Formacja

17 sierpnia 2019

II dzień nowenny

Drugie miało uniesione gałęzie, nikt nie mógł ich dosięgnąć, aby zerwać owoc. Tych owoców było zresztą Mało i miały plamki od jakiejś choroby. To skąpstwo, które […]
17 sierpnia 2019

Mądrość karmelitanki

Panie, proszę Cię o dar z wysoka i o wolę jego przyjęcia. Jestem słaba – łaknę mocy. Jestem letnia – pragnę ognia. Jestem zastarzała w grzechach, […]
16 sierpnia 2019

I dzień nowenny

Widziałam następnie pięć drzew. Pierwsze miało owoce na pierwszy rzut oka jędrne i dorodne, ale zgniłe i w środku jakby wypełnione dymem – to jest miłość […]
16 sierpnia 2019

W szkole Maryi z Nazaretu (8)

Kult maryjny po Soborze Trydenckim Oto kolejna epoka w kulcie maryjnym. Obejmuje ona drugą połowę wieku XVI i pierwszą połowę następnego, XVII, i charakteryzuje się powstaniem […]
15 sierpnia 2019

Nowenna do św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego – Małej Arabki

„Nie pragnę niczego innego, jak być Twoją, nie chcę nigdy wyjść z Ciebie. Jak dziecko staje się kruche i bezradne, kiedy wychodzi z łona matki, ja także byłabym nieszczęśliwa, gdybym wyszła z Ciebie. Chroń mnie Panie, w Twoim łonie, strzeż mnie we wnętrzu Twej miłości”.

15 sierpnia 2019

Cierpliwość w trudach

“Jeżeli dusza ma więcej cierpliwości w trudach i więcej stałości w wyzbywaniu się pociech, jest to znakiem większego postępu w cnocie”. S. 119 Miłość to nie […]
15 sierpnia 2019

Ikona Zaśnięcia Matki Bożej

Zaśnięcie Bogarodzicy jest ostatnim w roku liturgicznym świętem z liczby dwunastu głównych świąt Kościoła prawosławnego. Chrześcijański Zachód mówi o Wniebowzięciu Matki Bożej, Wschód zaś o jej […]
14 sierpnia 2019

O przyklasztornym lesie

Do naszego klasztoru przynależy objęty murem klauzurowym spory kawałek lasu. Gdy go zobaczyłam pierwszy raz zachwycił mnie i wciąż pozostaję pod jego urokiem, a ilość dzikich […]
13 sierpnia 2019

Maryjne KUBKI

Kubek A MOJA MAMA JEST… KRÓLOWĄ (ceramiczny) Ceramiczny kubek emaliowany z uchem. Pojemność: 250 ml Nadruk: Maryja z Dzieciątkiem Napis: A MOJA MAMA JEST…KRÓLOWĄ Kubek NIE MA […]
12 sierpnia 2019

Oskar i pani Róża

Tak, sztuka umierania jest sztuką życia. Bardziej znajomo brzmi na pewno powiedzenie: jakie życie, taka śmierć albo: tylko ten, kto pamięta o śmierci, umie prawdziwie cieszyć […]
11 sierpnia 2019

XIX Niedziela Zwykła C

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę. Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy.
10 sierpnia 2019

Europejski Krzyż

“Już teraz przyjmuję śmierć taką, jaką mi Bóg przeznaczył, z doskonałym poddaniem się Jego woli z radością. Proszę Pana, by zechciał przyjąć moje życie i śmierć […]
9 sierpnia 2019

W szkole Maryi z Nazaretu (7)

Kult maryjny od wieku XI do Soboru Trydenckiego (1563 r.) W tej kolejnej, trzeciej już epoce historycznej kultu maryjnego, Zachód wziął przewodnictwo przed Wschodem. Dotychczas bowiem […]
8 sierpnia 2019

IX dzień nowenny

Zmartwychwstanie Teksty do rozważania: “W męce i śmierci Chrystusa ogień pochłonął nasze grzechy. Kiedy w to wierzymy, kiedy w płynącym z wiary oddaniu przyjmujemy całego Chrystusa, […]
8 sierpnia 2019

Skupienie wewnętrzne

“Trzy cechy znamionują skupienie wewnętrzne: pierwsza -brak upodobania w rzeczach przemijających; druga – upodobanie w samotności, milczenie i wybieranie tego, co doskonalsze; trzecia – jeżeli to, […]
7 sierpnia 2019

VIII dzień nowenny

Śmierć Teksty do rozważania: “Gdy człowiek zrozumie, że Chrystus w ostatecznym poniżeniu i unicestwieniu dokonał największego dzieła pojednania i zjednoczenia ludzkości z Bogiem, zrozumie też, że […]
7 sierpnia 2019

Karmel to ogród, w którym odpoczywam

– Jesteśmy niczym kwiaty. Każdy tu pasuje, każdym zaopiekują się Matka Boża i sam Bóg – mówi Magda. Karmel w moim życiu zmienił wszystko. Pojawiłam się tu 10 […]
6 sierpnia 2019

VII dzień nowenny

Liturgia życia codziennego Teksty do rozważania: “Istnieje powołanie do cierpienia z Chrystusem i przez nie do współdziałania w Jego zbawczym dziele. Złączeni z Panem stajemy się […]
6 sierpnia 2019

Sierota znad Berezyny

Powieść o czasach wojen napoleońskich 1812-1815 – Katarzyna Teresa Rieder (Madame Woillez) Jest to powieść z dzieciństwa św.Teresy od Dzieciątka Jezus. Dramat sieroty z Moskwy rozegrał się nad […]
6 sierpnia 2019

Ikona Przemienienia Pańskiego

Przemienienie Pańskie zalicza się do dwunastu wielkich uroczystości Kościoła Bizantyjskiego. Jej geneza wiąże się z upamiętnieniem dnia konsekracji bazyliki Przemienienia na górze Tabor. Celebrowana jest 5 […]
5 sierpnia 2019

VI dzień nowenny

Krzyż Teksty do rozważania: “…moje imię zakonne wniosłam już do postulatu. Otrzymałam dokładnie takie, o jakie prosiłam. Przez krzyż rozumiałam cierpienia Ludu Bożego, które się wówczas […]
5 sierpnia 2019

Gdy jest serce, które słucha

Było już na początku Słowo i w Bogu żyło” – św. Jan od Krzyża rozpoczyna poemat o Trójcy Przenajświętszej słowami z Janowej Ewangelii. Odsłania wyobrażoną przez […]
4 sierpnia 2019

V dzień nowenny

Powołanie Teksty do rozważania: “Należeć do Boga, oddać Mu się w dobrowolnym darze miłości i Jemu służyć – jest powołaniem nie tylko garstki wybranych, lecz każdego […]
4 sierpnia 2019

XVIII Niedziela Zwykła C

Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: "Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem". Lecz On mu odpowiedział: "Człowieku, któż Mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą?"
3 sierpnia 2019

IV dzień nowenny

Kościół Teksty do rozważania: “…wykorzystać swój wolny czas na to, by coraz lepiej poznawać i kochać Boga oraz Jego Kościół; także naukę wiary, liturgii, naszych Świętych; […]
3 sierpnia 2019

Własne uświęcenie

„Niezważanie na cudze niedoskonałości, przestrzeganie milczenia i ustawiczne zajmowanie się Bogiem uwolni duszę od wielkich niedoskonałości a uczyni ja panią wielkich cnót”. S. 117 Wokół nas […]
2 sierpnia 2019

III dzień nowenny

Chrzest święty Teksty do rozważania: “Chrystus przyjął na siebie jarzmo Prawa, wypełnił je doskonale i z powodu Prawa umarł. Przez to samo uwolnił od Prawa tych, […]
2 sierpnia 2019

W szkole Maryi z Nazaretu (6)

Kult maryjny od Soboru Efeskiego do wieku XI Dzisiaj chcemy stawić sobie przed oczy drugą epokę w historii kultu maryjnego, która obejmuje czas od Soboru Efeskiego […]
1 sierpnia 2019

II dzień nowenny

Rozum i wiara Teksty do rozważania: “W każdym prawdziwym poznaniu Boga, On sam zbliża się do człowieka, choć nie daje odczuć swojej obecności jak w poznaniu […]
1 sierpnia 2019

Obdarowani

„Łaskawość Boga nie ma granic”. Św. Teresa od Jezusa chce nas dzisiaj pocieszyć i umocnić. Pokazuje nam przez przykład swojego życia, własne doświadczenie, że „łaskawość Boga […]