o. Marian od Niepokalanego Serca Maryi OCD

o. Marian od Niepokalanego Serca Maryi OCD

Marian Zawada

Ojciec Marian Zawada urodzony 21.09.1958 roku w Katowicach, absolwent Akademii Ekonomicznej, w wieku 25 lat wstąpił do Zakonu OO. Karmelitów Bosych. Studiował m. in. na „Teresianum” w Rzymie. W czerwcu 1998 roku obronił doktorat na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie na podstawie pracy Zagadnienie nadziei w doktrynie św. Jana od Krzyża.

W latach 1999-2005 pełnił funkcję rektora Kolegium Filozoficznego w Wyższym Seminarium Duchownym OO. Karmelitów Bosych w Lublinie, oraz był duszpasterzem sióstr studentek na KUL, członkiem Redakcji Życia Konsekrowanego przy Radiu PLUS w Lublinie. Od grudnia 2005 roku jest dyrektorem Centrum Kultury Duchowej im. św. Edyty Stein „Communio Crucis” w Krakowie. W latach 2008-2011 był rektorem Kolegium Teologicznego WSD Karmelitów Bosych w Krakowie. W 2010 wybrany wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych w Polsce.

W 2011 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie na postawie pracy Homo desiderans Deum. Dynamika pragnienia Boga w wymiarze antropologiczno-duchowym. W latach 2011/2012 studiował na Uniwersytecie Mistycznym w Avila w Hiszpanii. Opublikował ponad 40 książek i około 250 artykułów. Od czerwca 2014 roku – pełni funkcję przeora klasztoru w Krakowie. Członek Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości.


Dorobek naukowy

o. Marian od Niepokalanego Serca Maryi OCD

Zamów książkę

o. Marian od Niepokalanego Serca Maryi OCD

Zamów książkę

o. Marian od Niepokalanego Serca Maryi OCD

Zamów książkę

o. Marian od Niepokalanego Serca Maryi OCD

Zamów książkę

o. Marian od Niepokalanego Serca Maryi OCD

Zamów książkę

o. Marian od Niepokalanego Serca Maryi OCD

Zamów książkę

o. Marian od Niepokalanego Serca Maryi OCD

Zamów książkę

o. Marian od Niepokalanego Serca Maryi OCD

Zamów książkę

o. Marian od Niepokalanego Serca Maryi OCD

Zamów książkę

o. Marian od Niepokalanego Serca Maryi OCD

Zamów książkę

o. Marian od Niepokalanego Serca Maryi OCD

Zamów książkę

o. Marian od Niepokalanego Serca Maryi OCD

Zamów książkę

o. Marian od Niepokalanego Serca Maryi OCD

Zamów książkę

o. Marian od Niepokalanego Serca Maryi OCD

Zamów książkę

o. Marian od Niepokalanego Serca Maryi OCD

Zamów książkę

o. Marian od Niepokalanego Serca Maryi OCD

Zamów książkę

o. Marian od Niepokalanego Serca Maryi OCD

Zamów książkę

o. Marian od Niepokalanego Serca Maryi OCD

Zamów książkę

o. Marian od Niepokalanego Serca Maryi OCD

Zamów książkę

o. Marian od Niepokalanego Serca Maryi OCD

Zamów książkę

o. Marian od Niepokalanego Serca Maryi OCD

Zamów książkę

o. Marian od Niepokalanego Serca Maryi OCD

Zamów książkę

o. Marian od Niepokalanego Serca Maryi OCD

Zamów książkę

o. Marian od Niepokalanego Serca Maryi OCD

Zamów książkę

o. Marian od Niepokalanego Serca Maryi OCD

Zamów książkę

o. Marian od Niepokalanego Serca Maryi OCD

Zamów książkę

o. Marian od Niepokalanego Serca Maryi OCD

Zamów książkę

o. Marian od Niepokalanego Serca Maryi OCD

Zamów książkę

Okładka_antologia.indd

Zamów książkę

teologiczne-horyzonty-pragnienia

Zamów książkę