Formacja

28 września 2020

VII dzień nowenny

NOWE PRZYKAZANIE Wśród tekstów biblijnych, ważnych dla Teresy, zasługują na szczególne miejsce dwunasty i trzynasty rozdział Pierwszego Listu do Koryntian. Apostoł Paweł pomaga jej odkryć w miłości istotę […]
28 września 2020

Wyrzec się wszelkiego pożądania…

Aby móc tak postępować, konieczną jest rzeczą wyrzec się wszelkiego pożądania lub upodobania, które by nie było całkowicie na chwałę Bożą, z miłości dla Tego, który […]
27 września 2020

VI dzień nowenny

PIEŚŃ NAD PIEŚNIAMI DROGĄ DO SPOTKANIA Jeśli jest czymś naturalnym, że uwaga Teresy przeważnie kieruje się na teksty ewangeliczne, to waga podstawy biblijnej jej nauki i duchowości […]
27 września 2020

XXVI Niedziela Zwykła

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: "Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów.
26 września 2020

V dzień nowenny

UFNOŚĆ, ZAWIERZENIE, NADZIEJA Siostra Genowefa zaświadcza, jak bardzo Teresa była przywiązana do obrazu przedstawiającego dziecko siedzące na kolanach Jezusa i wyrywające się, by pocałować Jego oblicze. Jest […]
26 września 2020

Źródła miłosierdza

„Źródła miłosierdzia Bożego nie wysychają nigdy!” Te słowa św. Rafała Kalinowskiego mają nam uzmysłowić jedną z największych  prawd o Bogu. On dotyka nas swoją łaską i […]
25 września 2020

IV dzień nowenny

DOŚWIADCZENIE MIŁOSIERDZIA BOŻEGO Poznanie własnego ubóstwa nie jest dla Teresy źródłem zniechęcenia, albowiem idzie ono równolegle z odkrywaniem miłości miłosiernej Boga. W procesie beatyfikacyjnym siostra Genowefa opowiada, że […]
25 września 2020

Szkice historyczne ojca Jana Kantego Osierdy nr 1.

Opis grafiki Wiosną 1645 roku rozpoczęto budowę klasztoru karmelitów bosych w Wiśniowcu na Wołyniu. Ufundował go Jeremi Korybut Wiśniowiecki, książę na Zbarażu, Wiśniowcu i Łubniach. Wolą […]
24 września 2020

III dzień nowenny

ŚWIADOMOŚĆ WŁASNEGO UBÓSTWA Jednym z najczęściej powtarzających się w pismach Teresy tekstów biblijnych jest modlitwa uwielbienia Jezusa skierowana do Ojca: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i […]
24 września 2020

Bóg jedynym Wzorem…

Nie bierz nigdy za wzór postępowania człowieka, choćby był święty, gdyż szatan może ci przedstawić za przykład jego niedoskonałości. Naśladuj raczej Chrystusa, który jest najdoskonalszy i […]
23 września 2020

II dzień nowenny

TERESA ODKRYWA PISMO ŚWIĘTE Teresa stopniowo dochodzi do odkrycia Pisma św. jako uprzywilejowanego źródła życia duchowego. Przeszedłszy przez wiele lektur, które jej pomagają i ją formują, jak […]
23 września 2020

Symbole Teresy: gąbka wciągająca w siebie wodę

Jednego razu miałam objawienie, w jaki sposób Pan jest obecny we wszystkich stworzeniach i w jaki sposób mieszka w duszy. Przedstawiało mi się to w podobieństwie […]
22 września 2020

I dzień nowenny

ŚWIĘTA TERESA – MAŁA WIELKA ŚWIĘTA NASZYCH CZASÓW Życie Teresy Martin obejmuje zaledwie dwadzieścia cztery lata: urodziła się 2 stycznia 1873 r., a zmarła 30 września 1897 […]
22 września 2020

Miłość totalna

Kto z czystej miłości działa dla Boga, nie tylko stara się o to, aby o tym nie wiedzieli ludzie, ale gdyby nawet nie wiedział o tym […]
21 września 2020

Nowenna do św. Teresy od Dzieciątka Jezus – 2020 r.

Nowenna do św. Teresy od Dzieciątka Jezus – 2020 r.
21 września 2020

Komplet niezwykłych biografii – polecamy

Komplet biografii: 1. EDYTA STEIN. Życie niezwykłej kobiety Edyta Stein była filozofem i pielęgniarką, nauczycielką i prelegentką, zakonnicą i mistyczką. Konfrontując się z doświadczeniami I wojny światowej i […]
20 września 2020

XXV Niedziela Zwykła

Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy.
19 września 2020

Krzyż – znak sprzeciwu czy rekwizyt?

Jaka jest prawdziwa zewnętrzna ozdoba każdego kościoła? To krzyż, który wznosi się nad nim i jaśniejący wzbija się ku niebu. Krzyż ten mówi wiernym, którzy na […]
18 września 2020

Wyobraźnia i fantazja, a modlitwa

Dwa określenia: „fantazja i wyobraźnia” mają w pismach Jana od Krzyża znaczenie techniczne. Przynależą do „systemu psychologicznego” świetego, do którego zaczerpnął je z filozofii (i psychologii) […]
17 września 2020

Piękna korona Maryi

Dwanaście gwiazd do korony najwyższej doskonałości: miłość Boga, miłość bliźniego, posłuszeństwo, czystość, ubóstwo, obecność w chórze, pokuta, pokora, umartwienie, modlitwa, milczenie, pokój. s.155 Przedstawione przez św. […]
16 września 2020

Symbole Teresy: woda przenikająca i wsiąkająca w gąbkę

Zdaje mi się, że coś podobnego dzieje się ze mną, jak kiedy w gąbkę przenika i wsiąka woda. W podobny sposób dusza moja napełnia się Bóstwem […]
15 września 2020

Audiobooki z Wydawnictwa Karmelitów Bosych

DZIEJE DUSZY – św. Teresa od Dzieciątka Jezus Książka ukazująca drogę do świętości, dedykowana dla ludzi oczekujących głębokich doznań duchowych, zawiera wiele istotnych i cennych wskazówek, […]
14 września 2020

Modlitwa w ciągu dnia

Każdy chrześcijan jest włączony przez chrzest w cały Kościół. W każdym modlącym się chrześcijaninie modli się cały Kościół i pomaga mu w modlitwie. I wzajemnie, każdy […]
13 września 2020

XXIV Niedziela Zwykła

Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: "Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?"
12 września 2020

Zapomniany Bóg…

„Świat śpi, a Bóg nieskończonej dobroci i godzien wszelkiej chwały jest zapomniany przez wszystkich. Patrz, cała natura, niebo i ziemia uwielbiają Boga, a człowiek, który poznał […]
11 września 2020

Uśmiechnięta mimo ciemności w wierze

Za swoje zaangażowanie na rzecz biednych, bezdomnych, chorych i umierających Matka Teresa przeszła do historii jako „matka ubogich”. Dla chcących prowadzić głębokie życie duchowe, zakonnica z […]
10 września 2020

Św. Rafał Kalinowski myślał o małżeństwie i rodzinie

Bo cóż może być rozkoszniejszego nad to zlanie się dwóch istot i zupełne ich wzajemne oddanie się. W obecnych czasach, kiedy tak bardzo wiele wartości chrześcijańskich, małżeństwo, […]
9 września 2020

Zawierzenie Bogu wg św. Teresy od Dzieciątka Jezus

„Zawierzenie” jest cnotą rodzinną familii Martin. Teresa mogła przeczytać to określenie-hasło na żaglu łódki, którą jej ofiarowała rodzona siostra Celina, w Boże Narodzenie 1887 r. (por. […]
8 września 2020

Nocna wędrówka z przewodnikiem

NOC CIEMNA – Doświadczenie psychiczne i rzeczywistość duchowa. Przewodnik po “Nocy Ciemnej” św. Jana od Krzyża – o. Marc Foley OCD Książka Marca Foleya OCD jest […]
7 września 2020

Modlitwa nieustanna

„W czasie tych rekolekcji odkryłam, mówiła mi jedna dziennikarka, że kiedy modlę się, sięgając do różnych wydarzeń, zapominam o zasadniczym miejscu Pisma Świętego w modlitwie chrześcijańskiej. […]