o. Jerzy od Matki Bożej z Góry Karmel OCD

o. Jerzy od Matki Bożej z Góry Karmel OCD

Wiesław Gogola

Urodziłem się 15 lutego 1954 roku w Olszynach – diecezja tarnowska. Mając za sobą ukończone Technikum Budowlane a jednocześnie pięć lat pracy zawodowej w jednym z krakowskich przedsiębiorstw budowlanych, wstąpiłem do Zakonu Karmelitów Bosych w roku 1976. Po skończonym nowicjacie i dwuletnich studiach filozoficznych zostałem skierowany na studia teologiczne do Papieskiego Fakultetu Teologicznego „Teresianum” w Rzymie na dalszą teologiczną edukację. Po trzech latach przyjąłem święcenia kapłańskie i przez dalsze dwa lata kształciłem się w dziedzinie chrześcijańskiej duchowości. W roku 1984 wróciłem do kraju ze stopniem licencjata teologii, zajmując się trochę formacją naszych alumnów oraz wykładami w naszym Kolegium Filozoficznym w Poznaniu z zakresu Teologii życia duchowego.

W roku 1988 zostałem skierowany do naszego klasztoru w Krakowie, gdzie mieści się Kolegium Teologiczne, i tutaj, kontynuując wykłady dla naszych alumnów, podjąłem studia doktoranckie na PAT, które zwieńczyłem stopniem doktora teologii ze specjalizacją z duchowości. Natychmiast otrzymałem propozycję wykładów na Prymasowskim Instytucie życia Wewnętrznego w Warszawie w trybie zaocznym, które prowadziłem przez 18 lat aż do roku 2008. Pokłosiem tych warszawskich wykładów, ale nie tylko, jest podręcznik „Teologia komunii z Bogiem. Synteza teologii duchowości”, który od roku 2001 do dzisiaj doczekał się już czterech wydań i kilku dodruków. Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego w roku 2000 zostałem zatrudniony na PAT w Krakowie (obecnie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II), gdzie od razu otrzymałem kierownictwo nad specjalnie dla mnie utworzoną Katedrą Historii Duchowości. W roku 2005 uzyskałem tytuł naukowy profesora a w roku 2011 stopnień profesora zwyczajnego. W roku 2005 podjąłem wykłady z Teologii duchowości na drugim pełnym etacie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Dojazd w tak odległe od Krakowa miejsce, by prowadzić maraton zajęć (kilkanaście godzin w ciągu dwóch dni), był niezwykle uciążliwy, dlatego po trzech latach, gdy tylko moja obecność na tej Uczelni przestała być nieodzowna, złożyłem wymównie i pracuje już tylko na UPJPII.

Warto jeszcze dołączyć wątek o Karmelitańskim Instytucie Duchowości funkcjonującym od 25 lat przy naszym krakowskim klasztorze. Zainspirowany i dopingowany przez współbraci z Poznania, zaprosiłem z wykładami jeszcze kilku kolegów z odpowiednim wykształceniem i rozpoczęliśmy pierwszy rok akademicki w październiku 1991 roku. Pomysł okazał się bardzo trafiony, do tego stopnia, że po niecałych 10 latach konieczną okazała się budowa specjalnego budynku z przeznaczeniem m.in. na Instytut. Obecnie oprócz fachowych wykładów z dziedziny chrześcijańskiej duchowości, organizujemy też Dni duchowości karmelitańskiej w pierwszej połowie maja a także co miesięczne warsztaty i skupienia dla wszystkich chętnych. Po latach obfitości jedynym właściwie zmartwieniem jest teraz stosunkowo mała liczba studentów.

Oprócz pracy dydaktycznej i naukowej, której owocem jest też kilkanaście książek autorskich i redagowanych, jestem człowiekiem wielu pasji. Wraz z upływającym czasem jedna pasja zastępuje drugą lub nakłada się na nią. Od ponad 9 lat dominującą pasją jest poszukiwanie fotograficznych kadrów. Jako amator nie czujący w tym względzie żadnych zewnętrznych presji, mogę oddawać się tym poszukiwaniom swobodnie, ograniczony jedynie ważniejszymi obowiązkami kapłańskimi, zakonnymi i naukowymi.


Zatrzymane w kadrze


Dorobek naukowy

o. Jerzy od Matki Bożej z Góry Karmel OCD

Zamów książkę

o. Jerzy od Matki Bożej z Góry Karmel OCD

Zamów książkę

o. Jerzy od Matki Bożej z Góry Karmel OCD

Zamów książkę

o. Jerzy od Matki Bożej z Góry Karmel OCD

Zamów książkę

o. Jerzy od Matki Bożej z Góry Karmel OCD

Zamów książkę

o. Jerzy od Matki Bożej z Góry Karmel OCD

Zamów książkę

Wesprzyj dowolną kwotą rozwój naszego portalu i odbierz darmowy e-book „Opiekun Odkupiciela”Na zakończenie roku poświęconego św. Józefowi przeczytaj o Jego roli w Karmelu i poznaj naszych świętych, szczególnych jego czcicieli!”

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis PayU na rzecz Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, z siedzibą przy ul. Glogera 5... Zobacz więcej

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis PayU na rzecz Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, z siedzibą przy ul. Glogera 5 w Krakowie.

 1. Niniejszym regulamin określa warunki przekazywania darowizn online za pomocą formularza dostępnego na stronie www.karmel.pl poprzez operatora płatności PayU.
 2. Strona internetowa www.karmel.pl jest administrowana przez Krakowską Prowincję Zakonu Karmelitów Bosych, 31-222 Kraków, NIP: 945-18-40-422, tel. 12 416 85 41.
 3. Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności PayU z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 (https://poland.payu.com).
 4. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwani dalej darczyńcą.
 5. Przekazane darowizny wykorzystane zostaną wyłącznie na cele statutowe Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, w tym na działalność kultu religijnego, charytatywną, opiekuńczą, oświatową, kulturalną, pożytku publicznego, w zakresie opieki nad zabytkami oraz inną, zgodną z zasadami i potrzebami Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych.
 6. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu PayU.
 7. Wpłat darowizn online dokonywane są z użyciem przelewu elektronicznego obsługiwanego przez PayU.
 8. W celu przekazania darowizny należy na stronie https://karmel.pl w module do płatności wpisać wysokość darowizny. Akceptacja niniejszego regulaminu następuje poprzez kliknięcie przycisku WSPIERAM w celu przekierowania do serwisu PayU.
 9. Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą płatności PayU nie podlegają zwrotom.
 10. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych zapewnia ochronę danych osobowych otrzymanych od PayU zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych od PayU w procesie przekazywania darowizn online jest Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest PayU.
 11. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych zapewnia, iż dane osobowe darczyńców otrzymane od PayU przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji umowy darowizny, w tym obsługi bankowej i księgowej darowizn, a także w celu realizacji uzasadnionego interesu Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych oraz z zachowaniem warunków określonych w klauzuli informacyjnej.
 12. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
 13. Darczyńcy dokonujący płatności za pośrednictwem serwisu PayU mogą składać reklamację dotyczące Usługi Płatności PayU, jeżeli przekazana przez niego darowizna nie została zrealizowana lub została zrealizowane niezgodnie z Regulaminem dokonywania wpłat w serwisie PayU.