2 dzień Triduum ku czci bł. Franciszka

DRUGI DZIEŃ TRIDUUM; Kościół a Trójca Święta, łaska mistyczna jaką miał Franciszek Palau y Quer, aby ukazać ciągłą relację mistyczną jaka jest między nami a Bogiem, ciągły stan w Bogu, w jego Ciele mistycznym, którym jest Kościół czyli tajemnica komunii Boga z Bliźnimi.

„Ja jestem rzeczywistością [mówi Kościół], ja jestem ciałem mistycznym doskonale ukształtowanym: moją Głową  jest Bóg, który stał się człowiekiem; moimi kośćmi, ciałem, nerwami, członkami są wszyscy aniołowie i święci i sprawiedliwi przeznaczeni do chwały; moją duszą, duchem, który mnie ożywia jest Duch Święty, który daje Życie i poruszenie całemu ciału” (MR 20,6). Kościół jako Córka Boga Ojca i Oblubienica Syna Bożego, który jest jej Głową w Ciele mistycznym: „Ja [mówi Kościół] Córka jedyna wiecznego Ojca oddaję się tobie cała, z tym wszystkim czym jestem i należę do ciebie. Twoją jestem i będę wiecznie; ja jestem i będę twoim dziedzictwem” (MR 2,7)… „Byłem na modlitwie w mojej grocie i usłyszałam głos miłosny Ojca, który powiedział: ”Przyjdź Córko moja, przyjdź”. I od Jego Syna : „Przyjdź Oblubienico moja, przyjdź”. I Córka Wiecznego Ojca, która była obok mnie weszła na chmury, którymi była zakryta góra i powiedziała mi: „Chodź ze mną” i ja wszedłem na szczyt tej góry” (MR 8,26).

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…