Wykład o. Mariusza Wójtowicza na UJ

Od ponad dwóch lat przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego działa Pracownia Studiów nad Dziedzictwem Chrześcijańskim w Literaturze, której przedmiotem badań jest obecność myśli i duchowości chrześcijańskiej w szerokim spektrum literatury.

14 marca 2024 roku gościem Pracowni był O. Mariusz Wójtowicz OCD, który w ramach wykładu otwartego podzielił się refleksją na temat poezji XVI wiecznych mistyków Karmelu, św. Jana od Krzyża i św. Teresy od Jezusa. Głównym wątkiem tematycznym wykładu było obecne w życiu i zapisane w poezji doświadczenie samotności, która – otwarta na obecność Boga – przestaje być pustką, a staje się pełnią spotkania. Oprócz oczywistych odniesień do poezji, O. Mariusz barwnie przedstawił także kontekst życia dwojga poetów, a przede wszystkim filarów duchowości karmelitańskiej, oraz klimat kulturowy epoki. Wykład rzucił sporo światła, zarówno dla znawców jak i zwyczajnych miłośników poezji, na to jak rzeczywistości meta-literackie, jakimi są mistyka i muzyka, wpisują się w formę literacką, jaką jest utwór poetycki.

Wykład zwyczajowo zakończył się pytaniami z sali, a potem dyskusją. Późniejsze komentarze, już poza wykładem, świadczyły nie tylko o bardzo pozytywnym odbiorze wystąpienia O. Mariusza, ale także o tym, że poruszył on u słuchaczy pewne obszary zainteresowania i wrażliwości, oraz zainspirował do kontynuowania własnych już poszukiwań wymiarów transcendentnych w przekazie literackim.

 

prof. Anna Walczuk