Formacja

6 września 2020

XXIII Niedziela Zwykła

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy.
5 września 2020

Żarliwość miłości

Odpłacić Bogu miłością za Jego miłość. Św. Teresa Małgorzata od Najświętszego Serca Pana Jezusa (Anna Maria Redi) tymi słowami wyrażała motto swojego duchowego życia. One ją […]
4 września 2020

Medytacja w cierpieniu wg św. Teresy od Jezusa

Medytacja dla smutnych i cierpiących wg św. Teresy od Jezusa Jeśli jesteś smutny, jeśli cierpisz na ciele lub duszy, jesteś opuszczony, zdradzony, załamany, „popatrz” na Pana […]
3 września 2020

Szukał Go poza sobą – znalazł Go w sobie

Mistrzowie karmelitańskiej szkoły modlitwy i życia kładą jako fundament przyjaźni z Bogiem tajemnicę Jego zamieszkania w człowieku. Skąd czerpią inspirację? Oczywiście od św. Augustyna. Wystarczy przeczytać […]
2 września 2020

Acedia duchowa wg św. Jana od Krzyża

Zwana inaczej ociężałością albo lenistwem. Jan idzie za tradycją duchową i włącza acedię do siedmiu grzechów głównych, które według niego charakteryzują sytuację osób początkujących w życiu […]
1 września 2020

Trudności na modlitwie

Kiedy zaczynamy mówić o modlitwie myślnej, narzuca się nam obraz dwóch chórów stojących naprzeciw siebie podczas liturgii godzin. Jednak chóry te nie śpiewają tych samych psalmów […]
31 sierpnia 2020

Boski Gość

Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu – o. Jerzy Zieliński OCD Każdy, kto przyjmie Posłańca – Ducha Świętego, przyjmie również do swego serca osobę Ojca i Jego Syna. […]
30 sierpnia 2020

XXII Niedziela Zwykła

Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie.
29 sierpnia 2020

Czas Ducha

Ludzie świeccy i osoby zakonne szukają nowych nabożeństw, a zapominają o nabożeństwie do Ducha Świętego. Duch Święty jest według św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego wielkim Zapomnianym. […]
28 sierpnia 2020

Modlitwa do Duch Świętego Małej Arabki

Ambitnie przeżywana codzienność wymaga od Ciebie odwagi i otwartości na to, co nowe i nieznane. To zadanie stawiał uczniom, tytułowanym trochę na wyrost APOSTOŁAMI, Jezus podczas […]
27 sierpnia 2020

Podobne sobie: Mała Teresa i Mała Arabka

Podobieństwa między św. Teresą od Dzieciątka Jezus (Małą Teresą), a św. Marią od Jezusa Ukrzyżowanego (Małą Arabką) 1. Obydwie w dzieciństwie przeżyły śmierć rodziców. Było to […]
26 sierpnia 2020

Modlitwa myślna

„Chociaż zawsze jesteśmy przed Bogiem – wydaje mi się, że na inny sposób są ci, którzy zajmują się modlitwą myślną, bo widzą, że On na nich […]
25 sierpnia 2020

Jak można spotkać Świętego?

MAŁA ARABKA – LISTY – Św. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego (Mała Arabka) Jak można spotkać świętego? Zapewne za jego ziemskiego życia, ale o jego świętości dowiemy […]
24 sierpnia 2020

Symbole Teresy: umarły motyl

Już więc możemy powiedzieć, że umarł nasz motyl, niewypowiedzianym radując się weselem, iż znalazł w sobie miejsce odpocznienia, iż żyje w nim Chrystus. Zobaczmy teraz, jakie […]
23 sierpnia 2020

XXI Niedziela Zwykła

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: "Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?"
22 sierpnia 2020

Święta od Trójcy Zamieszkałej

Dziewiętnastego kwietnia 1891 roku, z okazji Pierwszej Komunii Świętej, Elżbieta Catez odwiedza po raz pierwszy klasztor karmelitanek bosych w Dijon. Podziwia już od dawna przez okno […]
21 sierpnia 2020

Symbole Teresy: niebo empirejskie

Gdy więc, jak mówiłam, Pan wprowadzi duszę do tego swego mieszkania, którym jest jej własne wnętrze, dusza ta staje się podobna do nieba empirejskiego, w którym […]
20 sierpnia 2020

Pobożność – to nie dla mnie … a może jednak?

Droga człowieka do źródła swojego życia, czyli Boga, z racji tego, że jesteśmy osadzeni w konkretnym czasie i miejscu, posiada swój zewnętrzny, materialny charakter. Jesteśmy ludźmi […]
19 sierpnia 2020

Symbole Teresy: dusza w stanie grzechu śmiertelnego

Gdy Pan ulituje się już nad tą duszą, która z tęsknoty do Niego taką mękę cierpiała i cierpi, a którą już sobie wybrał za oblubienicę, wtedy, […]
18 sierpnia 2020

Pierwszy Rodzic Karmelu

O Najszczęśliwsza z matek, Ty założyłaś, umocniłaś nasz Zakon i doskonale troszczysz się o niego. My wszyscy, padając przed Tobą, dziękujemy, że zawsze byłaś czczona jako […]
17 sierpnia 2020

Bogu najwyższemu i świętej Teresie

Bogu najlepszemu, najwyższemu i seraficznej Dziewicy, świętej Teresie Przyczynkiem do powstania Karmelu w Przemyślu stał się o. Andrzej Brzechwa – pierwszy Polak karmelita bosy. Jego to […]
16 sierpnia 2020

XX Niedziela Zwykła

Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: "Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida!
15 sierpnia 2020

Ave Maria

Powtarzaj Jej list Błogosławionej Trójcy. Weź z niebieskiego stołu, pełnego tajemniczych pozdrowień, życzenia najprzyjemniejsze tej szlachetnej Maryi i Jej Synowi, najmiłościwszy śpiew Archanioła Gabriela, jak mówi […]
14 sierpnia 2020

Czego uczy mnie Teresa od Jezusa?

Ona ciągle uczy mnie ambitnego życia! Żyła wielkimi, przerastającymi ją po ludzku ideałami, w których realizacji się nie zniechęcała. Ciągle poszukiwała wiedząc, że ta najbardziej fascynująca […]
13 sierpnia 2020

Być BETANIĄ dla Jezusa

Tłumacząc wielkość Tajemnicy ZAMIESZKANIA Boga w człowieku, św. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej sięga do biblijnej Betanii – miejsca szczególnie ukochanego przez Jezusa. To tutaj w trudnych […]
12 sierpnia 2020

Symbole Teresy: Pałac pełen kryształów

Pragnęłabym bardzo znaleźć porównanie, które by wam pomogło do jaśniejszego choć w części zrozumienia tego, o czym tu mówię; zupełnie odpowiedniego, sądzę, że nie da się […]
11 sierpnia 2020

Komentarz biblijny do Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP

CZAS MARYI Komentarz biblijny do Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny – o. Marcin Fizia OCD Piękno życia Matki Bożej było ukryte w prostocie przeżywania […]
10 sierpnia 2020

Pamięć o Edycie Stein w Dusznikach Zdroju

Jest rok 1912. Planując swój urlop, niemiecka filozof pochodzenia żydowskiego nie po raz pierwszy wybiera Zieleniec, leżący nieopodal dusznickiego kurortu… Tutaj ze swoimi siostrami cieszyła się […]
9 sierpnia 2020

XIX Niedziela Zwykła

Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy.
8 sierpnia 2020

Rozmowa z Jezusem

Zaczęłam czytać, zostałam zaraz pochłonięta lekturą i nie przerwałam, dopóki nie doszłam do końca. Gdy zamknęłam książkę, powiedziałam sobie: «To jest prawda». Edyta Stein nawróciła się […]