Święty Noniusz Alvarez Pereira
1360 – 1431
Noniusz Alvarez Pereira urodził się 28 czerwca 1360 roku w Sernache w Portugalii. Pasowany na rycerza w wieku kilkunastu lat, z zapałem oddawał się służbie wojskowej broniąc niepodległości Portugalii.

Po śmierci żony wstąpił w roku 1423 do zakonu karmelitańskiego. Jako brat zakonny przyjął habit i imię Noniusza od Najświętszej Maryi Panny w ufundowanym przez siebie klasztorze w Lizbonie. W tym też klasztorze zasłynął jako mąż modlitwy i umartwienia oraz szczególnej miłości do Matki Bożej. Zmarł w roku 1431. Papież Benedykt XV beatyfikował go w 1918 roku, a Benedyky XVI kanonizował 26 kwietnia 2009 roku.

wspomnienie liturgiczne

6 listopada