Formacja

8 grudnia 2021

Niepokalana

W Nim bowiem [- w Chrystusie -] Bóg wybrał nas, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. (Ef 1,4) Celebrujemy dziś uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi […]
8 grudnia 2021

Niepokalane Poczęcie NMP

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida;
7 grudnia 2021

“Godzina Łaski” w uroczystość Niepokalanej

8 grudnia będziemy celebrować uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Już św. Paweł VI w adhortacji „Marialis cultus” podkreślił, że uroczystość ta „w liturgii świętej okresu adwentu, oprócz […]
7 grudnia 2021

Symbole Teresy: Pogrzeb duszy grzesznej

Prawdą jest, że to nie Pan Bóg skazuje na potępienie, bądź męki czyśćcowe dusze ludzkie. Ich stan po śmierci jest konsekwencją ich wyboru [... ]
6 grudnia 2021

KARMELowo-KREMowy interaktywny kalendarz adwentowy 2021

5 grudnia 2021

Dotyk Słowa – II Niedziela Adwentu

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei [...]
4 grudnia 2021

Przeżywać ADWENT z Maryją II.

Liturgia adwentu – powiedzieliśmy to sobie już tydzień temu – jest na wskroś maryjna. Podkreśla to także zbliżająca się Uroczystość Niepokalanej. Ale liturgia adwentu to przede […]
3 grudnia 2021

Praktyka potrzebna do rozwoju życia duchowego

Br. Wawrzyniec od Zmartwychwstania, „O praktykowaniu Bożej obecności”.
1 grudnia 2021

Dobry święty Józef. Jakże Go kocham!

„Miałam do św. Józefa nabożeństwo od dzieciństwa, a splatało się ono we mnie z miłością do Najświętszej Maryi Panny”. Święta Teresa z Lisieux zawarła to wyznanie w Dziejach duszy, mając 22 lata [...]
30 listopada 2021

Symbole Teresy: Droga doskonałości – królewska

Chrystus dość wyraźnie mówi w Ewangelii, że wąska jest droga, prowadząca do życia wiecznego z Nim, a szeroka, prowadzi do wiecznej zguby. Dość oczywistym jest zatem [... ]
29 listopada 2021

29 XI: wspomnienie bł. Dionizego i Redempta

28 listopada 2021

Przeżywać ADWENT z Maryją I.

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym (Łk 21,34). Takim to akcentem, taką zachętą do czuwania kończy Kościół rok liturgiczny […]
28 listopada 2021

Dotyk Słowa – I Niedziela Adwentu

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy [...]
24 listopada 2021

Święty Józef w duchowości chrześcijańskiej

Zastanawia fakt, że choć Ewangelie nie odnotowały żadnego słowa św. Józefa, już tyle o nim powiedziano, powstały pisma józefologiczne, organizuje się sympozja, pisze książki, głosi konferencje [...]
23 listopada 2021

Symbole Teresy: Gołębica

Dlaczego to widzenie, dające tyle radości zmysłom, budziło u Świętej lęk? Dlatego, że było nie z tego świata. Gdy dochodzi do autentycznego spotkania człowieka z Bogiem [... ]
22 listopada 2021

Męczennik szkaplerza

Kolejny męczennik szkaplerza karmelitańskiego Ponad 27 lat temu, bo 24 kwietnia 1994 r., św. Jan Paweł II beatyfikował Izydora Bakanję (zm. 1909), kongijskiego, niespełna 25.letniego męczennika […]
21 listopada 2021

Dotyk Słowa – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla

Piłat powiedział do Jezusa: „Czy Ty jesteś Królem żydowskim?” [...]
20 listopada 2021

O prawdziwej miłości Boga

Św. Rafał Kalinowski - „Świętymi bądźcie”, str. 40-41.
20 listopada 2021

Konferencja cz. 3 – św. Rafał Kalinowski

Przygotowujemy się do wspomnienia naszego świętego współbrata i wielkiego patrioty, o. Rafała Kalinowskiego OCD [...]
20 listopada 2021

Wszystko o św. Rafale Kalinowskim

19 listopada 2021

Konferencja cz. 2 – św. Rafał Kalinowski

Przygotowujemy się do wspomnienia naszego świętego współbrata i wielkiego patrioty, o. Rafała Kalinowskiego OCD [...]
18 listopada 2021

Konferencja – św. Rafał Kalinowski

Przygotowujemy się do wspomnienia naszego świętego współbrata i wielkiego patrioty, o. Rafała Kalinowskiego OCD [...]
17 listopada 2021

Rafał Kalinowski wierny czciciel świętego Józefa

Z racji przeżywanego w Kościele powszechnym Roku św. Józefa chciejmy stawić sobie przed oczy nabożeństwo, jakie do Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny praktykował św. Rafał Kalinowski [...]
16 listopada 2021

Wilno – Ostrobramska Matka Miłosierdzia

„Wieczorem, kiedy tylko jedna lampka płonie przed obrazem, a w mieście cicho i z dala słychać turkot oddalonych powozów, … jest jakiś urok tajemniczy, który na […]
16 listopada 2021

16 listopada: wspomnienie Maryi, Matki Miłosierdzia

Czym Jasna Góra dla Polski a Berdyczów dla Ukrainy, tym Ostra Brama dla Litwy – mawiali nasi praojcowie. I słusznie. Ostrobramskie sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia, którego […]
16 listopada 2021

Symbole Teresy: Mysz

Życie cnotliwe, życie według Bożych przykazań, według wymagań Ewangelii, potrzebuje wyrzeczenia, umartwienia, jednym słowem ascezy [... ]
14 listopada 2021

XXXIII Niedziela Zwykła B

Jezus powiedział do swoich uczniów: „W owe dni, po wielkim ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte.
13 listopada 2021

Modlitwa ku czci Trójcy Świętej

Św. Elżbieta od Trójcy Świętej - Modlitwa ku czci Trójcy Świętej
10 listopada 2021

Józef – Oblubieniec Maryi

Kim jest oblubieniec? Tym, który „oblubia”… Słowo trudne… Słowo zadziwiające… Słowo piękne… w swej prostocie i zachwycie nad tym co nazywamy miłością. [...]
9 listopada 2021

Symbole Teresy: Lwy drapieżne

Różnie są nazywane przez mistyków rzeczy tego świata, czyli te dobra, które chcą nas sprowadzić z drogi prowadzącej do Boga, niejako Jego przysłonić. Święta Teresa mówi o nich wprost [... ]
Wesprzyj dowolną kwotą rozwój naszego portalu i odbierz darmowy e-book „Opiekun Odkupiciela”Na zakończenie roku poświęconego św. Józefowi przeczytaj o Jego roli w Karmelu i poznaj naszych świętych, szczególnych jego czcicieli!”

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis PayU na rzecz Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, z siedzibą przy ul. Glogera 5... Zobacz więcej

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis PayU na rzecz Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, z siedzibą przy ul. Glogera 5 w Krakowie.

 1. Niniejszym regulamin określa warunki przekazywania darowizn online za pomocą formularza dostępnego na stronie www.karmel.pl poprzez operatora płatności PayU.
 2. Strona internetowa www.karmel.pl jest administrowana przez Krakowską Prowincję Zakonu Karmelitów Bosych, 31-222 Kraków, NIP: 945-18-40-422, tel. 12 416 85 41.
 3. Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności PayU z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 (https://poland.payu.com).
 4. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwani dalej darczyńcą.
 5. Przekazane darowizny wykorzystane zostaną wyłącznie na cele statutowe Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, w tym na działalność kultu religijnego, charytatywną, opiekuńczą, oświatową, kulturalną, pożytku publicznego, w zakresie opieki nad zabytkami oraz inną, zgodną z zasadami i potrzebami Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych.
 6. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu PayU.
 7. Wpłat darowizn online dokonywane są z użyciem przelewu elektronicznego obsługiwanego przez PayU.
 8. W celu przekazania darowizny należy na stronie https://karmel.pl w module do płatności wpisać wysokość darowizny. Akceptacja niniejszego regulaminu następuje poprzez kliknięcie przycisku WSPIERAM w celu przekierowania do serwisu PayU.
 9. Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą płatności PayU nie podlegają zwrotom.
 10. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych zapewnia ochronę danych osobowych otrzymanych od PayU zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych od PayU w procesie przekazywania darowizn online jest Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest PayU.
 11. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych zapewnia, iż dane osobowe darczyńców otrzymane od PayU przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji umowy darowizny, w tym obsługi bankowej i księgowej darowizn, a także w celu realizacji uzasadnionego interesu Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych oraz z zachowaniem warunków określonych w klauzuli informacyjnej.
 12. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
 13. Darczyńcy dokonujący płatności za pośrednictwem serwisu PayU mogą składać reklamację dotyczące Usługi Płatności PayU, jeżeli przekazana przez niego darowizna nie została zrealizowana lub została zrealizowane niezgodnie z Regulaminem dokonywania wpłat w serwisie PayU.