Świat ikon

Ikonę się pisze, jest ona namalowana słowem – dogmatem w kolorach. Malarz ikon to ikonograf (po słowiańsku ikonopis). Do ikony można przystępować jak do tekstu. Skoro ikona została na-pisana, można ją od-czytać. Będziemy się uczyli czytać ikony. Teksty mistyków pozwalają nam odkryć konkretne doświadczenie ich autorów, taką samą rolę pełni ikona – odkrywa przed nami konkretne doświadczenie ikonopisa.

Zakon karmelitański spotkał się z duchowością ikony już u swych palestyńskich początków. Stare kroniki pielgrzymów do Ziemi Świętej przekazują nam wiadomości o istnieniu w pierwszych dziesięcioleciach XIII wieku na wzgórzach Karmelu, pięknej kaplicy dedykowanej Dziewicy. Kaplica znajdowała się w centrum klasztoru zbudowanego przy źródle Eliasza, przez karmelitańskich eremitów. Nazywali oni siebie Braćmi Błogosławionej Dziewicy Maryi z Góry Karmel. Z wielkim prawdopodobieństwem w owej kaplicy, której ruiny zachowały się do naszych czasów, na miejscu centralnym znajdowało się wyobrażenie Maryi w formie ikony. Niektóre klasztory kultywują i w obecnych czasach piękne tradycje sztuki ikonograficznej. Szczególna rola przypada klasztorowi karmelitanek bosych rytu bizantyjskiego w Harissa, w Libanie. Wszystkim zainteresowanym pragniemy przybliżyć wybrane współczesne ikony, ukazujące duchowość Karmelu w osobie Maryi, Królowej Karmelu oraz postaciach jego świętych i błogosławionych.

9 kwietnia 2018

Ikona Zwiastowania

Święto Zwiastowania Bogarodzicy jest momentem głoszenia i przypominania początku naszego zbawienia. Stanowi jedno z dwunastu nieruchomych świąt i obok tajemnicy Ukrzyżowania jest jednym z najczęściej podejmowanych […]
14 grudnia 2017

Ikona “Z ciemności do światła”

Ikona i poezja Pieśni Duchowej św. Jana od Krzyża Opis postaci Świętego i symbolika otoczenia Oblicze świętego ma piękność człowieka przemienionego przez miłość i odzwierciedla piękność […]
11 grudnia 2017

Ikona św. Maravillas od Jezusa

Przejrzystość przesłania Karmelitanki bose z Harissa (Liban) z okazji kanonizacji Matki Maravillas od Jezusa namalowały cenną ikonę, prawdziwy klejnot i dzieło sztuki, którą ofiarowały Karmelowi w […]
8 grudnia 2017

Ikona Umilenije

Prezentowana ikona należy do typu ikonograficznego “umilenije” – najbardziej licznego typu ikonograficznego Bogurodzicy. Ukazuje bardzo głęboką i intymną więź Syna z Matką. Jest przy tym w […]
21 listopada 2017

Ikonostas w Hospicjum CORDIS

Ikona (z gr. εικωνeikón) oznacza obraz. Nie jest to jednak zwyczajny obraz o tematyce religijnej. Jest to dzieło sztuki zrodzone w modlitwie i niosące w sobie symbolikę wypracowaną przez dziesiątki pokoleń.

10 listopada 2017

Ikony karmelitanek bosych

Zakon karmelitański spotkał się z duchowością ikony już u swych palestyńskich początków. Stare kroniki pielgrzymów do Ziemi Świętej przekazują nam wiadomości o istnieniu w pierwszych dziesięcioleciach XIII wieku na wzgórzach Karmelu, pięknej kaplicy dedykowanej Dziewicy.

8 listopada 2017

Ikona św. Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej

Już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus, (Ga 2,20) – to słowa, które wypisała św. Elżbieta na swym krzyżu procesyjnym – cel zamierzony i […]
7 listopada 2017

Ikona błogosławionego Franciszka Palau y Quer

Ikona wprowadza w tajemnicę wiary, a jako mistagogiczne dzieło linii i kolorów jest uprzywilejowana, aby wyrażać i komunikować wiarę Kościoła. Wiarę w to czego Kościół dotyka, […]
5 listopada 2017

Karmelitański ikonostas

Zakon karmelitański spotkał się z duchowością ikony już u swych palestyńskich początków. Stare kroniki pielgrzymów do Ziemi Świętej przekazują nam wiadomości o istnieniu w pierwszych dziesięcioleciach XIII wieku na wzgórzach Karmelu, pięknej kaplicy dedykowanej Dziewicy.

25 października 2017

Ikona św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Ikona św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza