Wielka Nowenna do Świętego Józefa – Dzień 4


Rozważanie dostępne również w wersji audio:


Z wiersza „Jezu, pamiętaj!” św. Teresy z Lisieux:

Pamiętaj, że nazywałeś ojcem
Józefa łagodnego: na znak Boga,
Podczas gdy spałeś w ramionach Maryi,
uniknąłeś gniewu śmiertelnika.
O Boże Słowo, pamiętaj o tej tajemnicy!

Słowo Wcielone, jak przypomina nam św. Teresa, przyszło na świat, rodząc się z łona Maryi, ale było też synem Józefa, który, chociaż nie zrodził go z ciała, był rzeczywiście jego „przybranym ojcem”! Dzieciątko Jezus okazało Józefowi synowski szacunek, miłość i wdzięczność; Otrzymało od niego edukację, wyżywienie, czułość, ochronę; od niego nauczyło się sztuki stolarskiej. Zostało przyniesione do Świątyni i ofiarowane, tak jak później Jezus został tam przyprowadzony, aby wejść do społeczności dorosłych, zgodnie z żydowskimi tradycjami. Z kolei Jezus towarzyszył z miłością św. Józefowi, kiedy umierając, miał oddać swoją duszę Bogu, po życiu ofiary, poświęcenia, miłości i modlitwy.

Święty Bernard mówi: „Niczym drugiemu Dawidowi, Pan objawił mu sekret swojej mądrości i pozwolił mu poznać tajemnicę nieznaną żadnym książętom tego świata.

W końcu to, co wielu królów i proroków pragnęło widzieć, a czego nie widzieli, co chcieli usłyszeć, a czego nie słyszeli, było dane Józefowi: nie tylko Go widzieć i słyszeć, ale także nosić Go, kierować Jego krokami, słuchać Go, całować, wychowywać Go i strzec”.

Głęboki, pełen miłości szacunek, jaki Jezus żywił do świętego Józefa, musi nas popychać do tej samej postawy: miłości i szacunku dla tego wielkiego Patriarchy, wyrażających się w zaufaniu Mu w różnych okolicznościach życia, ale ma nas inspirować także do miłości i szacunku dla naszych ziemskich rodziców, których Pan dał nam tak, jak Józefa Jezusowi, aby nas żywili, podtrzymywali, kochali, wychowywali. Krótko mówiąc, aby byli dla nas tym, czym Józef był dla naszego Pana, z należnymi różnicami, ponieważ Święty Józef był wyjątkowy (jak i wyjątkowe było Dzieciątko Jezus!). Ale weźmy pod uwagę, że jesteśmy wezwani aby wziąć za wzór dla naszych rodzin, właśnie Świętą Rodzinę z Nazaretu!

Jest to oczywiście prawdą nie tylko dlatego, że nasi rodzice rodzą nas „fizycznie”, ale także ze względu na to, co pociąga za sobą ich wzniosła rola „rodziców”! Z drugiej strony św. Paweł uczy nas: „Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom w Panu, bo to jest słuszne. Czcijcie ojca i matkę: to pierwsze przykazanie związane z obietnicą: abyście byli szczęśliwi i cieszyli się długim życiem na ziemi ”(Ef 6,1-2).

Autor nieznany
Tłum. o. Andrzej M. Cekiera OCD


Litania do św. Józefa

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Józefie,

Przesławny potomku Dawida,

Światło Patriarchów,

Oblubieńcze Bogarodzicy,

Przeczysty stróżu Dziewicy,

Żywicielu Syna Bożego,

Troskliwy Obrońco Chrystusa,

Głowo Najświętszej Rodziny,

Józefie najsprawiedliwszy,

Józefie najczystszy,

Józefie najroztropniejszy,

Józefie najmężniejszy,

Józefie najposłuszniejszy,

Józefie najwierniejszy,

Zwierciadło cierpliwości,

Miłośniku ubóstwa,

Wzorze pracujących,

Ozdobo życia rodzinnego,

Opiekunie dziewic,

Podporo rodzin,

Pociecho nieszczęśliwych,

Nadziejo chorych,

Patronie umierających,

Postrachu duchów piekielnych,

Opiekunie Kościoła świętego.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W. Ustanowił go panem domu swego.
O. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się: Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen


Zobacz pozostałe wpisy:


Z wiersza „Jezu, pamiętaj!” św. Teresy z Lisieux:

 

Pamiętaj, że nazywałeś ojcem
Józefa łagodnego: na znak Boga,
Podczas gdy spałeś w ramionach Maryi,
uniknąłeś gniewu śmiertelnika.
O Boże Słowo, pamiętaj o tej tajemnicy!

 

Słowo Wcielone, jak przypomina nam św. Teresa, przyszło na świat, rodząc się z łona Maryi, ale było też synem Józefa, który, chociaż nie zrodził go z ciała, był rzeczywiście jego „przybranym ojcem”! Dzieciątko Jezus okazało Józefowi synowski szacunek, miłość i wdzięczność; Otrzymało od niego edukację, wyżywienie, czułość, ochronę; od niego nauczyło się sztuki stolarskiej. Zostało przyniesione do Świątyni i ofiarowane, tak jak później Jezus został tam przyprowadzony, aby wejść do społeczności dorosłych, zgodnie z żydowskimi tradycjami. Z kolei Jezus towarzyszył z miłością św. Józefowi, kiedy umierając, miał oddać swoją duszę Bogu, po życiu ofiary, poświęcenia, miłości i modlitwy.

Święty Bernard mówi: „Niczym drugiemu Dawidowi, Pan objawił mu sekret swojej mądrości i pozwolił mu poznać tajemnicę nieznaną żadnym książętom tego świata.

W końcu to, co wielu królów i proroków pragnęło widzieć, a czego nie widzieli, co chcieli usłyszeć, a czego nie słyszeli, było dane Józefowi: nie tylko Go widzieć i słyszeć, ale także nosić Go, kierować Jego krokami, słuchać Go, całować, wychowywać Go i strzec”.

Głęboki, pełen miłości szacunek, jaki Jezus żywił do świętego Józefa, musi nas popychać do tej samej postawy: miłości i szacunku dla tego wielkiego Patriarchy, wyrażających się w zaufaniu Mu w różnych okolicznościach życia, ale ma nas inspirować także do miłości i szacunku dla naszych ziemskich rodziców, których Pan dał nam tak, jak Józefa Jezusowi, aby nas żywili, podtrzymywali, kochali, wychowywali. Krótko mówiąc, aby byli dla nas tym, czym Józef był dla naszego Pana, z należnymi różnicami, ponieważ Święty Józef był wyjątkowy (jak i wyjątkowe było Dzieciątko Jezus!). Ale weźmy pod uwagę, że jesteśmy wezwani aby wziąć za wzór dla naszych rodzin, właśnie Świętą Rodzinę z Nazaretu!

Jest to oczywiście prawdą nie tylko dlatego, że nasi rodzice rodzą nas „fizycznie”, ale także ze względu na to, co pociąga za sobą ich wzniosła rola „rodziców”! Z drugiej strony św. Paweł uczy nas: „Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom w Panu, bo to jest słuszne. Czcijcie ojca i matkę: to pierwsze przykazanie związane z obietnicą: abyście byli szczęśliwi i cieszyli się długim życiem na ziemi ”(Ef 6,1-2).

Autor nieznany
Tłum. o. Andrzej M. Cekiera OCD


Litania do św. Józefa

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Józefie,

Przesławny potomku Dawida,

Światło Patriarchów,

Oblubieńcze Bogarodzicy,

Przeczysty stróżu Dziewicy,

Żywicielu Syna Bożego,

Troskliwy Obrońco Chrystusa,

Głowo Najświętszej Rodziny,

Józefie najsprawiedliwszy,

Józefie najczystszy,

Józefie najroztropniejszy,

Józefie najmężniejszy,

Józefie najposłuszniejszy,

Józefie najwierniejszy,

Zwierciadło cierpliwości,

Miłośniku ubóstwa,

Wzorze pracujących,

Ozdobo życia rodzinnego,

Opiekunie dziewic,

Podporo rodzin,

Pociecho nieszczęśliwych,

Nadziejo chorych,

Patronie umierających,

Postrachu duchów piekielnych,

Opiekunie Kościoła świętego.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W. Ustanowił go panem domu swego.
O. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się: Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen


Zobacz pozostałe wpisy: