Formacja

16 czerwca 2021

Działa od razu i „tak, jak trzeba”

Zapraszamy do obejrzenia kolejnej części z cyklu "Rozmowy o Józefie". Cykl przygotowali dla was o. Marcin Fizia OCD oraz br. Szczepan Havala OCD.
15 czerwca 2021

Nowe wezwania w Litanii

13 czerwca 2021

Dotyk Słowa – XI Niedziela zwykła

Jezus mówił do tłumów: "Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię  [...]
12 czerwca 2021

Rozważanie ojca Dolindo – XI Niedziela zwykła

Jezus mówił do tłumów: "Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię [...]
10 czerwca 2021

Na wypełnienie Słowa czeka się

Zapraszamy do obejrzenia kolejnej części z cyklu "Rozmowy o Józefie". Cykl przygotowali dla was o. Marcin Fizia OCD oraz br. Szczepan Havala OCD.
9 czerwca 2021

Odpowiedzieć na Boży plan

Słowo Boże pomaga nam widzieć Świętego Józefa włączonego w jedyny plan zbawienia, w którym Bóg, przez swego Syna Jezusa Chrystusa, zrodzonego z Maryi, okazuje miłosierdzie grzesznym […]
8 czerwca 2021

Zaufanie

W naszym życiu modlitwy (przechodząc, wędrując po mieszkaniach naszego serca) dochodzimy nieuchronnie do takiego momentu, kiedy wydaje się, że nic więcej nie da się zrobić. No […]
6 czerwca 2021

Dotyk Słowa – X Niedziela zwykła

Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli [...]
5 czerwca 2021

Rozważanie ojca Dolindo – Grzech przeciw Duchowi Świętemu

Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli [...]
2 czerwca 2021

To Bóg zbawia. Chcesz współpracować?

Zapraszamy do obejrzenia kolejnej części z cyklu "Rozmowy o Józefie". Cykl przygotowali dla was o. Marcin Fizia OCD oraz br. Szczepan Havala OCD.
31 maja 2021

Nawiedzenie – Maryja, żyjąca blisko ludzi i ich potrzeb

„Była cicha i piękna jak wiosna, Żyła prosto, zwyczajnie jak my” Maryja. Matka, Ta, która niesie nam Jezusa, przyprowadza nas do Niego, wprowadza nas w relację […]
30 maja 2021

Dotyk Słowa – Uroczystość Najświętszej Trójcy

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon [...]
29 maja 2021

Rozważanie ojca Dolindo – Apostołowie posłani przez Jezusa

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon [...]
26 maja 2021

“Wychować dziecko” nie oznacza ustawić mu całe życie

Zapraszamy do obejrzenia kolejnej części z cyklu "Rozmowy o Józefie". Cykl przygotowali dla was o. Marcin Fizia OCD oraz br. Szczepan Havala OCD.
25 maja 2021

Terezjańska Pięćdziesiątnica

„Ostateczne” nawrócenie Doñi Teresy W kontekście święta Pięćdziesiątnicy pragnę wspomnieć wydarzenie z życia Świętej Teresy od Jezusa, jakim jest jej „ostateczne” nawrócenie za sprawą Ducha Świętego. […]
24 maja 2021

Wziąć Maryję do siebie

23 maja 2021

Dotyk Słowa – Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie [...]
22 maja 2021

Rozważanie ojca Dolindo – Zesłanie Ducha Świętego

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi [...]
22 maja 2021

Z Biblią w ręku – Nowenna do Ducha Św. – dzień 9

Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam [...]
21 maja 2021

Z Biblią w ręku – Nowenna do Ducha Św. – dzień 8

Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie*, nie ma już potępienia. Albowiem prawo Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie [...]
20 maja 2021

Z Biblią w ręku – Nowenna do Ducha Św. – dzień 7

I wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą, starcy wasi będą śnili [...]
19 maja 2021

Z Biblią w ręku – Nowenna do Ducha Św. – dzień 6

Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego [...]
19 maja 2021

Uwierzyć w działanie Ducha

Zapraszamy do obejrzenia kolejnej części z cyklu "Rozmowy o Józefie". Cykl przygotowali dla was o. Marcin Fizia OCD oraz br. Szczepan Havala OCD.
18 maja 2021

Z Biblią w ręku – Nowenna do Ducha Św. – dzień 5

I wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą, starcy wasi będą śnili [...]
17 maja 2021

Naśladowanie Maryi według św. Teresy od Jezusa

Taką Matkę dobrą mając, (…) naśladujcie Ją i pomyślcie, jaka to musi być potęga tej Pani, i jak wielkie to szczęście, mieć Ją za orędowniczkę [...]
17 maja 2021

Z Biblią w ręku – Nowenna do Ducha Św. – dzień 4

Zabiorę was spośród ludów, zbiorę was ze wszystkich krajów i przyprowadzę was z powrotem do waszego kraju, pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi, i oczyszczę was od wszelkiej zmazy [...]
16 maja 2021

Dotyk Słowa – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! [...]
16 maja 2021

Z Biblią w ręku – Nowenna do Ducha Św. – dzień 3

I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa [...]
15 maja 2021

Rozważanie ojca Dolindo – Spojrzenie w niebo

Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! [...]
15 maja 2021

Z Biblią w ręku – Nowenna do Ducha Św. – dzień 2

Potem spoczęła na mnie ręka Pana, i wyprowadził mnie On w duchu na zewnątrz, i postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości. I polecił mi, abym przeszedł dokoła nich [...]