Powakacyjna inauguracja działalności Instytutu KID

Dnia 6 października 2017 r. na Karmelitańskim Instytucie Duchowości odbyła się inauguracja roku akademickiego 2017/18. Punktem kulminacyjnym spotkania była Eucharystia, której przewodniczył Ojciec Prowincjał Tadeusz Florek OCD, a wraz z nim koncelebrowało ją kilku ojców związanych ze środowiskiem akademickim. W homilii o. Prowincjał nawiązując do czytania z Księgi Barucha zaznaczył potrzebę zawstydzenia na drodze nawrócenia i poznawania Boga, której szczególnie poświęcają swój czas słuchacze Instytutu.

Następnie o. Jerzy Gogola OCD, dyrektor KID-u, zainaugurował nowy rok nauki życząc wszystkim studentom owocnej pracy. Po słowach wprowadzających uczestnicy wysłuchali konferencji wygłoszonej przez o. Pawła Hańczaka OCD. Jej tematem był Różaniec. Został przedstawiony ogólny rys historyczny tej modlitwy i objaśnione poszczególne wezwania Pozdrowienia Anielskiego. Następnie wszyscy odmówili tę modlitwę i po kilku ciepłych słowach o. Jerzego przenieśli się do kawiarenki, w której mogli się cieszyć atmosferą wspólnotowego spotkania.

Tak został zainaugurowany kolejny rok intelektualnego wysiłku.