Nowenna do Ducha Świętego

Wstęp

Jezus Chrystus wszystko nam oddał. Dla naszego zbawienia oddał Swoje życie, przelał Swoją Krew. Poprzez Swoje zmartwychwstanie pokonał grzech, śmierć, piekło i szatana. Wstępując do Ojca, otworzył nam bramy nieba. Nie chcąc, byśmy ustali w drodze do niebieskiej ojczyzny, zostawił nam Siebie Samego, jako pokarm w Eucharystii. Pragnął również, byśmy już tu na ziemi zakosztowali tego życia, które jest Jego udziałem w niebie, w łonie Trójcy Świętej. W tym celu przysłał nam Pocieszyciela od Ojca, byśmy ubogaceni Jego darami, żyli w prawdziwej wolności dzieci Bożych. Prośmy w tej nowennie byśmy mogli się cieszyć darami i ich owocami w swoim życiu.

Nie należy się dziwić, że Bóg udziela duszom wybranym tak nadzwyczajnych i wzniosłych łask. Pojmiemy to, gdy rozważymy, że On jest Bogiem i rozdaje dary godne Boga, i daje je z nieskończoną miłością i dobrocią; powiedział bowiem, że "do tego, kto Go miłuje, przyjdzie Ojciec, Syn i Duch święty i będą w nim przebywać" (J 14, 23). Sprawia przez to, że i kochający żyje w Ojcu, Synu i Duchu świętym, czyli ma udział w życiu Boga. ŻPM 2,36

4 czerwca 2022

IX dzień nowenny

Duch Święty uzdalnia do miłości Boga i bliźniego „Jam jest wasz brat Józef, którego sprzedaliście do Egiptu.  Jednak nie trapcie się już teraz i nie wyrzucajcie […]
3 czerwca 2022

VIII dzień nowenny

Duch czyni nasze serce mężnym „Wyście wytrwali przy mnie w moich przeciwnościach. Dlatego i Ja przekazuję wam królestwo, jak mnie przekazał je mój Ojciec”. Łk 22,29 […]
2 czerwca 2022

VII dzień nowenny

Rozkochać się w adoracji Najświętszego Sakramentu „Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. Mt 28,20 Wola Boża nigdy nie jest łatwa […]
1 czerwca 2022

VI dzień nowenny

Rozmiłowanie w Słowie Bożym „…wszelkie stworzenie jest niby trawa i wszelka jego wspaniałość niby kwiat polny! Usycha trawa, kwiat więdnie, ale słowo Pana trwa na wieki! Ono […]
31 maja 2022

V dzień nowenny

Pozwolić Bogu działać przez nas „Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć”. J 21,6 […]
30 maja 2022

IV dzień nowenny

Miłość Boża, która przemienia i oświeca „Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi!”. Łk 15,22 Tylko […]
29 maja 2022

III dzień nowenny

Tęsknota za życiem wiecznym „Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, […]
28 maja 2022

II dzień nowenny

Walka duchowa „Nie sądźcie, że przyszedłem nieść pokój ziemi. Nie przyszedłem nieść pokoju, lecz miecz”. Mt 10,34 To oczyszczające działanie Ducha Świętego podczas naszego życia ziemskiego, […]
27 maja 2022

I dzień nowenny

Poznanie swojej nędzy „… gdy przyjdzie Pocieszyciel, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie”. J 16,8 Nie należy się lękać tego działania Ducha Świętego, […]

Zakończenie

Św. Piotr odczuł ten nadziemski smak i rzekł do Chrystusa: "Panie, do kogóż pójdziemy! Ty masz słowa żywota wiecznego" (J 6, 29). Samarytanka również zapomniała o wodzie i dzbanie dla słodyczy słów Bożych (J 4, 28). W samej bowiem istocie duszy, dokąd ani szatan, ani świat, ani żaden zmysł sięgnąć nie zdoła, odbywa się to święto Ducha Świętego. ŻPM 1,6; 1,9

Może się wydawać, że takie działanie Ducha Świętego jest zarezerwowane tylko dla wybranych, dla tych, co nigdy nie zgrzeszyli, a przynajmniej nie obrazili Boga żadnym ciężkim grzechem. Jednak, gdy zobaczymy, jakie postaci biblijne św. Jan od Krzyża przywołuje, mówiąc o tej głębokiej przemianie, jakiej może dokonać tylko Duch Święty, to takie myślenie wyda się zupełnie nieuzasadnione. Znamy historię św. Piotra, znamy historię Samarytanki. Nie byli idealni, ale pozwoli Bogu, by to On ich dotknął i przemienił swoją Miłością.

tekst: br. Tomasz Kozioł OCD

fot. pexels.com