Wspomnienie bł. Marii Eugeniusza od Dzieciątka Jezus

Maria Eugeniusz od Dzieciątka Jezus urodził się 2 grudnia 1894. Pochodził z pobożnej rodziny. Od wczesnych lat pragnął zostać księdzem. W 1911 wstąpił do seminarium duchownego. Po wybuchu I wojny światowej, w 1914, wstąpił do armii jako ochotnik. Jego oddział doświadczył specjalnej łaski ze strony siostry Teresy z Lisieux, która wkrótce została beatyfikowana. W 1922, po zakończeniu wojny, wrócił do seminarium i otrzymał święcenia kapłańskie.

1922, będąc w seminarium, wstąpił do nowicjatu karmelitów bosych, przyjmując imię Maria Eugeniusz od Dzieciątka Jezus. Będąc w nowicjacie pogłębiał się w modlitwie i w nauce mistrzów Karmelu. Poprzez publikacje i rekolekcje poświęcał się szerzeniu głębokiego doświadczenia duchowego i nauki świętych zakonu.


Zobacz więcej:

Błogosławiony Maria Eugeniusz od Dzieciątka Jezus (Henryk Grialou) 1894 – 1967