IV dzień nowenny

Gmach naszego życia, mimo że budowany na dobrym fundamencie, ciągle atakowany, może się zachwiać, wiara, choć mocna, ciągle wystawiana na próby, może osłabnąć, bądź zaniknąć. Potrzebna jest dobra ochrona tych darów nam powierzonych. Skuteczną obronę i ochronę św. Rafał Kalinowski upatrywał w Matce Zbawiciela – Najświętszej Maryi Pannie.

Głęboka cześć i miłość do Najświętszej Maryi Panny, założycielki Zakonu i Królowej Korony Polskiej była widocznym znakiem jego duchowości. Tak o Niej pisał:

„Karmelici są pierworodnymi synami Najświętszej Maryi Panny. W osobie ich Ojca Świętego Eliasza znali Ją 900 lat przed Jej narodzeniem i byli pierwszymi, którzy zbudowali Jej kaplicę na górze Karmel. Ta nasza Matka zgodziła się królować Polsce. I któż mógłby królować temu narodowi, żyjącemu w Europie na krańcach chrześcijańskiej kultury, jeśli nie Najświętsza Maryja Panna? Kto może dać Polsce siłę do obrony prawd Wiary świętej przed atakami niewiernych schizmatyków i heretyków. – Tę siłę i obronę jedynie zawdzięczać możemy Królowej Korony Polskiej”.

Św. Rafale od św. Józefa Kalinowski uproś nam u Dobrego i Miłosiernego Boga łaskę prawdziwej miłości i nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

Św. Rafale od św. Józefa Kalinowski – módl się za nami!