W obliczu wojny na Ukrainie

W obliczu ogromnej tragedii Ukrainy łączymy się w naszych modlitwach i wysiłkach na rzecz naszych sióstr i braci zza wschodniej granicy.

Wraz z Maryją i Józefem oraz wszystkimi świętymi Karmelu prosimy Cię Panie za lud Ukrainy!

9 marca 2022

Zrzutka.pl na Ukrainę

Razem wspomóżmy potrzebujących w Ukrainie [...]
9 marca 2022

Dołącz: pomoc dla Ukrainy!

Nasi bracia z Polski wyszli z inicjatywą stworzenia funduszu przeznaczonego na pomoc materialną dla wspólnot braci i sióstr na Ukrainie, a przede wszystkim dla ludzi, którzy do nas się zwracają lub będą zwracać w najbliższym czasie [...]
2 marca 2022

Pomóż: Zbiórka leków dla Ukrainy

W du­chu so­li­dar­no­ści z po­grą­żo­ną w woj­nie Ukra­iną, od śro­dy po­piel­co­wej do I nie­dzie­li Wiel­kie­go Po­stu we wszyst­kich kar­me­li­tań­skich ko­ścio­łach w Pol­sce bę­dzie prze­pro­wa­dzo­na zbiór­ka. Pro­si­my […]
2 marca 2022

Wojna oczami zakonnika: o. Józef dla Radio Fara

Specjalnie dla Radia FARA o. Józef Kucharczyk, karmelita bosy pracujący na Ukrainie mówi jak wygląda bieżąca sytuacja i jak się bronią mieszkańcy tego kraju [...]
2 marca 2022

O. Marek z Kijowa dla Radia Watykańskiego

Trwa oblężenie Kijowa. Katolicy z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego, prowadzonej jest przez ojców karmelitów bosych, ciągle modlą się o wyzwolenie [...]
26 lutego 2022

Dzieci z Przemyśla dla dzieci z Ukrainy

26 lutego 2022

Schron pod naszym kościołem

Nos cum prole pia – benedicat Virgo Maria! Bardzo jesteśmy wdzięczni za wyrazy braterskiej troski i miłości, które płyną do nas z centrum Zakonu, od ojca […]
26 lutego 2022

Przesłanie ze szturmowanego Kijowa

Posłuchaj przejmującego przesłania o. Józefa Kucharczyka, który przebywa w Kijowie i wspiera nasze mniszki [...]
26 lutego 2022

Dziś: Wieczorna modlitwa on-line za Ukrainę

Zapraszamy dziś do naszego karmelitańskiego kościoła w Przemyślu, 12 km od granicy z Ukrainą, na Mszę św. o godzinie 18.00 oraz różaniec w intencji pokoju na Ukrainie i nawrócenia Rosji [...]
25 lutego 2022

Dziś: Wieczorna modlitwa on-line za Ukrainę

Zapraszamy dziś do naszego karmelitańskiego kościoła w Przemyślu, 12 km od granicy z Ukrainą, na Mszę św. o godzinie 18.00 oraz Koronkę do Bożego miłosierdzia w intencji pokoju na Ukrainie i nawrócenia Rosji [...]

W obliczu wojny na Ukrainie

W obliczu ogromnej tragedii Ukrainy łączymy się w naszych modlitwach i wysiłkach na rzecz naszych sióstr i braci zza wschodniej granicy.

Wraz z Maryją i Józefem oraz wszystkimi świętymi Karmelu prosimy Cię Panie za lud Ukrainy!

9 marca 2022

Zrzutka.pl na Ukrainę

Razem wspomóżmy potrzebujących w Ukrainie [...]
9 marca 2022

Dołącz: pomoc dla Ukrainy!

Nasi bracia z Polski wyszli z inicjatywą stworzenia funduszu przeznaczonego na pomoc materialną dla wspólnot braci i sióstr na Ukrainie, a przede wszystkim dla ludzi, którzy do nas się zwracają lub będą zwracać w najbliższym czasie [...]
2 marca 2022

Pomóż: Zbiórka leków dla Ukrainy

W du­chu so­li­dar­no­ści z po­grą­żo­ną w woj­nie Ukra­iną, od śro­dy po­piel­co­wej do I nie­dzie­li Wiel­kie­go Po­stu we wszyst­kich kar­me­li­tań­skich ko­ścio­łach w Pol­sce bę­dzie prze­pro­wa­dzo­na zbiór­ka. Pro­si­my […]
2 marca 2022

Wojna oczami zakonnika: o. Józef dla Radio Fara

Specjalnie dla Radia FARA o. Józef Kucharczyk, karmelita bosy pracujący na Ukrainie mówi jak wygląda bieżąca sytuacja i jak się bronią mieszkańcy tego kraju [...]
2 marca 2022

O. Marek z Kijowa dla Radia Watykańskiego

Trwa oblężenie Kijowa. Katolicy z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego, prowadzonej jest przez ojców karmelitów bosych, ciągle modlą się o wyzwolenie [...]
26 lutego 2022

Dzieci z Przemyśla dla dzieci z Ukrainy

26 lutego 2022

Schron pod naszym kościołem

Nos cum prole pia – benedicat Virgo Maria! Bardzo jesteśmy wdzięczni za wyrazy braterskiej troski i miłości, które płyną do nas z centrum Zakonu, od ojca […]
26 lutego 2022

Przesłanie ze szturmowanego Kijowa

Posłuchaj przejmującego przesłania o. Józefa Kucharczyka, który przebywa w Kijowie i wspiera nasze mniszki [...]
26 lutego 2022

Dziś: Wieczorna modlitwa on-line za Ukrainę

Zapraszamy dziś do naszego karmelitańskiego kościoła w Przemyślu, 12 km od granicy z Ukrainą, na Mszę św. o godzinie 18.00 oraz różaniec w intencji pokoju na Ukrainie i nawrócenia Rosji [...]
25 lutego 2022

Dziś: Wieczorna modlitwa on-line za Ukrainę

Zapraszamy dziś do naszego karmelitańskiego kościoła w Przemyślu, 12 km od granicy z Ukrainą, na Mszę św. o godzinie 18.00 oraz Koronkę do Bożego miłosierdzia w intencji pokoju na Ukrainie i nawrócenia Rosji [...]