Formacja

25 września 2022

XXVI Niedziela Zwykła C

Jezus powiedział do faryzeuszów: ”Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz.
24 września 2022

Maryja jest bardziej Matką niż Królową

Stosunek Teresy do Maryi na tle religijnego otoczenia jej czasów wyróżnia się zdumiewającą jasnością i prostotą. W ogóle nie potrzebuje ona elementów abstrakcyjnych i doktrynerskich, nie poszukuje cudów.

22 września 2022

Dążenie do świętości dziś

o. Camillus Lapauw OCD “Bóg odkrywa skarby Swej Mądrości i Swego Ducha w każdym czasie; ale gdy nasila się zło, On rozlewa Swe dary jeszcze obficiej”. […]
21 września 2022

Symbole Teresy: Godło – herb karmelitański

„Boże mój, którzy pragniemy być prawdziwymi synami Twymi i nie zrzekać się dziedzictwa Twego, nie godzi się uciekać od cierpienia. Herbem Twoim pięć ran Twoich; to, córki, powinno być i naszym godłem, jeśli mamy odziedziczyć Jego królestwo" [... ]
20 września 2022

Święte temperamenty. Różnice charakterów św. Teresy od Jezusa i św. Jana od Krzyża

o. Luis Jorge Gonzáles OCD Święci karmelitańscy, w tym wypadku fundatorzy Karmelu Terezjańskiego, ukazują nam poprzez oryginalność swych charakterów, że Bóg otwiera przed każdym człowiekiem drogę, […]
18 września 2022

XXV Niedziela Zwykła C

Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu: "Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą".
17 września 2022

Wspomnienie św. Alberta Jerozolimskiego

Święty Albert Jerozolimski XI +1214
15 września 2022

Krakowska kaplica Matki Bożej Bolesnej

W kościołach karmelitów bosych w Polsce, zarówno tych historycznych, wznoszonych przez zakonników, jak i innych, przejętych przez Karmel po wskrzeszeniu struktur zakonnych po rozbiorach, zawsze znajdujemy […]
15 września 2022

Wspomnienie Matki Bożej Bolesnej

Cierpienie Maryi zapowiedział Jej samej starzec Symeon podczas ofiarowania Dzieciątka Jezus w świątyni Jerozolimskiej: „A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu” […]
14 września 2022

Symbole Teresy: Kopalnia posłuszeństwa

„Rzecz jasna, że nikt nie może dać tego, czego nie ma, ale potrzeba, by sam pierwszy posiadał to, co ma dawać drugim. Dla nabycia zaś i posiadania tego skarbu nie ma, wierzajcie, pewniejszej drogi nad tę, byśmy go, trudząc się i kopiąc, dobywali z tej kopalni posłuszeństwa" [... ]
14 września 2022

Krzyż – znak sprzeciwu czy rekwizyt?

Jaka jest prawdziwa zewnętrzna ozdoba każdego kościoła? To krzyż, który wznosi się nad nim i jaśniejący wzbija się ku niebu. Krzyż ten mówi wiernym, którzy na […]
11 września 2022

XXIV Niedziela Zwykła C

Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi”. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: „Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich,
7 września 2022

Symbole Teresy: Gołębniki Najświętszej Maryi Panny

„W miarę jak poczęły się zaludniać te gołębniki Najświętszej Panny, Pani naszej, Boski Majestat Pana począł objawiać wielmożności swoje w tych niewiastach" [... ]
6 września 2022

Jan Paweł I pisze do dwóch Teres

4 września 2022 r. podczas ceremonii na Placu św. Piotra, papież Franciszek ogłosił Jana Pawła I błogosławionym. Albino Luciani, bo tak brzmiało jego prawdziwe imię i nazwisko, był papieżem, który zmarł po zaledwie 33 dniach pontyfikatu […]
5 września 2022

Bł. Jan Paweł I jako kardynał odwiedził siostrę Łucję z Fatimy

Beatyfikacja papieża Jana Pawła I jest okazją do przywołania jego znamiennej postawy, jeszcze jako patriarchy weneckiego, w odniesieniu do nabożeństwa do Matki Bożej Fatimskiej. Rok przed wyborem na Stolicę Piotrową odbył on pielgrzymkę do Fatimy i spotkał się ze Służebnicą Bożą Łucją dos Santos, karmelitką bosą.
4 września 2022

Błogosławionego Jana Pawła I karmelitański „Anioł Pański”

Bł. Jan Paweł I podczas swojego krótkiego pontyfikatu mógł spotkać się z wiernymi na niedzielnej modlitwie „Anioł Pański” tylko pięciokrotnie. Ostatni raz odmówił tę modlitwę 24 września 1978 roku, nadając jej konotację całkowicie karmelitańską. […]
4 września 2022

XXIII Niedziela Zwykła C

Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił się i rzekł do nich: «Jeśli ktoś przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem.
2 września 2022

Sł. Boży Anzelm Gądek a Matka Boża z Niegowici

W niedzielę 28 sierpnia 2022 r. J. E. Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, podczas Mszy św. o godz. 11 w kościele parafialnym w Niegowici ukoronował łaskami słynący obraz Matki Bożej Wniebowziętej.
1 września 2022

Wspomnienie: św. Teresa Małgorzata Redi

Święta Teresa Małgorzata od Najśw. Serca Jezusa (Anna Maria Redi) 1747 – 1770  
30 sierpnia 2022

Wspomnienie przebicia serca św. Teresy od Jezusa

Jesteśmy w kaplicy przebicia serca św. Teresy od Jezusa w kościele Santa Maria della Vittoria w Rzymie. Znajduje się tam arcydzieło Gianlorenzo Berniniego, ukazujące wspomnianą scenę z życia świętej.
29 sierpnia 2022

Św. Jan Paweł II i św. Rafał Kalinowski

Wypowiedzi św. Jana Pawła II o ojcu Rafale Kalinowskim, którego beatyfikował w 1983 r. w Krakowie i kanonizował siedem lat później w Rzymie, i o którym zwykł mówić, jako o „świętym ze swego rodzinnego miasta”,
28 sierpnia 2022

XXII Niedziela Zwykła C

Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili.
27 sierpnia 2022

Sensacje XVI wieku, czyli flesze z historii Karmelu #7

Obdarzona przez Boga charyzmatem prorockim i specjalną misją Teresa od Jezusa nie mogła poprzestać na powielaniu dotychczas istniejących wzorców i schematów. Umiejętność twórczego korzystania z Tradycji, której poświęciliśmy parę ostatnich odcinków z naszego cyklu, w harmonijny sposób łączy się u Naszej Matki Fundatorki z bystrym spojrzeniem wychylonym w przyszłość i szaloną odwagą podejmowania wyzwań…
26 sierpnia 2022

Jasnogórskie śluby Narodu Polskiego

Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej zachęca nas do przywołania Jasnogórskich Ślubów naszego Narodu, które stanowią uroczysty akt przyrzeczeń złożonych Najśw. Maryi Pannie, Królowej Polski, na Jasnej Górze […]
25 sierpnia 2022

Wspomnienie Małej Arabki

Dużo więcej o św. Mariam tutaj: Święta Maria od Jezusa Ukrzyżowanego (Maria Baouardy) 1846 – 1878 Rozmowa ze świetą Marią od Jezusa Ukrzyżowanego „Małe nic” i […]
21 sierpnia 2022

XXI Niedziela Zwykła C

Jezus przemierzał miasta i wsie, nauczając i odbywając swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś Go zapytał: "Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?"
19 sierpnia 2022

Święta Rodzina przy praniu bielizny

Na ścianie biblioteki klasztornej karmelitów bosych w Czernej wisi od niepamiętnych czasów niewielki obraz olejny namalowany na marmurowej płytce. Przedstawia rzadko spotykaną scenę w malarstwie – […]
18 sierpnia 2022

#9 Edyta Stein – Eucharystia

Edyta zgłębia tajemnice Kościoła, miedzy innymi Eucharystię i zwie ją „sercem Kościoła” i „pokarmem dla poszczególnej duszy”. To ofiarowanie człowiekowi życia wiecznego w pokarmie. Jest ona pokarmem codziennym, czyli żywi. [...]

17 sierpnia 2022

Symbole Teresy: Ostre wertepy

„Niechże nam ta pewność będzie pobudką, nie byśmy miały cofać się wstecz, lecz byśmy tym raźniej postępowały naszą drogą, tym lepiej się spodobały Boskiemu Oblubieńcowi naszemu i tym prędzej Go znalazły" [... ]
15 sierpnia 2022

Wniebowzięcie Matki Bożej

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę.