Świat ikon

Ikonę się pisze, jest ona namalowana słowem – dogmatem w kolorach. Malarz ikon to ikonograf (po słowiańsku ikonopis). Do ikony można przystępować jak do tekstu. Skoro ikona została na-pisana, można ją od-czytać. Będziemy się uczyli czytać ikony. Teksty mistyków pozwalają nam odkryć konkretne doświadczenie ich autorów, taką samą rolę pełni ikona – odkrywa przed nami konkretne doświadczenie ikonopisa.

Zakon karmelitański spotkał się z duchowością ikony już u swych palestyńskich początków. Stare kroniki pielgrzymów do Ziemi Świętej przekazują nam wiadomości o istnieniu w pierwszych dziesięcioleciach XIII wieku na wzgórzach Karmelu, pięknej kaplicy dedykowanej Dziewicy. Kaplica znajdowała się w centrum klasztoru zbudowanego przy źródle Eliasza, przez karmelitańskich eremitów. Nazywali oni siebie Braćmi Błogosławionej Dziewicy Maryi z Góry Karmel. Z wielkim prawdopodobieństwem w owej kaplicy, której ruiny zachowały się do naszych czasów, na miejscu centralnym znajdowało się wyobrażenie Maryi w formie ikony. Niektóre klasztory kultywują i w obecnych czasach piękne tradycje sztuki ikonograficznej. Szczególna rola przypada klasztorowi karmelitanek bosych rytu bizantyjskiego w Harissa, w Libanie. Wszystkim zainteresowanym pragniemy przybliżyć wybrane współczesne ikony, ukazujące duchowość Karmelu w osobie Maryi, Królowej Karmelu oraz postaciach jego świętych i błogosławionych.

25 sierpnia 2018

Ikona świętej Marii od Jezusa Ukrzyżowanego

Życie św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego było jak życie “spragnionej łani” biegnącej do wody żywej; jak życie wygnanej gołębicy, szukającej swego gniazda. I taką też się […]
27 maja 2018

Ikona Trójcy Przenajświętszej

Jesteśmy realnie mieszkaniem Boga – Trójcy Świętej. On w nas mieszka, a my jesteśmy pełni Jego obecności. Warto, zatem poznać, kim jest nasz Mieszkaniec. On jest, […]
20 maja 2018

Ikona Zesłania Ducha Świętego

Jedność pośród różnorodności Uroczystość Zesłania Ducha Świętego (Zielone Świątki) w Kościele Zachodnim jest zwieńczeniem pięćdziesięciodniowego okresu po Zmartwychwstaniu Chrystusa. To doroczne święto nawiązuje do zstąpienia Ducha […]
9 kwietnia 2018

Ikona Zwiastowania

Święto Zwiastowania Bogarodzicy jest momentem głoszenia i przypominania początku naszego zbawienia. Stanowi jedno z dwunastu nieruchomych świąt i obok tajemnicy Ukrzyżowania jest jednym z najczęściej podejmowanych […]
19 marca 2018

Ikona św. Józefa

Człowiek jest obrazem Boga na ziemi. Już z początkowych kart Pisma św. dowiadujemy się, że Bóg uczynił człowieka na swój obraz i podobieństwo (por Rdz 1, […]
25 grudnia 2017

Ikona Bożego Narodzenia

Ikona Narodzenia Chrystusa przedstawia jedną z dwunastu uroczystości bizantyjskiego roku liturgicznego i wyraża poprzez bogactwo szczegółów Narodzenie Słowa Bożego. Jest prologiem epopei Historii Zbawienia.

14 grudnia 2017

Ikona “Z ciemności do światła”

Ikona i poezja Pieśni Duchowej św. Jana od Krzyża Opis postaci Świętego i symbolika otoczenia Oblicze świętego ma piękność człowieka przemienionego przez miłość i odzwierciedla piękność […]
11 grudnia 2017

Ikona św. Maravillas od Jezusa

Przejrzystość przesłania Karmelitanki bose z Harissa (Liban) z okazji kanonizacji Matki Maravillas od Jezusa namalowały cenną ikonę, prawdziwy klejnot i dzieło sztuki, którą ofiarowały Karmelowi w […]
8 grudnia 2017

Ikona Umilenije

Prezentowana ikona należy do typu ikonograficznego “umilenije” – najbardziej licznego typu ikonograficznego Bogurodzicy. Ukazuje bardzo głęboką i intymną więź Syna z Matką. Jest przy tym w […]
21 listopada 2017

Ikonostas w Hospicjum CORDIS

Ikona (z gr. εικωνeikón) oznacza obraz. Nie jest to jednak zwyczajny obraz o tematyce religijnej. Jest to dzieło sztuki zrodzone w modlitwie i niosące w sobie symbolikę wypracowaną przez dziesiątki pokoleń.