Słowo z Kijowa

Ojcowie Marek Gromotko i Benedykt Krok przesyłają pozdrowienia i opowiadają o posłudze na Ukrainie.

Zobacz podobne wpisy:

9 lutego 2023

Dołącz: pomoc dla Ukrainy!

Nasi bracia z Polski wyszli z inicjatywą stworzenia funduszu przeznaczonego na pomoc materialną dla wspólnot braci i sióstr na Ukrainie, a przede wszystkim dla ludzi, którzy do nas się zwracają lub będą zwracać w najbliższym czasie [...]
15 grudnia 2022

Żałoba w Berdyczowie

Żałoba w Berdyczowie […]
28 sierpnia 2022

Wieści z Kijowa

Jako kijowska wspólnota karmelitów bosych, chcemy podzielić się z wami troskami i radościami z naszego posługiwania pośród ludności i parafian, którzy przeżyli ciężki etap wojny tutaj w Kijowie i okolicach. Nie będę pisał o strasznej i zaciekłej wojnie, która nadal się toczy na wschód od nas.