia 2020

Wziąć Maryję do siebie (por. J 19,27) cz. 2

Uroczystości, święta i wspomnienia maryjne w kalendarzu Kościoła powszechnego Posoborowa reforma liturgiczna, ujmując jaśniej strukturę roku kościelnego rzuciła też pełniejsze światło na zawarte w nim celebracje […]
23 stycznia 2020

Bóg zna nas i kocha

„Bóg zna nas i kocha bardziej niż my sami siebie”. Tak to jest z nami, że szukamy często (nawet bezwiednie) tego, żeby nam było dobrze. Nasza […]
22 stycznia 2020

Bóg kocha codzienność. On rozumie wielkość inaczej niż my

Właśnie zakończył się radosny, a przyznać trzeba, także kolorowy, pachnący, pełen serdecznych znaków życzliwości i miłości, okres Bożego Narodzenia. Już na wieczorne czuwanie, po komplecie wieńczącej […]
21 stycznia 2020

Listy do Romana Ingardena – Edyta Stein

AUTOPORTRET Z LISTÓW III Listy do Romana Ingardena [oprawa miękka] – św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein) Edytę Stein z Romanem Ingardenem, znanym polskim filozofem, […]
20 stycznia 2020

Ojcze nasz z papieżem Benedyktem (III)

Druga część Modlitwy Pańskiej, a szczególnie jej dwie ostatnie prośby, są tym drugim biegunem, o którym wspominaliśmy, a bez którego wszystko to, co powiedzieliśmy dotychczas, zawieszone byłoby w próżni i odcięte […]
19 stycznia 2020

II Niedziela Zwykła A

Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem
18 stycznia 2020

Jedyne Słowo Boga

Dzisiaj, w obecnym okresie łaski, kiedy wiara jest już utwierdzona w Jezusie Chrystusie i ogłoszone jest już prawo Ewangelii, nie ma potrzeby pytać Boga dawnym sposobem […]
17 stycznia 2020

Wziąć Maryję do siebie (por. J 19,27) cz. 1

Wprowadzenie Zakończyliśmy cykl maryjny, zatytułowany „W szkole Maryi z Nazaretu”, który licząc 28 odcinków gościł na naszym portalu w piątki od końca czerwca ub. roku do […]
16 stycznia 2020

Albo Bóg, albo pustka

Więcej się nabywa w ciągu jednej godziny we włościach Bożych niż w naszych własnych przez całe życie. s.133 W życie człowieka wpisana jest tęsknota za Bogiem, […]
15 stycznia 2020

Reisach – na wskroś karmelitańskie

Katolicka Bawaria w Niemczech posiada wiele pięknych zakątków przyrodniczych i cennych zabytków architektury i sztuki. Dla Karmelu Terezjańskiego (Bosego) jednym z najważniejszych jest XVIII-wieczny kościół i […]
14 stycznia 2020

Modlitwa – historia przyjaźni

MODLITWA – HISTORIA PRZYJAŹNI – o. Maximiliano Herraiz Garcia OCD Modlitwa była niejako pędzlem, którym posługiwał się Pan, tworząc to piękne dzieło, oraz narzędziem, za pomocą […]
13 stycznia 2020

Ojcze nasz z papieżem Benedyktem (II)

Spoglądając na całość Modlitwy Pańskiej, Benedykt XVI wyróżnia dwa jej momenty, które są niejako dwoma biegunami, między którymi rozpościera się droga modlącego się człowieka: droga do […]
12 stycznia 2020

Niedziela Chrztu Pańskiego

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: "To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?"
11 stycznia 2020

Święty Jan Chrzciciel – prorok Karmelu

Po niejakim czasie miał Jan do uczniów mowę nad Jordanem o rychło mającym nastąpić chrzcie Mesjasza, którego nigdy nie widział. Odezwał się do nich w te […]
10 stycznia 2020

W szkole Maryi z Nazaretu (28)

Czym jest autentyczna duchowość maryjna W świetle nauki Kościoła i refleksji teologicznej, autentyczna duchowość maryjna to przede wszystkim: zaakceptowanie i włączenie się w realizowanie planu Bożego, […]
9 stycznia 2020

Karmelitanki Bose z Charkowa mówią o sobie

Pokotylivka Klasztor pw. Matki Bożej Pośredniczki Łask i Świętych Apostołów Piotra i Andrzeja Diecezja Charkowsko-Zaporoska Na zaproszenie ordynariusza diecezji kijowsko-żytomierskiej, bpa Jana Purwińskiego, Karmel w Dysie […]
8 stycznia 2020

Eucharystia źródłem życia

Dzisiaj zaś muszę jednak wyznać pani Ludwice, że oddawanie czci Panu Jezusowi w Sakramencie Ołtarza było i jest dla mnie źródłem cierpliwości, wytrwałości, ratunku, pociechy, jest […]
7 stycznia 2020

Nowenna i modlitwy do Małej Arabki – IDŹCIE DO JEZUSA

IDŹCIE DO JEZUSA – Nowenna i modlitwy do Małej Arabki [św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego] – ks. Adam Kaczmarczyk. Niniejsza książeczka zawiera nowenny oraz modlitwy do […]
6 stycznia 2020

Ojcze nasz z papieżem Benedyktem (I)

Co jest istotą Kazania na Górze? W swej książce Jezus z Nazaretu Joseph Ratzinger w taki oto sposób odpowiada na to pytanie: Jezus pokazuje nam jak to możliwe być […]
5 stycznia 2020

II Niedziela po Bożym Narodzeniu

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.
4 stycznia 2020

Historia powstania Karmelu w Charkowie – relacjonuje s. Mariola

Pokotylivka Klasztor pw. Matki Bożej Pośredniczki Łask i Świętych Apostołów Piotra i Andrzeja Diecezja Charkowsko-Zaporoska Na zaproszenie ordynariusza diecezji kijowsko-żytomierskiej, bpa Jana Purwińskiego, Karmel w Dysie […]
3 stycznia 2020

W szkole Maryi z Nazaretu (27)

Stosowność określenia duchowość maryjna usankcjonowana przez encyklikę „Redemptoris Mater” Pod koniec encykliki Redemptoris Mater znajdujemy zaproszenie Jana Pawła II do pogłębiania tego, co Sobór Watykański II […]
2 stycznia 2020

Uwolnij się od służby, aby szukać Boga

“Uwolnij się od służby, aby szukać Boga. Światło bowiem potrzebne w świecie zewnętrznym, by się ustrzec od wypadków, jest zbyteczne w świecie ducha, tam lepiej go […]
1 stycznia 2020

W Nowy Rok wraz z Maryją

„Gdy nadeszła pełnia czasu zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty” (Gal 4,4). Kończąc Oktawę Narodzenia Pańskiego, rozpoczynamy równocześnie Nowy Rok Pański. Wkraczamy w ten nowy […]
31 grudnia 2019

Dobre drzewo – opowieść o Ludwiku i Zelii Martin

DOBRE DRZEWO. Opowieść o Ludwiku i Zelii Martin, rodzicach św. Teresy od Dzieciątka Jezus – o. Władysław Kluz OCD Małżeństwo Martin ukazuje nam ponadczasowe cechy wspaniałych […]