VI dzień nowenny

„Wiara bez uczynków jest martwa” powiedział św. Jakub. To prawda, bo to umiejętność kochania drugiego człowieka, z cichością i cierpliwością znoszenie jego słabości i wad, świadczy o prawdziwości naszej wiary i miłości do Boga.

„Pierwszy obowiązek miłości dla tego, komuśmy obowiązani to, co mamy; następnie miłość dla tych, którym jesteśmy w stanie dobrze czynić; inaczej – zapłać przede wszystkim dług, a później rozdawaj jałmużnę. W tym też porządku i nakładają się przykazania Boże: najprzód Temu miłość, przez Kogo „jestem”, później tym, z których jestem, następnie tym, z którymi jestem. Bóg -rodzice-bliźni”.

Perm 1872

Św. Rafale od św. Józefa Kalinowski uproś nam u Dobrego i Miłosiernego Boga łaskę autentycznej miłości Boga i bliźniego.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

Św. Rafale od św. Józefa Kalinowski – módl się za nami!