Audioteka o. Mariana

Wszyscy mamy kłopot z życiem, do końca nie wiemy jak to robić, wszyscy mamy kłopot z miłością, ciągle natrafiamy na jej braki. Duchowość usiłuje trochę temu zaradzić. Wskazuje na ludzi, którzy odnaleźli klucze do życia, klucze do ludzkich serc. I Kościół jest z nich dumny, nazywa ich świętymi.
Św. Teresa od Dzieciątka Jezus w Dziejach duszy wyznaje: Zaledwie skieruję spojrzenie na Ewangelię świętą, natychmiast oddycham wonią życia Jezusa i wiem, w którą biec stronę (Ms C 35v°). Jest coś takiego, jak zapach słowa, duchowy aromat, który wypełnia wnętrza.
Słowa, które pachną życiem, budzą do miłości, do mądrego witania nowych dni. Szczególnie dziś potrzeba nam „świętych mów” i natchnionych słów, bo okazuje się, że święci mają ostatecznie rację, a piana bita przez współczesność ma przesłonić jedynie jej nierzetelność, o ile nie przerażającą pustkę banalności.  W ukrytych dziejach dusz są takie sytuacje, że słowo spotyka się światłem, a światło z miłością. Otwarcie na słowo jest jak robicie flakonu, by duchowe znaczenia rozlały się po duszy. Niech balsam duchowego słowa wzmacnia nasze przekonanie, że warto zadawać sobie trud wielkości i sięgać dzielnie po najwyższe aspiracje, by dzielić los z Bogiem i żyć Jego sprawami. Stąd te słowa do słuchania, zaczerpnięte z tradycji biblijnej i duchowości Karmelu, niejako wyjęte spośród ognia, by po cichu zapalały, żeby nam się tliło przekonanie, że wszyscy potrzebujemy wzajemnego wsparcia.  Dzielę się tym, co znalazłem i bez zazdrości przekazuję.

Nowenna do św. Józefa

Apokalipsa

Błogosławieństwa

Eliasz

Eliasz (Czerna)

Jan Chrzciciel

Kapłaństwo powszechne

Rekolekcje w Łagiewnikach

Rzeczy ostateczne

św. Elżbieta od Trójcy

św. Teresa od Dzieciątka Jezus (triduum)

Rodzina Trójcy

Bóg naszego Mistrza Jana Pawła II

Rekolekcje adwentowe w Karmelu

Rekolekcje ELIANUM

Walka Duchowa


Wesprzyj dowolną kwotą rozwój naszego portalu i odbierz darmowy e-book „Opiekun Odkupiciela”Na zakończenie roku poświęconego św. Józefowi przeczytaj o Jego roli w Karmelu i poznaj naszych świętych, szczególnych jego czcicieli!”

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis PayU na rzecz Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, z siedzibą przy ul. Glogera 5... Zobacz więcej

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis PayU na rzecz Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, z siedzibą przy ul. Glogera 5 w Krakowie.

 1. Niniejszym regulamin określa warunki przekazywania darowizn online za pomocą formularza dostępnego na stronie www.karmel.pl poprzez operatora płatności PayU.
 2. Strona internetowa www.karmel.pl jest administrowana przez Krakowską Prowincję Zakonu Karmelitów Bosych, 31-222 Kraków, NIP: 945-18-40-422, tel. 12 416 85 41.
 3. Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności PayU z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 (https://poland.payu.com).
 4. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwani dalej darczyńcą.
 5. Przekazane darowizny wykorzystane zostaną wyłącznie na cele statutowe Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, w tym na działalność kultu religijnego, charytatywną, opiekuńczą, oświatową, kulturalną, pożytku publicznego, w zakresie opieki nad zabytkami oraz inną, zgodną z zasadami i potrzebami Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych.
 6. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu PayU.
 7. Wpłat darowizn online dokonywane są z użyciem przelewu elektronicznego obsługiwanego przez PayU.
 8. W celu przekazania darowizny należy na stronie https://karmel.pl w module do płatności wpisać wysokość darowizny. Akceptacja niniejszego regulaminu następuje poprzez kliknięcie przycisku WSPIERAM w celu przekierowania do serwisu PayU.
 9. Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą płatności PayU nie podlegają zwrotom.
 10. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych zapewnia ochronę danych osobowych otrzymanych od PayU zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych od PayU w procesie przekazywania darowizn online jest Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest PayU.
 11. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych zapewnia, iż dane osobowe darczyńców otrzymane od PayU przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji umowy darowizny, w tym obsługi bankowej i księgowej darowizn, a także w celu realizacji uzasadnionego interesu Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych oraz z zachowaniem warunków określonych w klauzuli informacyjnej.
 12. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
 13. Darczyńcy dokonujący płatności za pośrednictwem serwisu PayU mogą składać reklamację dotyczące Usługi Płatności PayU, jeżeli przekazana przez niego darowizna nie została zrealizowana lub została zrealizowane niezgodnie z Regulaminem dokonywania wpłat w serwisie PayU.