V dzień nowenny

Dobrze jest mieć świadomość, że ze swoimi bólami, strapieniami, problemami, których nie szczędzi nam życie nie jesteśmy sami. Dobrze jest mieć świadomość, że jest Ktoś, kto dzień i noc czeka, aż przyjdziemy do niego utrudzeni i obciążeni, by nas mógł pokrzepić.

„Oddawanie czci Panu Jezusowi w Sakramencie Ołtarza było i jest dla mnie źródłem cierpliwości, wytrwałości, ratunku, pociechy, jest dosłownie źródłem życia; bez tej tajemnicy miłości Zbawiciela, zostawionej nam w Kościele, już by dawno było po mnie”.

List do Ludwiki Młockiej

Św. Rafale od św. Józefa Kalinowski uproś nam u Dobrego i Miłosiernego Boga łaskę pobożności Eucharystycznej.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

Św. Rafale od św. Józefa Kalinowski – módl się za nami!