W obliczu wojny na Ukrainie

W obliczu ogromnej tragedii Ukrainy łączymy się w naszych modlitwach i wysiłkach na rzecz naszych sióstr i braci zza wschodniej granicy.

Wraz z Maryją i Józefem oraz wszystkimi świętymi Karmelu prosimy Cię Panie za lud Ukrainy!

5 kwietnia 2022

List-apel Ojca Generała: Modlić się w czasie wojny

Ośmielam się skierować do was serdeczne i pilne wezwanie do modlitwy, która się nie poddaje, do odważnej wiary i do komunii między braćmi, która jest silniejsza niż jakakolwiek wojna i jakiekolwiek zagrożenie […]
30 marca 2022

Fotorelacja: karmelitańska pomoc humanitarna

Kochani, chcemy Wam przedstawić w zdjęciach jak wyglądała pomoc humanitarna karmelitów bosych w ciągu pierwszego miesiąca wojny, czyli od 24 lutego do 24 marca 2022 roku […]

30 marca 2022

Podsumowanie akcji pomocy humanitarnej

Podsumowanie działalności humanitarnej karmelitów bosych za pierwszy miesiąc wojny na Ukrainie 24 lutego – 24 marca 2022 r. […]
29 marca 2022

Poświęcenie Rosji i Ukrainy w Berdyczowie

Ukraina, kraj już od miesiąca ogarnięty wojną jest również miejscem nieustannej modlitwy. Modlą się ludzie, którzy zawsze się modlili, modlą się również ci, którzy uświadomili sobie, że największą obronę znajdą u Boga […]
29 marca 2022

Uchodźcy z Berdyczowa u Karmelitanek Misjonarek

20 osób z Ukrainy – matki z dziećmi i babcia – znalazło schronienie w domu macierzystym karmelitanek misjonarek w Trzebini koło Żywca. Rodziny uciekinierów wcześniej były pod opieką ojców karmelitów bosych z sanktuarium Matki Bożej w Berdyczowie na Ukrainie[…]
24 marca 2022

Słowa nadziei z Kijowa, a w tle wybuchy

Po miesiącu wojny mieszkańcy Kijowa oswoili się z ciągłymi ostrzałami i na ulicach widać coraz więcej ludzi. Coraz więcej osób zaczęło też przychodzić do kościoła […]
9 marca 2022

Zrzutka.pl na Ukrainę

Razem wspomóżmy potrzebujących w Ukrainie [...]
9 marca 2022

Dołącz: pomoc dla Ukrainy!

Nasi bracia z Polski wyszli z inicjatywą stworzenia funduszu przeznaczonego na pomoc materialną dla wspólnot braci i sióstr na Ukrainie, a przede wszystkim dla ludzi, którzy do nas się zwracają lub będą zwracać w najbliższym czasie [...]
2 marca 2022

Pomóż: Zbiórka leków dla Ukrainy

W du­chu so­li­dar­no­ści z po­grą­żo­ną w woj­nie Ukra­iną, od śro­dy po­piel­co­wej do I nie­dzie­li Wiel­kie­go Po­stu we wszyst­kich kar­me­li­tań­skich ko­ścio­łach w Pol­sce bę­dzie prze­pro­wa­dzo­na zbiór­ka. Pro­si­my […]
2 marca 2022

Wojna oczami zakonnika: o. Józef dla Radio Fara

Specjalnie dla Radia FARA o. Józef Kucharczyk, karmelita bosy pracujący na Ukrainie mówi jak wygląda bieżąca sytuacja i jak się bronią mieszkańcy tego kraju [...]

W obliczu wojny na Ukrainie

W obliczu ogromnej tragedii Ukrainy łączymy się w naszych modlitwach i wysiłkach na rzecz naszych sióstr i braci zza wschodniej granicy.

Wraz z Maryją i Józefem oraz wszystkimi świętymi Karmelu prosimy Cię Panie za lud Ukrainy!

5 kwietnia 2022

List-apel Ojca Generała: Modlić się w czasie wojny

Ośmielam się skierować do was serdeczne i pilne wezwanie do modlitwy, która się nie poddaje, do odważnej wiary i do komunii między braćmi, która jest silniejsza niż jakakolwiek wojna i jakiekolwiek zagrożenie […]
30 marca 2022

Fotorelacja: karmelitańska pomoc humanitarna

Kochani, chcemy Wam przedstawić w zdjęciach jak wyglądała pomoc humanitarna karmelitów bosych w ciągu pierwszego miesiąca wojny, czyli od 24 lutego do 24 marca 2022 roku […]

30 marca 2022

Podsumowanie akcji pomocy humanitarnej

Podsumowanie działalności humanitarnej karmelitów bosych za pierwszy miesiąc wojny na Ukrainie 24 lutego – 24 marca 2022 r. […]
29 marca 2022

Poświęcenie Rosji i Ukrainy w Berdyczowie

Ukraina, kraj już od miesiąca ogarnięty wojną jest również miejscem nieustannej modlitwy. Modlą się ludzie, którzy zawsze się modlili, modlą się również ci, którzy uświadomili sobie, że największą obronę znajdą u Boga […]
29 marca 2022

Uchodźcy z Berdyczowa u Karmelitanek Misjonarek

20 osób z Ukrainy – matki z dziećmi i babcia – znalazło schronienie w domu macierzystym karmelitanek misjonarek w Trzebini koło Żywca. Rodziny uciekinierów wcześniej były pod opieką ojców karmelitów bosych z sanktuarium Matki Bożej w Berdyczowie na Ukrainie[…]
24 marca 2022

Słowa nadziei z Kijowa, a w tle wybuchy

Po miesiącu wojny mieszkańcy Kijowa oswoili się z ciągłymi ostrzałami i na ulicach widać coraz więcej ludzi. Coraz więcej osób zaczęło też przychodzić do kościoła […]
9 marca 2022

Zrzutka.pl na Ukrainę

Razem wspomóżmy potrzebujących w Ukrainie [...]
9 marca 2022

Dołącz: pomoc dla Ukrainy!

Nasi bracia z Polski wyszli z inicjatywą stworzenia funduszu przeznaczonego na pomoc materialną dla wspólnot braci i sióstr na Ukrainie, a przede wszystkim dla ludzi, którzy do nas się zwracają lub będą zwracać w najbliższym czasie [...]
2 marca 2022

Pomóż: Zbiórka leków dla Ukrainy

W du­chu so­li­dar­no­ści z po­grą­żo­ną w woj­nie Ukra­iną, od śro­dy po­piel­co­wej do I nie­dzie­li Wiel­kie­go Po­stu we wszyst­kich kar­me­li­tań­skich ko­ścio­łach w Pol­sce bę­dzie prze­pro­wa­dzo­na zbiór­ka. Pro­si­my […]
2 marca 2022

Wojna oczami zakonnika: o. Józef dla Radio Fara

Specjalnie dla Radia FARA o. Józef Kucharczyk, karmelita bosy pracujący na Ukrainie mówi jak wygląda bieżąca sytuacja i jak się bronią mieszkańcy tego kraju [...]