Triduum ku czci bł. Franciszka Palau y Quer OCD – dzień 1

Bł. Franciszek Palau y Quer OCD, mistyk Kościoła, Córki Boga Ojca, Oblubienicy jego Syna Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, który jest Jej duszą i życiem.

PIERWSZY DZIEŃ TRIDUUM; Doświadczenie mistyczne Kościoła Franciszka Palau y Quer w jego duchowości eklezjalnej  jako Tajemnicy Komunii; „Kościół to Bóg i Bliźni w pełnej Jedności”, ekstremalna Jedność to jest pełnia Komunii Boga z Czlowiekiem, to jest żywy Kościół, Oblubienica Chrystusa, który jest jej Głową a dusza i życiem Duch Święty. Kościół objawił się bł. Franciszkowi Palau y Quer jako „Rzecz Umiłowana” której szuka podświadomie serce człowieka;

„Byłem daleko od pomyślenia że w tym życiu nędznym „Umiłowana” komunikuje się ze swoim Umiłowanym; i wystarczył jeden dzień, jedne słowo, które wyszło z jej ust, aby moje serce „Ją” poznało”. (Mis relaciones 10,16) „Od kiedy moja Umiłowana się objawiła w moim sercu rozpierzchły się stopniowo wszelkie ciemności w miarę jak wzrastała moja wiara w Nią”. (MR 10,18) „Ona jest Dziewicą, zawsze dziewicą, ona jest Młoda, nieskończenie piękna, ona jest Kobietą dobrze ukształtowaną, zawsze zręczna, zdrowa, na której odbijają się wszystkie przymioty Boga. (MR 11,12) …”Tobie objawiłam moje imię [mówi Kościół] i pod postacią tysiąca form odkryłam się Tobie, o synu Proroków i zobaczyłeś na ile jest możliwa dla twojej śmiertelnej kondycji moja piękność” (MR 21,6) „Raduje się tobą [mówi Kościół], zadowalam się rozmową z tobą ponieważ mnie znasz” (MR 21,12)… „Poza mną [mówi Kościół] nie ma szczęścia, które jest możliwe dla człowieka” (MR 22,2). „Bóg i bliźni czyli Kościół katolicki/powszechny objawił mi się tak piękny jak jakaś rzecz Boża” (MR 1,3)… „Bóg i bliźni jest „Rzeczą Umiłowaną” ; Bóg z Bliźnimi i Bliźni w Bogu tworzą ciało mistyczne i to ciało jest Kościołem.” (MR 11,2)

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…