Formacja

12 marca 2021

Droga Krzyżowa ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus

11 marca 2021

Powszechność modlitwy do Matki Najświętszej

Jeden z autorów napisał kilkanaście lat temu: „Papież wybrany 16 października 1978 r., Jan Paweł II, wcześniej arcybiskup krakowski, kardynał Karol Wojtyła, przyniósł pobożności maryjnej nowe tchnienie [...]
10 marca 2021

Wielka Nowenna do Świętego Józefa – Dzień 8

Pomyślmy o życiu św. Józefa, a w szczególności o sposobie, w jaki zdołał on doświadczyć wewnętrznego „oderwania” od rzeczy „stworzonych”. Święty Józef przede wszystkim doświadcza oderwania się od pożądliwości ciała [...]
9 marca 2021

Posiadać wszystko nie pragnąc niczego

Ofiary, którym się poddaję, nie są ofiarami, miłość wszystko czyni słodkim i lekkim. Kocham i w miłości pragnę przeżyć całe moje życie [...]
8 marca 2021

Symbole Teresy: Biedna gołębica

Dlaczego ta gołębica jest biedna, skoro żyje w ogrodzie Swego Pana, Pana, którego bardzo kocha? Może cieszyć się również dobrodziejstwami tam się znajdującymi [...]
7 marca 2021

Dotyk Słowa – III Niedziela Wielkiego Postu

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie oraz siedzących za stołami bankierów [...]
6 marca 2021

Rozważanie ojca Dolindo – Oczyszczenie Świątyni

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie oraz siedzących za stołami bankierów [...]
5 marca 2021

Droga Krzyżowa ze św. Janem od Krzyża

4 marca 2021

Modlitwa różańcowa w nauczaniu Jana Pawła II

W nauczaniu św. Jana Pawła o modlitwie poczytne miejsce zajmuje modlitwa różańcowa, ubogacona przez niego nowymi tajemnicami światła. Jakkolwiek Papież mówił o tej modlitwie wiele razy, całokształt i równocześnie syntezę swojej nauki o niej zawarł [...]
3 marca 2021

Wielka Nowenna do Świętego Józefa – Dzień 7

Rozważmy wraz ze św. Teresą cnotę posłuszeństwa, biorąc za wzór św. Józefa! Święta Teresa z Avila pozwoliła nam już zrozumieć, że Józef jest wzorem życia wewnętrznego [...]
2 marca 2021

Dziwna zależność

Z każdym dniem, Wielebna Matko, myślę więcej o Karmelu i goręcej pragnę, by zamknąć się w tym „małym niebie”. Teraz muszę przestawać z ludźmi tego świata [...]
1 marca 2021

Symbole Teresy: Sidło

To jest sidło, na które zły duch łowi duszę; dusza ta widząc siebie tak blisko złączoną z Bogiem, widząc różnicę dóbr niebieskich od tych dóbr ziemskich, widząc miłość, jaką Pan jej wyświadcza [...]
28 lutego 2021

Dotyk Słowa – II Niedziela Wielkiego Postu

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich [...]
27 lutego 2021
Fragment obrazu "Przemienienie Pańskie" Raffaello Santi

Rozważanie ojca Dolindo – II Niedziela Wielkiego Postu

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich [...]
26 lutego 2021

Droga Krzyżowa ze św. Teresą od Jezusa

25 lutego 2021

Wierność modlitwie brewiarzowej

W 2001 r. św. Jan Paweł II podczas audiencji generalnych wygłosił cykl katechez poświęconych Liturgii Godzin, czyli codziennej, brewiarzowej modlitwie Kościoła [...]
24 lutego 2021

Wielka Nowenna do Świętego Józefa – Dzień 6

Dzisiejsza medytacja jest pozornie prosta, ale ma wielką duchową głębię: Święty Józef został wybrany przez Boga na Oblubieńca Najświętszej Maryi i Opiekuna Dzieciątka Jezus. Musi zatem słusznie stać się obrońcą wszystkich matek [...]
23 lutego 2021

Miłość czyli wierność podjętym wyborom

To znaczy kochać Boga. To znaczy żyć, odpowiadając na tę nieskończoną, Boską miłość. Gdy w swoim obowiązku natrafisz na jakąś trudność, myśl o tym, że Bóg na Ciebie patrzy i że widzi Twoją niechęć do czynu, mierzy Twoją miłość [...]
22 lutego 2021

Symbole Teresy: Deszcz obfity

Czworaki - zdaje mi się - może być sposób podlewania: albo za pomocą norii czy wodociągu, dobywając wodę przez obracanie koła, jak tego sama nieraz próbowałam [...]
21 lutego 2021

Dotyk Słowa – I Niedziela Wielkiego Postu

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu usługiwali [...]
20 lutego 2021

Rozważanie ojca Dolindo – I Niedziela Wielkiego Postu

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu usługiwali [...]
19 lutego 2021

Szkice historyczne ojca Jana Kantego Osierdy nr 4

We wrześniu 1648 roku pod Piławcami, na pograniczu Podola i Wołynia, rozegrała się bitwa, którą historycy określają jako jedną z najbardziej dotkliwych klęsk w historii [...]
18 lutego 2021

Eucharystia syntezą i szczytem modlitwy

Już w rozmowach z A. Frossardem św. Jan Paweł II wypowiedział wspaniałe słowa: „Najważniejszym czynem, najważniejszym działaniem każdego dnia, jest Msza święta – sakrament i akt liturgiczny [...]
17 lutego 2021

Rozważanie ojca Dolindo – Środa Popielcowa

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli [...]
17 lutego 2021

Wielka Nowenna do Świętego Józefa – Dzień 5

Święta Dziewica zwraca się do Józefa: „Mów, nie lękaj się, jesteś przedstawicielem Boga, głową rodziny. Powiedz mi, co Anioł nam nakazuje od Pana: jestem gotowa Mu być posłuszna” [...]
16 lutego 2021

Pozwolić się pokochać

Zapewniam Cię, że czasem chciałabym umrzeć, bo życie jest dla mnie nie do zniesienia, gdy widzę, że On mnie kocha, a ja Go obrażam. Wygląda na to, że Go nie kocham, bo miłość objawia się w czynach  [...]
15 lutego 2021

Symbole Teresy: Woda ze strumienia

Czworaki - zdaje mi się - może być sposób podlewania: albo sprowadzając wodę z rzeki czy ze strumienia, i ten jest sposób o wiele lepszy [...]
13 lutego 2021

Szkice historyczne ojca Jana Kantego Osierdy nr 3.

Opis grafiki W czerwcu 1624 roku wódz tatarski Kantymir Murza, zwany Krwawym Mieczem, który w minionych latach kilkakrotnie już najeżdżał Rzeczpospolitą, przybył ze swą armią na […]
12 lutego 2021

Skoncentrowanie na Miłości

Oto postawa, która streszcza duchowość św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza. Teresa, kochając, uświęca życie. Ma żywą świadomość tego, że gdy się kocha, rzeczywistość staje się inna, piękniejsza [...]
11 lutego 2021

Maryja z Lourdes – Uzdrowienie chorych

Przypadające 11 lutego liturgiczne wspomnienie Najśw. Maryi Panny z Lourdes od 1992 r., dzięki wspaniałej i intuicji św. Jana Pawła II, celebrowane jest jako Światowy Dzień […]