U tronu Królowej Polski

Kwiaty, które pachną”.

XXXV Pielgrzymka Braci Zakonnych u tronu Królowej Polski

Już po raz trzydziesty piąty bracia zakonni zgromadzili się na swojej dorocznej pielgrzymce. Ponad 340 braci zakonnych przybyło do Narodowego Sanktuarium, by powierzyć Naszej Matce i Królowej z Jasnej Góry troski i nadzieje swoich wspólnot. Tegorocznym hasłem pielgrzymki, która odbyła się w dniach 16-17 października są słowa „Idźcie i głoście”, podkreślające zadania i misję, jakie stawia świat przed braćmi zakonnymi, jako osobami konsekrowanymi.

W programie pielgrzymki tradycyjnie: Eucharystia, Droga Krzyżowa, której uwieńczeniem była Koronka do Miłosierdzia Bożego. Z uwagi na miesiąc październik, przed Apelem Jasnogórskim, bracia zgromadzili się przed obrazem Czarnej Madonny, by odmówić wspólnie Różaniec. Tegorocznymi  prelegentami byli: o. dr Filemon Janka, franciszkanin z Poznania, wikariusz prowincjalny oraz o. dr Jan Stanisław Rudziński, kustosz Zbiorów Sztuki Wotywnej na Jasnej Górze.

O. dr Filemon Janka podjął temat wirtualności, bo jak podkreślił, mimo iż jest bardzo potrzebny, jest narzędziem codziennego funkcjonowania, to też niesie ze sobą wiele zagrożeń, czasami nieświadomych, których jesteśmy również uczestnikami”. W homilii podczas Eucharystii w Kaplicy Cudownego Obrazu mówiąc o znaczeniu i wadze brackiego powołania, powiedział: „Posługa braci zakonnych w Kościele jest bardzo ważna. Może niezauważalna, ale jakże cenna i piękna. Ojciec Święty św. Jan Paweł II mówił o życiu zakonnym, że ono jest kwiatem Ewangelii, sądzę, że ci bracia, którzy posługują na różnych niewidocznych stanowiskach, są takimi kwiatami, które pachną. Jest to posługa wyjątkowa, ale też wymagająca wyjątkowego poświęcenia”.

Natomiast ojciec Kustosz bardzo ciekawie przedstawił historię i dzieje cudownego obrazu i wizerunku NMP.

Wtorek, 17 października rozpoczęliśmy, podobnie jak poniedziałkowy poranek śpiewem jutrzni. Tym razem prowadzenie tej modlitwy powierzono nam – braciom karmelitom bosym z Krakowskiej Prowincji. Dzielnie nas reprezentował br. Tomasz Kuzara, za co składamy mu serdeczne Bóg zapłać. Mszy św. o godz. 11.00 w Kaplicy Matki Bożej w intencji braci zakonnych przewodniczył i homilię wygłosił abp Wojciech Polak, Prymas Polski.

W homilii abp Wojciech Polak powiedział do braci: „Przyszliście, aby zaczerpnąć siłę, bo tu jest źródło i miejsce siły, siły do tego, by iść i by głosić piękno Ewangelii i życia z Jezusem, by mieć odwagę dawać w tym świecie świadectwo pokory i miłości (…) i by poprzez świadectwo, zwłaszcza braterskiej jedności, nawrócenia, troski i miłości o Kościół i bliźnich, nieść własnym życiem świadectwo nadziei temu światu, a nie proroctwo nieszczęść”.

Warto również nadmienić, że w czasie pobytu na Jasnej Górze mieszkaliśmy u naszych karmelitanek bosych. Za gościnę, pyszną strawę i miłe towarzystwo składamy wielkie Bóg zapłać.

br. Tomasz Kozioł OCD