Ikony karmelitanek bosych

Zakon karmelitański spotkał się z duchowością ikony już u swych palestyńskich początków. Stare kroniki pielgrzymów do Ziemi Świętej przekazują nam wiadomości o istnieniu w pierwszych dziesięcioleciach XIII wieku na wzgórzach Karmelu, pięknej kaplicy dedykowanej Dziewicy. Kaplica znajdowała się w centrum klasztoru zbudowanego przy źródle Eliasza, przez karmelitańskich eremitów. Nazywali oni siebie Braćmi Błogosławionej Dziewicy Maryi z Góry Karmel. Z wielkim prawdopodobieństwem w owej kaplicy, której ruiny zachowały się do naszych czasów, na miejscu centralnym znajdowało się wyobrażenie Maryi w formie ikony.

Niektóre klasztory kultywują i w obecnych czasach piękne tradycje sztuki ikonograficznej.

B-1 Anioł Stróżm

Anioł Stróż
Karmel Spręcowo

B-2 Michał Archaniołm

Michał Archanioł
Karmel Spręcowo

B-6 Święta Rodzina1m

Święta Rodzina
Karmel Spręcowo

B-7 Święta Rodzina 2m

Święta Rodzina
Karmel Spręcowo


B-8 Ostatnia Wieczerzam

Ostatnia Wieczerza
Karmel Spręcowo

B-9 Niewyczerpany Kielichm

Niewyczerpany Kielich
Karmel Spręcowo

B-10 M B Nieustającej Pomocym

M.B. Nieustającej Pomocy
Karmel Spręcowo

B-11 M B Różańcowam

M.B. Różańcowa
Karmel Spręcowo


B-12 Matka Boża Czułości 1m

M.B. Czułości
Karmel Spręcowo

B-13 Matka Boża Czułości 2m

M.B. Czułości
Karmel Spręcowo

B-14 M B Częstochowskam

M.B. Częstochowska
Karmel Spręcowo

B-15 Niepokalane Serce Maryim

Niepokalane Serce Maryi
Karmel Spręcowo


B-16 M B Ostrobramskam

M.B. Ostrobramska
Karmel Spręcowo

B-17 M B Fatimskam

M.B. Fatimska
Karmel Spręcowo

B-18 Jezus Emmanuel 1m

Jezus Emmanuel
Karmel Spręcowo

B-19 Jezus Emmanuel 2m

Jezus Emmanuel
Karmel Spręcowo


B-20 Jezus Emmanuel 3m

Jezus Emmanuel
Karmel Spręcowo

B-21 Krzyżm

Krzyż
Karmel Spręcowo

B-22 Pantokratorm

Pantokrator
Karmel Spręcowo

B-23 Ecce Homom

Ecce Homo
Karmel Spręcowo


B-24 św. Annam

św. Anna
Karmel Spręcowo

B-25 św. Mikołajm

św. Mikołaj
Karmel Spręcowo

B-26 św. Barbaram

św. Barbara
Karmel Spręcowo

B-28 Jezus Miłosiernym

Jezus Miłosierny
Karmel Spręcowo


B-29 Michał Archanioł Wojownikm

Michał Archanioł Wojownik
Karmel Spręcowo